Gå til innhold
Arkivverket
Gjest André Martinsen

[#69004] Elisabeth Clausdatter Lund, Vefsn/Alstahaug

Recommended Posts

Gjest André Martinsen

Elisabeth Clausdatter Lund, f. anslagsvis på 1680-tallet, var gift med klokkersønn og senere klokker i Vefsn, Anders Jakobsen. Det var skifte etter henne i 1746.Det antaes at hun var fra Alstahaug eller kysten av Helgeland.Er her noen som har kjennskap til en Claus Lund eller tilsvarende på Helgeland som kunne tenkes å være hennes far? Claus Lund kunne være gift med Anne eller Maren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Vi har Claus Knutsen Lund f. ca. 1635 (30 aar i 1665 og 79 i 1701) paa Lund i Brønnøy. Kjente barn er Oluf f. ca. 1663 d. 1678, Jon f. ? d. ca. 1697 g. 1696 bosted Lund, og Berit f. ca. 1669 d. 1741 g. 1697 Erik Tørrissen Lund. Første dtr. for Berit var Maren.Jeg vet ikke kona til Claus.Hvorfor kalles henne Lund ved døden? Kan hun vaere f. tidligere? Da giftet hun seg? Brønnøy har kirkeboka fra 1669. Jeg ser ingen barnedaaper i kirkeboka for Claus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Fra tekst om Lund: 'Vi må så gjøre et sprang sju år fram i tid. Den som da satt med denne delen av gården var i slutten av 20-åra og het Klaus Knutsen. Utpå 1660-tallet skjedde det ei endring i jordstørrelsen for alle partene på Lund, og gården fikk nå ei skyld på fire våger. I åra fra 1690 til og med 1694 var oppsitteren på part H den i Brønnøy som flest ganger stilte som lagrettemenn.'Hadde Elisabeth barn? Hva sier Vefsn Bygdebok om henne?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Klaus Knutsen Lund virker som en passende kandidat. Navnene Klaus og Lund var uvanlige både for seg selv og sammen, og vedkommendes alder stemmer godt. Det finnes riktignok noen andre kandidater med det samme navn, som f.eks. kjøpmann i Molde Claus Pedersen Lund, hvis sønn Claus Clausen Lund hadde eller fikk noen slags forbindelser til Tjøtta, men kandidatene er mindre sannsynlige både pga. avstandsmessige og standsmessige forhold.Ja, Elisabet Klausdatter hadde, etter hva jeg har fått opplyst, navnet Lund i skiftet. Det var med andre ord ingen stedsangivelse som sådan, som man ofte finner bak kvinnens navn ved ekteskapsinngåelser.Mens man snakker om det: Finnes det et skifte etter Klaus Knutsen Lund?Elisabet Klausdatter Lund og Anders Jakobsen hadde barnene Klaus (etter morfaren) (f. om. 1702), Maren, Karen (etter farmoren) og Anne.Elisabet Klausdatter Lund døde i 1746. Ektemannen døde fire år etter, så det antaes at de var både gamle og jevngamle. Hvis man trekker f.eks. 70 år fra 1746, så blir det 1676. I dette tilfellet er man så heldige at man har bevarte kirkebøker helt tilbake til 1669, som du Margaret Miller påpeker, og det kan bidra til å påvise hvorvidt Klaus Knutsen Lund hadde en datter som het Elisabet, med mindre kirkebøkene er mangelfulle. Ved første øyekast kan det virke slik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

I det nestsiste avsnitt i mitt forrige innlegg skulle det stå Jakob Andersen, og ikke Anders Jakobsen.Jakob Andersen var ugift ved manntallet i 1701. Han møtte nok Elisabet Klausdatter Lund på Dolstad prestegård, hvor hans far klokkeren tjente.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

