Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#69258] Ulike slekter i Hardanger, med aner til Rike Torstein og Torstein Bjørko?

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Etter å ha gjennomgått Asgaut Steinnes sin artikkel om at Rike Torstein og Torstein på Bjørko er to forskjellige personer, så har eg laget en hypotese utifra dette. Noe av det som står i denne hypotese kan bevises, mens andre ting pr. dags dato kun er en hypotese. Eg håper at forumets debattanter kan gi meg en tilbakemelding på hypotesen. Det er likevel slik at eg ei tid fremover ikke har tid til å arbeide så mye med dette, men tilbakemeldinger vil eg selvsagt ha.Innlegg vil eg skal gå på om det er faktiske feil i hypotesen eller om hypotesen kan stå, men at den da kanskje ikke kan bevises fullt ut.Hypotesen er så lang at eg velger å splitte den opp i flere innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hypotese om aner etter ”Rike Torstein” og ”Torstein Bjørko”. Min hypotese bygger på en artikkel der Asgaut Steinnes skrev at Rike Tostein og Tostein på Bjørko, er to forskjellige personer. ---------------------------- Rike Torstein a)Når det gjelder Rike Torstein så viser Steinnes til domsbrev fra 1558, der Ingebrigt på Nettland er nevnt.b)Brev fra 1649 nevner da søsken til Ingebrigt Nettland, som er Johannes, Arne, Amund og Eilliv. ---------------------------- Torstein på Bjørko a) Når det gjelder Torstein på Bjørko, så viser Asgaut Steinnes til brev frå 1575, 1597,1612 og 1616.b)Brevet fra 1575, viser en kontrakt mellom Gjermund Hafftorsen og sønnene hans Hafftor og Oluf på den ene siden og hans frende Oluf Johannesen Torpe (dette er sønn til Johannes Olufsen Netland, bror til Ingebrigt Nettland) og kona Kari Nilsdatter på den andre siden. Gjermund gir øydegarden Hogland (Hovland i Ullensvang) og får att Halleråker i Jondals sokn. At de er frender viser vel at slektene på en eller annen måte er i slekt med hverandre. Vi veit senere at Jon Amundsen Sande på Tysnes, selger garden Hovland i Ullensvang på vegne av kona og stykkdotter Barbro Gunnardatter til Torbjørn Jonsen Børve og broren Fillipus Jonsen Hovland. Broren Ivar Jonsen er gift med ei Siri Gunnarsdatter, som ganske så sikkert er søster til Barbro. De er da døtrene til Gunnar Johannesen Hovland på Tysnes, som da er bror til Oluf Johannesen Torpe.c) Brev fra 1575 viser oppsett på hvem som har eid garden Hovland. Dette er Engel Bjørnsen i sin livstid, Oluff Engelsen i sin livstid, En …. sd …. i sin livstid (Engela Olufsdatter), Torsteen To …….. (Torstein Torsteinsen) og Gjermund Hafftorsen.d) Ingel Oluffsen Osgjerd oppført 1521, er dette bror til Ingela (Engela) Olufsdatter g. Torstein Bjørko eller er det faktisk Ingela Olufsdatter selv som er oppført på Osgjerd?e) Tostein på Bjørko nevnes i 1521, i tillegg 1563 og 1575. At det er samme mann som er oppført i 1521, som i 1563 og 1575, er lite trulig. Derfor er Torstein Bjørko oppført i 1521 trulig Tostein d.e. på Bjørko g. Ingela Olufsdatter, som samtidig da er oppført på Osgjerd i 1521. De får en sønn Torstein Torsteinen og en datter NN Torsteinsdatter g. Hafftor NN. Torstein d.y. får ingen livsarvinger, derfor er det hans søster som arver han. Når Gjermund Hafftorsen Ålvik etterlyser arv på ett tidspunkt Torstein d.y. lever, så må dette være arv etter Torstein d.e. nevnt 1521.f) Steinnes skriver videre at Lars Hafftorsen ikkje får noen arv etter mora og at alt går til broren Gjermund