Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Børge Strandskog

[#69199] Arkiv etter 'det schäfferske legat'?

Recommended Posts

Guest Børge Strandskog

HeiVet ikke helt om dette kan være riktig forum for dette spørsmålet - men prøver likevel.Har ved en del anledninger kommet over personer som har mottatt støtte fra noe som ble omtalt som 'det schæfferske legat'. I ettertid har jeg kommet frem til at dette må være det legatet som i sin tid ble opprettet av en 'toldkasserer' Schaffer eller Schäffer omkring 1860 - og at det var et legat for kunstnerisk virksomhet. Per Sivle fikk for eksempel støtte fra dette legatet. Men kan arkivet etter legatet være tatt vare på? I arkivverket? Jeg tenker da spesielt på søknader om støtte, og eventuelle rapporter etter endt bruk av bidrag. Interessant for meg i denne sammenheng er en person som jeg vet fikk støtte herfra for å samle inn eventyr og historier fra Nordland på 1880-tallet.Såvidt jeg kjenner til, var Schäffers legat operativt enda på 50-talletMvh. Børge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Tollkasserer Schäffers legat var ifølge Legat-register (1940) myntet på 'Unge mennesker, født i Norge, med lyst og naturlig anlegg for de skjønne kunster, navnlig maler-, billedhugger og diktekunsten. I særlige tilfelle også verdige trengende, eldre norskfødte kunstnere og diktere. Til begynnelse og fortsettelse av studiene.' Søknader skulle sendes Kirkedepartementet (Viktoria terrasse 9, IV, Oslo).Det er legatbestyrelsen som har mottatt og håndtert søknader. I det foreliggende tilfelle ser det ut til at det har vært Kirkedepartementet, og muligheten for å finne arkiver etter bestyrelsen av dette legatte burde derfor være god. Jeg ville ha rettet spørsmålet til Riksarkivet, som sitter med de eldre delene av arkivet etter Kirkedepartementet, http://www.arkivverket.no/riksarkivet/om.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

Dette var raskt ekspedert, Yngve. Jeg er imponert. Stor takk! Jeg skal forfatte en e-post til Riksarkivet i løpet av dagen, så får vi se hvordan det går.Mvh. Børge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.