Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#69183] Oppslag bygdebok for Ullensvang - garden Hovland

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Gunnar Johannesen budde på denne garden på 1600-tallet. Hans far skal være Oluf Johannesen.Hva står i bygdeboka om Gunnar? Hvem var hans foreldre og søsken? Hva heter hans barn og hvem var de gift med?Står det noe om hva han eigde av jordeiendom?Trenger kun hovedfakta.Sjå forøvrig dette innlegg Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Her hadde det vært fint om det samtidig vart sjekka at det budde ein Jon Amundsen på Sande/Hovland g. Anna Rasmusdatter. Er han gift med enke etter Gunnar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Samtidig så ser eg at det er ein Phillip Jonsen på Hovland, som da øensynlig er bror til Thorbjørn Jonsen på Børve.Henger disse slekter også sammen.Trenger kun hovedfakta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Utne

Hei! Dette står i Tysnes 4 av Ernst Berge Drange s. 57HOVLAND GMLT. BR.II Anders Hovland som gav landskatt i 1563, var knapt identisk med Anders i 1519. Rasmus Hovland hadde halve Hovland i 1591. Han var kan hende far til Anna, sjå nf. Gunnar Hovland hadde Rasmus sitt bruk i 1597. Han var kan hende gift med den Anna Rasmusdtr. som sidan vart gift med Jon Amundson i Ytre Sande, sjå nf. Born(?): 1. Barbro, gift med Johannes Olson på Rød i Sveio, sjå under Jon Indre Sande. Lars Hovland vart nemnd første gong i 1601, og må ha teke over etter Gunnar. Denne karen var granne til Else Trondsdatter i fleire år, men i 1613 hadde ho overteke også hans bruk. YTRE SANDE Jon på Sande vart nemnd første gong i 1563, og må ha budd i Ytre Sande. Forutan landskatt i 1563, skatta han for innkoma til Onarheims- kyrkja. Det fortel at han var kyrkjeverje. I 1582 møtte han som lagrettemann ved ei markegongssak mellom Hjartnes og Nordtveit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Mange takk ErlingDet var bra observert av deg, da er følgende at Gunnar Hovland må være identisk med Gunnar Johannesen Nettland g. Anna Rasmusdatter 2g. Jon Amundsen Indre Sande. Gunnar er sønnen til Johannes Olufsen Nettland og bror til Oluf Johannesen på Rød. Barbro og Johannes er da søskenbarn.Johannes Olufsen Nettland hadde ein bror Eilliv Olufsen som da skulle oppholde seg i Opdal skipreide, men det står ikkje kor henne. Det er to Eillif i 1563 den eine på Nordbustad og den andre står det sjølvsagt ikkje kor henne han er og han heter da Olufsen. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=1563SHL&gardpostnr=721&merk=721#ovre>Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Tilfeldigheten er jo at de eg etterlyste budde på Hovland på Tysnes, men de solgte eiendom på Hovland i Ullensvang.Om noen derfor har bygdeboka for Ullensvang, så hadde det vært fint å få vite om det står noe om hvem som eigde garden Hovland i Ullensvang i tidlig tid?Samtidig hadde det også vært fint å få den grove sammensetning av Torbjøn Jonsen bror til Pillipus Jonsen. Er de da sønner av Jon Ivarsen sønn av Ivar Arnesen g. Gunnhild Torbjørnsdatter. Hvem er ho datter til?Er det noen kobling mellom da Jon Amundsen som solgte på vegne av Anna Rasmusdatter dvs. hennes første mann Gunnar Johannesen Nettland er tydeligvis eier.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Østbye

Ifølge bygdeboka er lensmann Jon Ivarson (1525-1595), Øvre Børve, eier av Hovland på mesteparten av 1500-tallet.Hans eldste sønn, Ivar Jonson, overtok gården, men døde rundt 1605. Han hadde også overtatt som lensmann etter faren. Ivar var gift med Sigrid Gunnarsdtr., opphav ukjent. Hun levde i 1643, 80 år gml.Per Hovland var eier av hele Hovland ved sin død i 1659, da sønnen Torkjell (1638-1668) overtok halvparten (idag br.nr. 6 og 8).Torkjells datter, Torbjørg ble i 1886 gift med Ivar Olson Frøynes, og i 1734 ble garden delt mellom to av deres sønner, Helge og Torkjell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Mange takk Kurt for interessant svar.Da er det vel rett at Ivar Jonsen Hovland var bror til Torbjørn Jonsen Øvre Børve og Fillipus Jonsen Hovland?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Østbye

Ja, Jon Ivarson og Kari (Katrina) Torbjørnsdtr. Måge, (b.nr. 1), hadde iflg. bygdeboka 5 barn. Jon 'fekk ikkje så lite jord med henne, m.a. i Måge'.Barna:Ivar på Hovland, Torbjørn på Øvre Børve, Filippus på Hovland, Svein på Helleland, Knut på Øvre Børve (Knut døde visstnok ung, men skal være far til Jon Knutson, Kvitno O., b.nr.1).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Mange takk igjen Kurt for utfyllende svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.