Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Øivindsson Lunde

[#69190] AA: Hvem var Ola Torbjørnsson og Berte Jensdotter ?

Recommended Posts

Guest Trond Øivindsson Lunde

De ble gift i Tromøy 20. september 1767 'blev efter kongebrev ung karl Ole Thorbiørnsen fra Holts sogn og pigen Berthe Jensdatter Lovstad ægteviede' [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9843&idx_id=9843&uid=ny&idx_side=-106>Lenke Jeg har funnet tre barn døpt i HoltTorbjørn, 30. oktober 1768, Jens 16. juni 1771 og Hans 13. september 1778Ola var masmester ved Nes Verk. Han ble gravlagt 6. februar 1802 (62 år); og hun 14. mars 1802 (58 år) LenkeJeg er ganske sikker på at broren Gregers(t) var bruker på Lofstad, som i 1801 tilhørte Østre Moland: LenkeBerte konfirmert 10. oktober 1762 ved Moland kirke og Gregers 13. februar 1763

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Kan dette være Bertes far?, Jens Hansen Lovstad, gravlagt 24. august 1766, 47 år og 9 måneder gl. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Ole Torbjørnsen ble døpt 15/3-1744 i Holt, han var s.a. masmester ved Nes jernverk, Torbjørn Hansen (ca. 1713-1763), og hans første kone Anne Olsdtr. Lindland (d. 1759). Berte Jensdtr. ble døpt 15/6-1747 i Holt, hun var d.a. Jens Hansen (1718-1766) og Magnhild Gregersdtr. Fosstveit (1723-1789). Torbjørn og Jens Hansen var brødre (dermed kongebrevet, Ole og Berte var søskenbarn), faren het Hans Jensen og kom til Verket (som da het Båsland jernverk) tidlig på 1700-tallet. Hans Jensen var masovnarbeider, hans kone kjennes ikke (navn på barnebarn kan tyde på at hun het Berte). Jens Hansen arbeidet først som masovnarbeider og hammerarbeider ved Nes jernverk, men i 1752 kjøpte han et lite bruk under Lofstad i Tromøy. Pantebøkene viser at han kjøpte 1/2 hud av Lofstad (matrikkelgården var på 3 huder), det tilsvarer det senere løpenr. 257, b.nr. 7. Jens' svoger, Salve Gregersen Fosstveit (1725-1773), kjøpte samtidig ett av de andre Lofstad-brukene (1 hud) og bosatte seg der. Jens og Magnhilds eldste sønn Gregers (1749-1811) overtok Lofstad-bruket. Han fikk skjøte på bruket i 1782 da han løste ut sine søsken. Gregers var i mange år gruveforstander (hosbond) ved Alve gruver (for Nes jernverk). I tillegg til Berte og Gregers var det to sønner som vokste opp, nemlig Hans (1754-1810) og Jens (1757-1815). De kjøpte Flangeborg i Tromøy sammen på auksjon i 1783, du finner begge der i 1801.Ellers leser jeg Ole Torbjørnsens begravelsesdato som 11/2 og ikke 6/2. Men det kan godt hende jeg tar feil.Jeg er for øvrig etterkommer av Ole og Bertes eldste sønn Torbjørn (1768-1834) og hans første kone Ellen Aslaksdtr. Kviteberg (1769-1808). Torbjørn Olsen var tredje generasjon masmester ved Nes jernverk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Jens Hansen kjøpte altså en part av Lofstad i 1752. Trolig har familien flyttet dit ganske snart, det må i hvert fall ha skjedd før sønnen Hans ble døpt i Tromøy sommeren 1754. Mens Jens bodde på Lofstad arbeidet han ved Alve gruver for Nes jernverk. Han var altså fortsatt i Verkets tjeneste.Jeg kjenner for øvrig 5 barn etter Ole Torbjørnsen og Berte Jensdtr. I tillegg til Torbjørn (1768-1834), Jens (1771-1830) og Hans (1778-1849) som du nevner, var det Salve (1781-1844) og Gregers (1786-1794). Det er dem jeg kan finne i dåpslistene i kirkeboka for Holt. Alle de fire sønnene som vokste opp ble etter hvert formere ved Nes jernverk, og Torbjørn overtok altså senere stillingen som masmester etter sin far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Mange takk for grundig svar ! Jens Hansson og Magnhild Gregersdotter ble gift 14. juli 1746 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9530&idx_id=9530&uid=ny&idx_side=-12>Lenke Berte døpt 15. juni 1747 LenkeMagnhild gravlagt 28. september 1789 i TromøyTorbjørn og Anne trolova 30. juli 1738 og gift 17. september 1738 LenkeOla ble døpt 22. mars 1744, 5. søndag i fasten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Du skriver at Ole Torbjørnsen ble døpt 22. mars 1744, 5. søndag i fasten. Og det stemmer, men i følge Bauers kalender var dette 15. mars.Jens Hansen ble døpt 20/11-1718 i Holt, og Magnhild Gregersdtr. ble døpt 21/2-1723 samme sted. Torbjørn Hansen og Anne Olsdtr. er sannsynligvis døpt en gang i den perioden hvor det mangler kirkebøker for Holt (lakune 1705 - aug. 1715). Torbjørn ble oppgitt å være 50 år ved begravelsen i 1763 (dato ikke oppgitt), det ser jeg på som en pen avrunding. Men jeg kan ikke se at han er døpt i Holt etter aug. 1715. Ved Annes begravelse er det ikke oppgitt alder, heller ikke ved hennes skifte (som vel heller ikke var vanlig). Det går for øvrig fram av dette skiftet at Anne var broren til Ellef Olsen Lindland, så opphavet hennes skulle være greit nok.Torbjørn Hansen ble g. 2) 22/6-1760 i Holt m. Kirsten Olsdtr. Tveite, d. 1761 (alder ikke oppgitt) og 3) 5/9-1762 i Holt m. Berte Gjerulvsdtr.Jeg er etterkommer av Magnhild Torbjørnsdtr. (1803-1871), men jeg har også samlet litt opplysninger om hennes søsken og halvsøsken. Om Aslak har jeg notert følgende:7. Aslak, f. 1805, d. 1875, g. 1) 1828 m. Karen Hansdtr. (søster til billedhuggeren Hans Hansen), f. 1806, d. 1871, g. 2) 1873 m. Marie Eriksdtr, f. 1836, d. etter 1902 (gjengift 1876 m. enkemann Lars Severin Eriksen (søskenbarn), de flyttet til Dypvåg i 1886). I 1829, 1830 og 1835 var Aslak former og bodde på Nes Verk, i 1838 var han former og bodde under Båsland, i 1843 var han verksarbeider og bodde under Båsland. I 1865 og 1875 var han former og bodde i Gangdalen.Jeg vet ikke hvor godt kjent du er i Holt, men verkensplassene i Gangdalen lå på grunnen til gården Båsland på Nes Verk. Aslak kan derfor godt ha bodd samme sted hele tiden, uten at jeg kan vite noe sikkert om det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