Jeg vet ikke om det er en sammenheng, eller om jeg bare roter det til, men det finnes et par andre Clausdatter Lund som kan ha vært hennes søstre, selv om de nok var noe yngre enn Elisabeth.Maren Clausdatter Lund ble gift 1728 i Alstahaug med Arent Josephsen på Sund (nå i Leirfjord). Maren døde etter å ha født tre barn: Ane Cathrina, Rebecca Lucia og Guro Maria. Skifte 1733 på Sund.Cathrina Clausdatter Lund var fadder da søsteren(?) Maren døpte Rebecca i 1731. Cathrina ble gift 01.11.1735 med Jon Jonsen fra Leland i Leirfjord. Om de hadde barn, har jeg ikke undersøkt.Det som er litt uvanlig for både Elisabeth, Maren og Cathrina, er at de har brukt Lund som etternavn/slektsnavn. Det er ikke brukt konsekvent, men det dukker opp hos alle tre i enkelte sammenhenger. Det kan også nevnes at da Arent Josephsen giftet seg på nytt, døpte han sitt neste barn Maren Lund Arentsdatter. Noe annet som er felles for alle tre, er at det ikke har latt seg gjøre å finne noen fornuftig forklaring på hvor de kan ha hatt opphavet sitt. Jeg har ikke kunnet knytte dem til Lund i Alstahaug. Lund i Brønnøy er det beste forslaget hittil, og hvor Beret Clausdatter nevnes ved skiftet etter sin ektefelle i 1720. Spørmålet er om Claus Knudsen Lund blir for gammel til å være aktuell far, videre om han kan ha hatt en sønn ved navn Claus. Det er ellers litt merkelig at 3 stk Clausdatter Lund skulle dukke opp som troll i eske og bosette seg i Alstahaug/Vefsn på begynnelsen av 1700-tallet uten andre slektninger eller forbindelser dit.Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Det står ikke et skifte etter Claus Knutsen Lund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Der er forhold som taler både for og mot kandidaten Klaus Knutsen Lund.For:- Både Elisabet Klausdatter Lund og Klaus Knutsen Lunds datter Berit Klausdatter Lund kalte sine førstefødte døtre Maren. Det alene tyder på en forbindelse.- Geir Tverå viser hertil til to kvinner som åpenbart er søstre: MAREN og Katrina Klausdøtre Lund.- Det at de etter Geir Tverås sigende ikke omtales konsekvent med navnet Lund, kan tilsi at navnet ikke var innarbeidet sc: at det var nyantatt, og/eller at de nok ikke tilhørte det øverste skikt av samfunnet sc. at de var fra Lund i Brønnøy. Presten ville aldri ha unnlatt å skrive slektsnavnet til sorenskriverens eller godseierens døtre, for å uttrykke det slik.- Både Elisabet og Maren Klausdøtre Lund (som ikke beviselig var søstre) giftet seg med personer som standsmessig skulle svare til Klaus Knutsen Lund, altså hverken under eller over ham. Jeg vet dog ikke hvem Berit Klausdatter Lunds ektemann Erik Tørrissen på Lund og Katrina Klausdatter Lunds ektemann Jon Jonsen på Leland var hva angår deres stilling og stand.Mot:- Det var ikke vanlig at en bondedatter bodde på eller besøkte prestegården, annet enn som tjenestepike, selv om faren var lagrettemann m.v. Elisabet Klausdatter Lund må åpenbart ha oppholdt seg på Dolstad siden klokkersønnen ble kjent med henne.- Det var ikke vanlig på Helgeland at bønder tok seg et (arvelig) slektsnavn etter gården som de bodde på, selv om de var aldri så velstående. Det finnes riktignok noen eksempler på at kvinner som stod litt høyere i samfunnet skrev seg til foreldrenes gård ved ekteskapsinngåelsen, men jeg har sett det kun hos personer fra og i Steigen og Lofoten, f.eks. Mette Nilsdatter Voie.- Hvorfor skulle samtlige fire av Knut Klausens døtre anta navnet Lund når tilsynelatende hverken faren selv eller brødrene benyttet det?- Det synes å være ingen eller få Klaussønner og Klausdøtre Lund i kirkebøkene frem til 1701, og kun to Klaussønner Lund i manntallet for 1701.Matrikkel 1665: [url="http://home.online.no/~pajoerge/matr_1665_bronnoy.html>LenkeManntall 1701:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Har de tidligste kirkebøkene for Brønnøy lakuner?Hvis man går ut fra at Elisabet, Berit, Maren og Katrina Klausdøtre Lund var søstre, så burde minst halvparten av dem finnes i kirkebøkene for Brønnøy. Hvis de ikke gjør det, så svekker det i mine øyne Klaus Knutsen Lunds kandidatur.