Hafftorsen. Årsaken til dette må være at Lars døde før mor si, skriver Steinnes. Akkurat dette er det verdt å legge merke til. ------------------------------- Hypotese I: Slik eg les Asgaut Steinnes sin artikkel, så har han ikke vurdert om Hafftor NN kan ha vært gift 2 ganger, dette er faktisk fullt mulig. Kan Hafftor NN vært 1g. med Steinvor (Botildesdatter) 2g. med NN Torsteinsdatter. Utifra denne hypotese kan derved Hafftor faktisk binde sammen Rike Torstein slekta og Torstein på Bjørko slekta. Derved blir Ingeborg og søstera Steinvor, halvsøsken med Torstein Torsteinsen d.y. Bjørko og søstera NN Torsteinsdatter Bjørko. Her ligg vel også grunnlaget for at Gjermund Hafftorsen Ålvik kaller Oluf Johannesen Torpe for sin frende. ------------------------------ Hypotese II: Kan Engela Olufsdatter være oppført i 1521 på Osgjerd, samtidig som hennes mann Torstein d.e. er oppført i 1521 på Bjørko? Siden Gjermund Hafftorsen senere etterlyser arv, som da må være etter morfaren, så er trulig Engela Olufsdatter blitt enke rundt 1521. Blir enken Engela Olufsdatter Osgjerd gift 2g. med Torbjørn Gjøn? Mitt grunnlag her er svært tynt, men navnet Engel/Ingell er svært sjelden brukt, dette er navnet på sønnesønn til Torbjørn Gjøn. I tillegg finn vi både Torstein og Bjørn på Gjøn. Følger vi denne hypotese, så blir Gjermund Hafftorsen sin mor NN Torsteinsdatter, halvsøster til barna til Torbjørn Gjøn. Skulle denne hypotese være feil, så kunne en enkelt henge seg på at ei datter av Ingel Olufsen Osgjerd blir gift med Torbjørn Gjøn, men dette trur eg er feil. Mao. blir eierforholdet til garden Osgjerd veldig sentral i denne hypotese, hvem eide den i ettertid. Gjermund Hafftorsen eide i hvert fall i denne garden, denne part var arv etter morfaren. Skulle Ingela Olufsdatter Osgjerd bli gift på nytt, så var det liten sannsynlighet for at Gjermund fikk resten av det ho eide. På Gjøn nevnes Torbjørn i 1519, han er trulig på dette tidspunkt ugift. På Gjøn i 1563 er det nevnt Torbjørn, Torbjørn og Bjørn. Dette er trulig Torbjørn Gjøn sine sønner Torbjørn Torbjørnsen (hans sønn er Torstein) og broren Bjørn Torbjørnsen Gjøn. Den tredje sønnen Oluf Torbjørnsen Gjøn, får nok senere sønnen Bjørn Olufsen Gjøn, som da er fosterfar til denne Jon Skogseid. I tillegg har Oluf Torbjørnsen også sønnen Ingjald Olufsen Gjøn/Håvik. Kanskje er det tilfeldig med så svært mange like navn både på Osgjerd/Bjørko og Gjøn, men navnet Injald/Engel er svært sjelden brukt. Videre så ser eg en trolig kobling til Tokheim/Måge og Øvre Børve, som gjør at eg har plassert Torbjørn Gjøn (nevnt 1519) som sønn av Torbjørn (Ormsen?) Måge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hypotese om aner etter ”Rike Torstein” Ragna Berdorsdatter 1g. NN (Askildsen?) 2g. (NN?) Ragna Berdorsddatter kan ha vært gift flere ganger, siden det opplyses at Torstein og Gunnilde hadde samme mor. Derfor kan Torstein og søstera Gunnilde være halvsøsken.Barna) Torstein Askildsen g. NN Barn a) Inga Torsteinsdatter g. Sjur Madsen Talgje (Ryfylke) Barn Ingenb) Gunilde (NN?) g. NN Barn a) Botilde (Gunildsdatter) g. NN (Utormsen?) Barn a) Ingeborg (Botildesdatter) g. Oluf (NN) Netland Barn sjå under Nettland i Kvinnherad b) Steinvor (Botildesdatter) g. (Hafftor Gjerdskvål/Ytre Børsheim?) Barn a) Askild Hafftorsen Nes? b) Uttorm Haktorsen Ytre Børsheim? Kommentar:Det er en hypotese som ikke har blitt etterprøvd og som kan binde sammen Rike Torstein og Torstein