Jump to content
Arkivverket

[#69188] Slekten Thorne - fra Eiker?


Guest Jon Torp

Recommended Posts

Guest Jon Torp

Noen skifter fra Eiker - om slekten - men som neppe besavrer spørsmålet:-----Hokksund skifte 21/5-1732Israel Johansen er død - enke er Maren Olsdatter.barn:1) Lars Israelsen 7 år2) Daarthe Israelsdatter 4 årFormynder Mons: Christopher Olsen Bragnes----------Hokksund skifte 26/9 - 1744.Maren Olsdatter er død - enkemann er Christen AmundsenBarn av første ekteskap med Israel Johannesen :1) Lars Israelsen 19 år2) Dorthe Israelsdatter 16 årTilstede deres mors bror Christopher Olsen Torne boende på Bragernes--------Hokksund skifte 12/6-1747Andreas Andersen Hvidtz (Hvit) - er død. Enken er Ingeborg Michelsdatter.Barn:1) Michol Andreasdatter 23 år2) Margrethe Andreasdatter 20 3/4 år3) Dorthe Andreasdatter 16 årVerge enkens bror Mads Michelsen Bragernes og Christen Amundsen Hokksund, som har hatt enkens halvsøster til ekt, som enkens verge.--------Hokksund skifte 5/5-1753 Christen Amundsen er død - enke er Magdalena Erlandsdatter.Barn:1) Erland 2 år2) Amund 1/2 år3) Maren 7 årVerger: Faderbrødre Anders Amundsen Hokksund og Ole Amundsen. Faders søskenbarn Peder Andersen Hokksund. for enken hendes svoger M: Christopher Thorne Bragernes.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiKan jo gi et skifte til, ser ut som om Christopher ble gift en gang til:'Brødre Aas Tronsplass Skifte 9.9.1749 Marthe Larsd. død, enkem. Christopher Olsen Torne. Var 1.g. gift med Boye Tronssen. 1. Sønn Tron Boyesen 18. Barn av 2.g.: 1. Kisten Christophersd.'Så kan det jo også være interessant med Dorte Israelsdatters bryllup her: LenkeUten at jeg har finsett på dette nok, ser det ut til at Dortes bestefar er Christoffer Tornes kjødelige far. Så vidt jeg kan se er hennes bestefar og hans far Oluf Vinsvold.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiDet er nok ikke Ole Vinsvold som er faren. Jeg tar med avskriften av lenken med Dortes bryllup:'Dom 20 p. Trin. Tollef Madsen tømmerdrager I Hougsund og Dorothe Israelsdatter. følger herved præsten Hr. Holms attest paa Bragnæs af 18de Octobr., saavelsom hans Brev af 21de dito, at hand har intet at sige imod, at de holder troelovelse og Bryllup her paa Eger, som ellers tilkom ham, for saavidt hun har væ- ret i Bragnæs menighed til nu paa nogle dage, der hun eller har været der i 1 ½ aar, men hendes levetid haraltid været paa Eger, hvor hun er fød, under de ovemelte 1 ½ aar, da hun har været hos morbroder Christopher Torne. Samme hendes morbroder har vel oppo- neret sig imod dette Ægtesab, og for den aar- sag, er i dag hidkommen hendes Bestefader, som er Christopher Tornes kiødelige fader, lige- ledes hendes stif-fader Christen Amundssøn, og da disse begge bleve tilspurgte i de 2de underskrevnes nærværelse, som dette har un- derskrevet, svarede de, de consenterede gierne Egteskabet, og havde intet derimod at sige. At vi 2de vare nærværende, da hendes Bestefader og stiffader dette bejaede, saavel- som ogsaa, eftter tilspørgende, at de iche ??? hver- andre noget beslægtede eller forlovede med nogen anden, testerer. Oluf Winswal Christopher Ramsussen Alle fra Hougsund'Det står vel likevel igjen at Kristoffers far også hadde datteren Maren Olsd. gm.1. Israel Johannesen, gm.2. Christen Amundsen.

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Tusen takk, Berit, Gunn og Egil. - Og en særlig takk til Egil for transkribering. Imponerende.Da har vi altaå bekreftet at Maren Olsdatter og Christopher Olsen Thorne var søsken med sannynlige røtter på Eiker.Men var søsknene Maren og Christoper, barn av Ole Pedersen (f. ca. 1660?) og Dorothea Madsdatter?... Og ikke minst.... var denne Ole Pedersen (f. ca. 1660?) sønn av Peder Nesthorne?Klarer vi å finne ut om det er hold i dette?