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Jeg har lest feil i manntallet for 1701. Det var ikke Klaus Knutsen Lund som hadde to sønner, men derimot Knut Sønnesen. Klaus Knutsen Lund bodde som innerst på Lund. Han var da 79 år gammel c: f. om. 1622. Han bodde formodentlig hos sin svigersønn Erik Tørrissen, som var oppsitter og nok hadde overtatt bygselen fra svigerfaren.Klaus Knutsen Lund fantes på Lund også ved matrikkelen 1663-66. Han var da 30 år gammel c: f. om. 1633.I skattematrikkelen 1647 finnes navnet Klaus kun på «Søuren». Personer som het Knut finnes som oppsitter på «Skomme» og som odelsbonde på Seter.Matrikkel 1647: LenkeKlaus Knutsen Lund var altså ikke på Lund i 1647, og heller ikke noen som het Knut. Klaus Knutsen Lund kunne derfor ha giftet seg med datteren på gården. Hans kone het muligens Maren Olsdatter (Olufsdatter). Kanskje var det «Oluff», bruker av fem pund på Lund, som var hennes far og Klaus Knutsen Lunds svigerfar. Klaus Knutsen Lunds førstefødte sønn het jo Oluf.Det ovennevnte er likevel underordnet så lenge man ikke har påvist en sikker eller sannsynlig forbindelse mellom Klaus Knutsen Lund og frøknene Lund, samt mulige forbindelser frøknene Lund imellom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Etterhvert som jeg arbeider mere med saken, får jeg mindre og mindre tro på kandidaten Klaus Knutsen på Lund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Jeg har undersøkt forlovere og faddere for Elisabeth, Maren og Cathrina Clausdøtre Lund og deres barn. Jeg vil bemerke funnene underveis..ELISABETH CLAUSDATTER LUND og Jakob Andersen, Kulstad i Vefsn, hadde barnene Klaus, Maren, Karen og Anna, hvorav kun de to sistnevnte finnes i kirkebøkene:- Karen (døpt 1713): Margit Rognetop(?), Berit, Hals, Marit, Kulstad, Lars, Haukland, Oluf Sjursen, Kulstad, Nils, Båthola.- Anne (døpt 1716): Øllegaard Christina Broch, Maren, Remma, Anne Sjursdatter, Kulstad, Anders, Mo, Lars Hansen, Mo..MAREN CLAUSDATTER LUND og Arnt Josefsen, Sund i Leirfjord, giftet seg i 1728. Forloverne var Jakob Ingebriktsen, Rosøy (i Tjøtta), Anders Gyth, Hellesvik (i Alstahaug), Lorentz Dass, Alstahaug. De fikk minst de følgende barn:- Anne Cathrina: (Dåpen finnes ikke.)- Rebecca Lucia (døpt 1731): Søren Spenstrup, Jakob Andersen, Kulstad, Lars Nilsen, Sund, Maren Jakobsdatter, Hals, Cathrina Clausdatter, Sund.- Guro Maria (døpt 1733): Søren Spenstrup, Albert Chr. Dass, Margaretha Maria Angell, Anne Bye, Kulstadsjøen, Anne Margrethe Astrup, Kulstadsjøen.Maren Clausdatter Lund døde i 1733, hvoretter Arnt Josefsen giftet seg med Kirsten Tanche Thorsdatter i 1734. Forloverne var Jon Olsen, Leira, Anders Pedersen, Lading, Tomas Eliassen, Nordnes, Lars Pedersen, Justad, Johannes Olsen, Justad.- Maren Lund (døpt 1734): klokker Jakob Andersen, Anders Pedersen, Lading, Susanna, Nordnes, Karen Jakobsdatter, Kulstad, Anne Jakobsdatter, Kulstad.- Karen (døpt 1736): Ivar Arntsen, Valberg, ..., Karen Nilsdatter (Tanche Thomas Thorsens?), Sund, Christine Tanche Thorsdatter, Dorte Rasmusdatter, Sund.- Thornella (døpt 1738): Peder Bech, Kulstadsjøen, Hans Jon Aars, Sandnes, Maren Jensdatter(?), Kulstadsjøen, Ranni (blankt felt hvor farsnavnet skulle stå), Kulstadsjøen, Marta Matiasdatter, Kulstadsjøen.- Josef (døpt 1740): Peter Agersborg, Rynes, klokker Jakob Andersen, Nils Tanche Thorsen, Sund, Anne Tanche Thorsdatter, Sund, Elisabet Nilsdatter, Sund.- Elling (døpt 1742): skomaker Erland (Baardsen, Olsen?), Dolstadsjøen, Tomas Eliassen, Nordnes, Christopher Tanche Thorsen, Sund, Christiana Tanche Thorsdatter, Sund, Maren Ellingsdatter, Justad.- Margarethe (døpt 1744): Nils Larsen, Åkvik, Nils Larsen, Justad, Anne Tanche Thorsdatter, Sund, Dorothe Tanche Thorsdatter, Sund, Helleborg Tanche Thorsdatter, Sund..CATHRINA CLAUSDATTER LUND og Jon Jonsen, Leland i Leirfjord, giftet seg i 1735. Forloverne var klokker Jakob Andersen, Jon Olsen, Lars Andersen, Johannes Andersen, Jens Pedersen, alle fra Kulstad. Jeg har kun funnet det følgende barn:- Anna Maria (døpt 1737): LORENTZ CLAUSSEN, Leland (se nederst), Benedikt Engelbrektsen, Hals, Klaus Jakobsen, Kulstad, Anne Jakobsdatter, Kulstad, Ranni Nilsdatter, Mo, Marit Erlandsdatter, Hals.Cathrina Clausdatter Lund hadde også et forhold med Thomas Tanche Thorsen, hvilket