En presisering av hva jeg skrev i den første linjen. Det som stemmer er at Ole Torbjørnsen ble døpt 5. søndag i fasten 1744, men i følge Bauers kalender er dette 15. mars og ikke 22. mars. Da tror jeg det ble rett!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Er litt usikker på dåpsdatoen til Magnhild, nr. 5 Lenke Dom. Item..?. Datoen over (nr. 4) er Festum purificationis Mariæ, fast dato, 2. februar. Datoen under, nr. 6, står det 3. onsdag faste ??. 3. søndag i faste er i alle fall 28. februar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Datoen er vanskelig å lese, og jeg er også usikker på om ordet begynner på I. Et alternativ kan være Dom. Invoc(avit) - som var 18. februar i 1723. Jeg synes imidlertid ikke det er det det står.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Dom. Reminisc(ere) = 2. søndag i fasten. I 1723 skulle det bli 21. februar.Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Jada, det er ingen tvil om at dåpsdatoen er 'Dom: Reminisc:', altså Dominica Reminiscere som i følge programmet Dage er 21/2 i 1723. Og i følge klokkerboka, som ser ut til å være ført relativt uavhengig av ministerialboka, står det 2. søndag i faste som er samme dag. Det er ellers interessant å legge merke til at i klokkerboka er dåpen til Magnhild Gregersdtr. Fosstveit innført som den syvende dåpen i 1723, mens det altså er dåp nr. fem i ministerialboka. Dessuten opereres det med seks faddere i klokkerboka, men bare fire i ministerialboka. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.