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Etter hva jeg kan forstå er de følgende 4 personer halvsøsken:Mads Michelsen (på Bragernes i 1747)Ingeborg Michelsdatter (nevnt som enke på et skifte i Hokksund 12. juni 1747)Maren OlsdatterChristopher Olsen Thorne-----I såfall må disse 4 ha hatt en mor (Dorthe Madsdatter?) som først var gift med Mikkel Skomaker i Hokksund (han begraves 23. jan 1694, 36 år og 4 måneder gammel. ) Og deretter gift med Ole Pedersen.Det er slett ikke umulig at (Dorthe Madsdatter? Om det er hun vi egentlig snakker om...) er den som begraves her:Eikers kirkebok:Begravet 10. mars 1727 - Kone - Ole Pedersøns Hochsund 61 aar. Ole Pedersøn i Hougsund er 97 år når han begraves på Eiker 12. mai 1749. Jeg synes fortsatt dette 'halter' litt.......

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

I store Norske leksikonhttp://www.snl.no/ThorneDet står å lese: Thorne, norsk slekt fra gården Nesthorne i Øvre Eiker. Haagen Nesthorne (død ca. 1627) var leilending på Nesthorne, og sønnen Claus Haagensen Nesthorne (f. 1600) kjøpte gården 1651. Hans sønnesønns sønn, kjøpmann på Bragernes Christopher Olsen Thorne (1700–93), ble stamfar for den nålevende slekt gjennom.... osv.... ------Det er her jeg ramler av..... meg bekjent hadde Claus Haagensen Nesthorne 3 sønner: 1) Haagen Clausen (Skifte etter han på Nordre Viken, Eiker i 1691. Barn: Christopher, Jens og Torbjørg.2) Peder Clausen (Skifte etter han på Nesthorne, Eiker i 1718. Barn: Jøran, Boel, Torbjørg, Halvor, Petter, Olaug.3) Rasmus Clausen (Skifte etter han på Nordre Skistad, Eiker i 1708. Barn: Lauritz, Olaug, Mari, Aase, Kjersti. ------Leksikonet påstår:Claus Haagensen Nesthorne: stamfarEn sønn: (Haagen, Peder eller Rasmus).En sønnesønn: (Christopher Haagensen, Halvor Pedersen, Petter Pedersen eller Lauritz Rasmusen.)En sønnesønns-sønn: Christoper olsen Thorne. -----DENNE KABALEN GÅR IKKE OPP!

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiFør jeg ser nærmere på slekten på Nesthorne, tror jeg vi sikkert kan konkludere med at Christopher Olsen Thorne er sønn av Ole Pedersen og dorten Madsd., jfr. ditt innlegg nr. 10.Du nevner selv i (5) at Kristen Amundsen har vært gm. halvsøster til Ingeborg Mikkelsd. Kristen var før 1747 gm. Maren Olsd.I dette skiftet fær vi svar på hvem som da var foreldre til Ingeborg, det var Mikkel Amundsen og Dorthe Mads. Dorthe var da forlovet med Ole Pedersen Nesthorne:'Haugsund Skifte 12.12.1696 Mikel Amundsen død. Dorthe Madsd. V. enkens forlovede Ole Pedersen Nesthorne. Barn: 1. Mads Mikkelsen 9-10. 2. Amun Mikelsen 7-8. Har Claus Winter til sig taget. 3. Ingeborg Mikelsen 5. 4. Mekoel Mikelsen 3. Børnenes vegne deres mormoder Rønnov Jørgensd. tillige med hendes mand Claus Winter.'Til ditt innlegg 11: vi vet at Ole Pedersen var i live i 1746, jfr. avskriften fra bryllupet. Han må da nødvendigvis være gammel.Jeg kan ikke se annet enn at dette burde være en endelig konklusjon på Christopher Thornes far.

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Egil!Tusen takk for dette. Meget oppklarende! MEN - fortsatt gjenstår problemet:Hvem var Ole Pedersen Nesthorne? Hvilken Peder var han sønn av?

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

En annen liten detalj får vi i et skifte i Hougsund på Eiker 10. apr. 1689:Mads Aagesen er død. Enke er Rønnov Jørnsdtr. Verge for enken er Gabriel Haugsdorf.Barn:1. Niels Madsen (Verge er farbror Hans Aagesen).2. Daarthe Madsdatter gift med Mikel Amundsen Skoemager.-----Svigermoren til Ole Pedersen Nesthorne, Rønnov Jørgensdatter, gifter seg altså på nytt med Claus Winter før 1696..... Men så var det denne Ole Pedersen Nesthorne da...... Hvilken Peder er han sønn av, mon tro?

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Forøvrig: Ole Pedersen Nesthornes kjødelige svigerfar, Mads Aagesen (Augesen), oppgis til å være 51 år 5 måneder og 2 uker gammel ved begravelsen på Eiker 26. feb 1689.

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Forøvrig II: Ole Pedersen Nesthornes kjødelige svigermor: Rønnou Jørgensdatter Claus Winters er 69 år gammel ved begravelsen 23 des 1712.

Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

På DIS-treff er det innlevert data om Dorothea Madsdatter f. 1662, datter av Mads Haakonsen ( Aagesen) ? og Rønnaug Jørgensdatter d. 1712 Ø. Eiker.Dorotheas ektemenn er ikke oppgitt, men hennes sønn er nevnt , Chriopher Olsen Thorne.d. 1793 Bragernes.Vet ikke om dette er til noe hjelp?Mvh. Gunn

Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Samme Dis-kilde oppgir Rønnaug Jørgensdatter g. med Mads Aagesen , Barn : Dorothea Madsdatter f. 1662, Haug, Buskerud. Nils Madsen d. 1746, Eiker, Buskerud.Rønnaug J. Gift 2.g. med Claus Clausen Vinther, Ø. Eiker- d. 1750.Mvh. Gunn

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Hei igjenJeg er enig i at kabalen i (12) ikke går opp, hvis ikke Ole er en uekte sønn av Peder (eller forsåvidt Claus), da ville han ikke vært nevnt i skifte.Foerløpig kan jeg ikke se noe som dokumenterer dette. Det nærmeste er jo at Ole er på Nesthorne i 1696. Men det gjør han jo ikke nødvendigvis til en del av slekten på gården.

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Takk Gunn. Og ikke minst Egil.Da er vi langt nærmere mål......Vi har nå kildebelagt at Ole Pedersen Nesthorne ble gift (sannsynligvis på Eiker) seint i 1696 eller tidlig i 1697 med Dorte Madsdatter i hennes 2. ekteskap. Dorte var datter av Mads Aagesen og Rønnov Jørgensdatter.Vi vet også at Dorte Madsdattter døde i Hokksund som kone av Ole Pedersen i 1727, og at hun var oppgitt å være 61 år ved begravelsen 10. mars 1727. (Altså f. omkr. 1666).Vi vet også at Ole Pedersøn i Hougsund er 97 år når han begraves på Eiker 12. mai 1749. (Altså f. omkr 1652).Vi vet også at Dorte og Ole fikk to barn sammen:Maren Olsdatter.OgChristopher Olsen Thorne.Men vi vet fortsatt ikke hvem som var far til Ole Pedersen Nesthorne (omkr 1652 - 1749).

Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Tja, jeg kommer tilbake til inleverte data på Dis-treff. ( de er ment til diskusjon)Her fant jeg følgende: Claus Haagensen NestHorne f. 1601 d. 1667 og Torbjørg Tollefdatter Ø. Eikersønn: Peder Clausen NestHorne f. 1634 d. 1718 g.m. Mari Jensdatter Loe Ø.EikerBarn:Ole Pedersen f. 1658Jøran P. f. 1664Boel P. f. 1675, d. 1716 Levanger , nord Trøndelag.Halvor P.f. 1680Peder P. f. 1682Ollaog P. 1684 Alle fra NestHorne.Med forbehold om rett avskrift. Opplysningene bør sjekkes.Mvh. Gunn

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiPeder Clausen Nesthorne er oppgitt å være 24 år i 1665 og står oppført som sønn på gården, han skulle da være født ca 1641. Når Peder dør i 1718 er han oppgitt å være nesten 84 år, dvs. født ca 1634. Hvis han er født 1641 og Ole i 1652, kan han umulig være faren. Men her er mye så mye usikkerhet at det ikke kan konkluderes om dette. Hvor man har fødselstallene i innlegg (23) fra vet jeg ikke, men her er det muligens en del gjetninger. Det er også stor avstand mellom de 3 første barna her.Det er likevel uomtvistet at Ole ikke er nevnt i skiftet etter Mari Jensdatter. Hun oppgis å være nesten 62 år gammel når hun begraves 11.5.1699. Skiftet etter Peder 1718 har jeg ikke, men dersom han ikke er nevnt der helller, må han i tilfelle være uekte barn. Inntil andre opplysninger kommer frem har jeg vanskelig for å se at Ole kan kobles til Peder Clausen.

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Jeg ser at det kan være besnærende å tenke seg at Peder Clausen Nesthorne OGSÅ hadde en sønn, Ole fra et tidligere ekteskap eller født utenfor ekteskap.Det er (så vidt jeg har klart å finne) ikke bevart noe skifte etter Peder Clausen Nesthorne. Det skiftes imidlertid etter hans Kone Mari Jensdatter (fra Veste Loe) i 1700. På dette skiftet er det (etter mine notater og avskrifter) ikke nevnt noen sønn Ole.Men det er jo en mulighet for feil i avskriften i fra dette skiftet, eller det er som sagt mulig at Ole Pedersen Nesthorne er en sønn i fra Peder Clausen Nesthornes tidligere ekteskap eller at Ole er født utenfor ekteskap.Om vi for et øyeblikk aksepterer tanken om at Ole Pedesen Nesthorne er sønn av Peder Clausen Nesthorne, er det interessant å se at fire av fadderne som brukes i 1697 er i fra Dorte Madsdatters side av familien, mens to av fadderne sannsynligvis er i fra hans side av familien:LenkeHenholdsvis potensiell søster/halvsøster Jøran Pedersdatter (gift med Børger Hansen Loe) og potensiell farbror Rasmus Clausen Skistad.Men noe egentlig BEVIS for at Ole Pedersen Nesthorne virkelig var sønn av Peder Clausen Nesthorne, det har vi vel fortsatt ikke.....

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.