gav det følgende barn:- Karen (døpt 1733): klokker Jakob Andersen, Arnt Josefsen, Dorte Mikkelsdatter, Dolstad, Anne Jakobsdatter, Kulstad, Anne Johansdatter, Sund..LORENTZ CLAUSSEN og Sissel Nilsdatter Zahl, hvis ekteskapsinngåelse ikke finnes, fikk det følgende barn:- Nicholas (døpt 1720): fogd Jørgen Mathiesen, Peder Claussen Angel, Nils Iversen(?), Leines, madamme Johanna Nilsdatter (Zahl), Leines, mademoiselle Karen Nilsdatter (trolig Zahl), Alstahaug.Det er ikke uberettiget å anta at Lorentz Claussen kunne være broren til Elisabeth, Maren og Cathrina Clausdøtre Lund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Brønnøy kirkebok har ikke lakuner som jeg vet om, men jeg har haandskrevet kopi her. Faddere for Berit Clausdtr.s barn:MAREN f. ca. 1798, ingenTøRRIS f. 1700 Nils Nilsen Toft, Peder (Christensen) Sandvig, 'Jeg' (presten), Berit Sverdrup; Marit MossemMARIT f. 1701 Christoffer Larsen og Hans Tørrissen Lund, Margrete Torlofsdtr. Mo, Eli Olsdtr. Mo, Maren Jakobsdtr. MoERIK f. 1706 Peder Christensen Sandvig, Jon Olsen Varholmen, Knut Brynoldsen Mossem, Lisbet Jonsdtr. Sandvik, Else Hendrichsdtr. Tilrem.Berit g. II 1707 Knut Baardsen Lund. Et barn: BAARD f. 1715 Henrik Paulsen Tilrem, Ole Eriksen Mo, Jakob Fredriksen Tilrem, Kirsten Nilsdtr. Mo, Elsa Henriksdtr. Lund.Berit g. III 1720 Nils Nilsen Lund. Ingen barn.Jeg er interessert hvis du finner mer. Jeg kan ikke tenke paa noe annet aa gjøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Takk. Berit Klausdatters barns faddere var nøyaktig hva jeg letet etter.Jeg kan si at der er ulikheter mellom disse faddernes og de andre faddernes stand (sosiale klasse), noe som bidrar ytterligere til å øke gapet mellom Brønnøy og Leirfjord/Vefsn.Jeg tror at Klaus Knutsen på Lund kan avskrives.Han er f. om. 1630, og hans antatte døtre Maren og Cathrina Clausdøtre Lund, som vitterlig er Elisabeth Clausdatter Lunds søstre, får barn så sent som fra 1728 og helt frem til 1737. Aldersforskjellen er stor, men det går med nød og neppe. Der finnes heller ingen tegn som tyder på eller virkelig overbeviser om at der er en forbindelse. Barnenes navn, fadderne, — intet. Det eneste må være at både Berit Klausdatter og Elisabeth Clausdatter Lund kaller sine førstefødte døtre Maren, men så var jo Maren ikke et uvanlig navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Maren og Cathrina Clausdøtre Lund, og deres mulige bror Lorentz Claussen, var jevngamle. Han fikk barn i 1720, mens de fikk barn fra rundt 1728. Det tyder på at han var f. om. 1702 og at de var f. om. 1710. Elisabeth Clausdatter Lund var eldre. Hun fikk sitt første barn om. 1702-03. Hun måtte derfor være f. senest om. 1684. Hennes far, «Claus Lund», måtte følgelig være f. senest om. 1666.Man kan derav slutte at «Claus Lund» godt kunne få Elisabeth som attenåring, Lorentz som 36-åring og Maren og Cathrina som 44-åring. Aldrene er i samsvar, selv om aldersforskjellen mellom Elisabeth og Lorentz er stor (atten år).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

OK. Jeg er enige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Er her noen som kjenner til en som het Claus Lund eller en Klaus som var gift med en som het Lund, det være seg på Helgeland eller i Trondheim eller Bergen?Man har jo å gjøre med tre søstre som hadde forholdsvis sjeldne navn, og som nok var velstående (noe som ikke minst deres valg av ektefeller antyder). Sannsynligheten er stor for at de kan finnes i et skifte. Men hvor da?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Det skal man slettes ikke se bort fra.Spørsmålet blir uansett hvorfor det plutselig dukker opp tre-fire Clausdøtre og Claussønner Lund midt på Helgeland. Søsken/kjønnsblandede søskenflokker reiser sjeldent i følge til det samme sted. Hva som derfor er sannsynligst, er at deres far, Claus Lund, tok dem med seg til Helgeland allerede da de var små/unge (for han skulle kanskje drive med borgerhandel eller tiltre et embede), men uten å fanges opp av kildene mellom 1660-tallet og 1701. Det er selvsagt bare en antagelse, men en god sådan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Mange takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.