Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne Paulsen

[#69151] Arv - hva tilsvarer idag kroneverdien ca år 1900?

Recommended Posts

Guest Magne Paulsen

Min oldemor her i Stavanger arvet i 1904 et beløp på ca 930 kroner. Mener å ha lest et sted at omkring århundreskiftet var en arbeiders årslønn ca 500 kroner. Kjenner noen der ute til om det finnes en mer offisiell nøkkel som kan hjelpe meg med å beregne hva oldemors arv tilsvarer etter dagens kroneverdi? Mvh Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Det ligger tilbakegående prisindekser under Historisk statistikk på www.ssb.no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Her står det litt om dette: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Når jeg brukte denne kalkulatoren:http://www.ssb.no/vis/kpi/kpiregn.htmlfikk jeg at:930 kr. i 1904 tilsvarte 57241.50 kr. i 2008. Dette tilsvarer en prisstigning fra 1904 til 2008 på 6055.0 prosent.Merk! Beregningene viser utviklingen i kroneverdien når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen. Beregningene viser ikke hva enkeltvarer bør eller skal koste når prisen reguleres med konsumprisindeksen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Kronebeløp kan omregnes hos Norges Bank: Lenke930 kroner i 1904 tilsvarer 56.464,64 kr i 2008.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Paulsen

Takker hjertelig for alle forslag. Jeg har innbilt meg at 930 kroner var et rimelig stort beløp i 1904, og som det fremkommer i innlegg (6), så virker ikke et beløp i 50.000-kronersklassen så enormt idag, satt opp mot verdien av de 930 kronene i 1904.''I den galna tiå'' - en lokalhistorisk bok om Stavanger i de første ti-årene på 1900-tallet, nevner innledningsvis at en gjennomsnittlig årslønn for en arbeider rundt år 1900 lå på 570 kroner. Jeg kjenner ikke beregningsgrunnlaget for dette tallet. Men la oss si at min oldemors arv dermed utgjorde bortimot 2 årslønner, så gir som nevnt ikke et omregnet beløp til noen-og-femtitusen kroner et korrekt bilde av arven i nåtidens verdi, da en tilsvarende årslønn i dag vel ligger på omkring kr 350.000??Kanskje er det feil å innbille seg at vi her lettvint kan bruke noen formler for å omgjøre arvebeløpet i 1904 om til en nåtidsverdi? Dersom noen ser andre måter å beregne dette på, er det fortsatt interessant å høre fra dere. Mvh Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

En må kanskje ta med i betraktning at kjøpekraften ikke har steget kontinuerlig, men svingt ganske mye gjennom tidene. Riktig investert, er sikkert verdien betydelig høyere enn hvis en bare 'satte dem i banken'.Hvis dette er en aktuell arvesak, så gjelder nok bare prisindeksen. Argumenter om at 'hvis dette hadde vært plassert i fast eiendom' holder ikke i en rettsak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Paulsen

Ut i fra de kommentarene som er kommet fram ovenfor, føler jeg trang til en liten avrunding av denne saken. Spesielt interessant fant jeg den første linken som Ivar S. Ertesvåg ga meg i (6). På side 23 i statistikktabellene der fant jeg ''Arbeidslønninger i Rigets Bygder og Byer'' (Daglønn) for årene 1880-1885-1890-1895-1900. Min oldemors sønn, min farfar, var ifølge FT 1900 ''Mechanikus'' ved Stavanger Støberi og Dok. Ifølge statistikken ble ''Arbeidere ved mekaniske Værksteder'' avlønnet med kr 3,29 pr dag i 1900. Forutsatt at arbeidsuken var 6 fulle dager ble det en ukelønn på kr 19,74. Ganger man det opp med 50 uker (kanskje i meste laget den gang), havner vi på kr 987. Litt enkelt sagt, min oldemors arv på kr 930 tilsvarte kanskje omtrent en årslønn for en fagarbeider? Tror dette gir meg et brukbart bilde av verdien av hennes arv. Dette er ingen ''arvesak'', kun slektshistorisk interesse fra min side. Mvh Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.