Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Greta Storm Ofteland

[#69030] Peder Thommessen Bever, Bergen 1670-tallet

Recommended Posts

Guest Greta Storm Ofteland

Peder Thommessen Bever ble viet til Anne Jansdatter Bryssel i Bergen DK Lenke . De fikk tre barn i tidsrommet 70 -72. Er det noen som vet noe om Peder og Anne. Hun er antagelig søster til Arckie Bryssel gift med Søffren Koch, hører. Mvh Greta Storm Ofteland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Peder Thommesen Bever var toller i Molde fra 1673 til 1690 og hadde arbeidet i tollvesenet i 20 år før han kom til Molde, og skriver alltid som en trofast tjener av det unge eneveldet, både når han omtaler sin innsats i Københavns forsvar i 1660 og sin 'flittige oppakt' i embetet, 'Og ved uthavnene tar jeg så flittig vare at der neppe ringeste underslep kan skje, så vidt meg menneskelig mulig er'. Han oppfyller sin plikt 'endog de handlende borgere meg stort hat tilføyer etterdi jeg distriktets så flittig med inkvisjon befarer, og hans majestets interesse ved tolleriet iakttar, der jeg dog ikke i ringeste henseende anser, men overalt betrakter min embetsplikt, som jeg for Gud og min aller nådigste arveherre og konge vil ansvare'. Det er mulig at Peder Thomessen Bever var en meget trofast tjener for kongen, og han hadde dessuten en bror som var borger i Trondhjem. Men likevel - fra sanne tidsrom fra andre steder i Norge eksempler på rent eventyrlig tollsvik, så toller Bevers lille reservasjon om det som var 'rent menneskelig mulig', var nok svært vesentlig. Dersom Bever og ravn og de andre i tolloppsynet i Romsdal greidde å utrette noe effektivt, har det vært fordi de fikk støtte av andre krefterKilde: Niels de Seve: Molde Bys Historie bd. 1Eg har notert (utan kjelde) følgjande utan at eg veit noko om kor rett det er - truleg henta frå Internett for mange år sidan:'Peder var gift med Anne Jansdatter Bryssel. Hennes slektsforhold synes å være: Arndt Høier fra Bergen, borgerskap i 1597. Gift med Grethe. De hadde i alle fall 3 barn. a. Johan Arndsen Hoier eller Johan (Jan) Bryssel, borgerskap 1621. Barn: * Anne Jansdatter Bryssel gift med Peter Thommesen Bever * Archie Jansdatter Bryssel gift med Søren Koch b. Grethe Arentsdatter Bryssel c. Jørgen Arentzen Høyr eller Jørgen Bryssel, borgerskap 15. februar 1632, minst 2 barn: * Anne Jørgensdatter Bryssel gift først med Oluf Olsen og deretter med Jochum Holst. * Unn Jørgensdatter Bryssel gift med Jon Sipkesen LytkisSiden barna til Arndt og Grethe tok navnet Bryssel, er det nærliggende å tro at Grethe hadde slektsnavnet Bryssel.Peder Tommesen hadde følgende søsken: Uldrich Tommesen Beuer død Bændte Tommesdatter Beuer død ca. 1697. Lauridts Tommesem Bæver Hans Tommesen (Borger udi Trondhjem)'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Her ser jeg at gåten allerede er løst, men legger inn det jeg har funnet i ulike databaser for Bergen:Koppskatten for Bergen i 1683:Archie Brøssel [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=kopp1683&gardpostnr=3037&merk=3037#ovre>Lenke. Her er giftermålet hennes i Domkirken i 1670 Lenke Koppskatten 1683: Anders Brøssel LenkeI koppskatten 1689 finner jeg en Grete Brysel LenkeFinner også dødsfallene til disse fem kvinnene ved navn Bryssel:Elisabeth, død 1730 (DK) LenkeMargrethe Sophie, død 1736 - av enkehuset LenkeDorothea Maddalena, død 1778 LenkeAnna, død 1741 - av tyskehuset LenkeAnne Jørgensdatter Bryssel, kona til Jochum Marcussen Holt, død 1722, Nykirken LenkeSer at Arckie Bryssel er fadder ved dåpen til Peder Thommesen Bevers sønn Johan i Nykirken i 1672:LenkeI 1671 er en Stine Bryssel fadder til datteren til Peder Thommesen Bever og jeg finner også Søren Koch blant fadderne LenkeI 1645 finner jeg Johan Brysell og hans kvinne og 1 datter og en sønn Lenke.Ved formuestakseringen i 1657 finner jeg Arcke Bryssel Lenke og Jan Bryssel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Hallo og takk for god hjelp til begge to. Da har jeg fått plassert Peder og Anne. Men så kommer det store spørsmålet hvem er Archie Jørgensdatter Høier gift med Christopher Jochumsen? Peder T Bever er fadder for sønnen Richard Lenke . Archie Jørgensdtr. døde i 1707. Hun var da gift med Svend Olsen Biørn som døde året etter. Kan Anne Jørgensdatter Bryssel være søsteren hennes? Det gjenstår å si. Igjen takk. Med vennlig hilsen Greta S O

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Og hvem var Christopher Jochumsen? Mvh Greta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.