Bjørko sine familier. Hva om Hafftor NN (Gjerdskvål/Ytre Børsheim?) var gift 2 ganger: 1g. Steinvor (Botildesdatter) 2g. NN Torsteinsdatter Bjørko. Det er nærliggende å tru at Askild Hafftorsen på Nes i Strandebarm var av Rike Torstein si slekt. Han kan ha vært sønn til Steinvor, men om Steinvor døde før mora, så fikk vel heller ikke Steinvor arv etter mor si. Tilsvarende det arveoppgjør som Asgaut Steinnes skriver om i skifte etter NN Torsteinsdatter Bjørko, som da er mor til Lars Hafftorsen Måge og broren Gjermund Hafftorsen Ålvik. Der fremgår det at Gjermund fikk all arv fordi Lars døde før mor si.Det er faktisk tenkelig at Hafftor er han som er oppført i 1519 på Ytre Børsheim, da med sønnen Utorm. Utorm Hafftorsen Ytre Børsheim, vil da være bror til Askild Hafftorsen Nes. Derved kan det være en mulighet for at Botilde var gift med ein Utorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Nettland i Kvinnherad:Oluf (NN) Netland g. Ingeborg (Botildesdatter)Barna) Johannes Olufsen Nettland. Kvinnherad g. NN Busett på Nettland i Kvinnherad. (Han eide garden Ytre Kvalvik i Hardanger) Barn a) Oluf Johannesen Torpe - Kvam g. Kari Nilsdatter Busett på Torpe i Kvam Barn a) Johannes Olufsen Torpe g. Barbro Gunnarsdatter Hovland – Ullensvang Busett på Rød i Sveio b) NN Olufsdatter Torpe g. Knud Haldvardsen Talgje 2g. enke Ingeborg Samsonsdatter Tokheim 1g. Svein Amundsen Skjelnes 3g. Knud Amundsen Jordal Busett på Måge i Ullensvang b) Gunnar Johannesen Nettland. Kvinnherad g. Anna Rasmusdatter Hovland. Tysnes 2g. Jon Amundsen Ytre Sande. Tysnes. Busett på Ytre Sande/Hovland på Tysnes, senere Sunnfjord i Strandvik. Kan Jon Amundsen være ein bror av Knud Amundsen og Birgit Amundsdatter Jordal? Jon Amundsen selger på vegne av kone og stebarn garden Hovland til Jon Torbjørnsen Øvre Børve og Fillipus Torbjørnsen Hovland Barn a) Barbro Gunnarsdatter Hovland.Tysnes g. Johannes Olufsen Torpe Busett på Rød i Sveio b) Siri Gunnarsdatter Hovland. Tysnes g. Ivar Jonsen Hovland Busett på Hovland i Ullensvang Kommentar: Anna Rasmusen Hovland hadde trulig en bror: Lasse Rasmussen Tveit. Tysnes g. Anna Nilsdatter Tveit. Tysnes Barn a) Nils Lassesen Tveit 1g. NN 2g. Herborg NN Busett på Tveit på Tysnes b) Matthias Lassesen Tveit g. Adelus Kolbeinsdatter Meland Busett på Myklebust på Tysnes c) Lisbeth Lassesdatter d) Karen Lassesdatter b) Ingebrigt Olufsen Nettland g. Bothilde Torbjønsdatter Gjøn Busett på blant annet på Hatteberg i Kvinnheradc) Arne Olufsen Nettland 1g. NN Askildsdatter Berge/Skåre 2g. NN Sveinsdatter Ø. Bolstad. Busett på blant annet Revna og Kleppe i Strandvikd) Amund Olufsen Nettland g. Birgit Amundsdatter Jordal. Busett på Skjelnes. Birgit har en bror Svein Amundsen Jordal, derav sønnen Svein Amundsen. Busett på Skjelnes i Strandebarme) Eilliv Olufsen Nettland g. Busett kanskje i Oppdal skipreide.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hypotese om aner etter enke Ingela Olufsdatter Osgjerd/Bjørko, samt slekt fra Gjøn Osgjerd på VossIngell Bjørnsen OsgjerdBarn a) Oluf Ingelsen Osgjerd Barn a) Ingela Olufsdatter Osgjerd/Bjørko. 1g. Torstein Bjørko 2g. Torbjørn Gjøn ---------------------------------- Ingela Olufsdatter Osgjerd (nevnt 1521 på Osgjerd, da som eier) 1g. Torstein Bjørko. (nevnt 1521 på Bjørko, da som eier. Døde trulig like etter 1521?) 2g. Torbjørn Gjøn (nevnt 1519, men da ugift). Busett på Osgjerd/Bjørko, trulig som enke gift på nytt og flytter til Gjøn. Kan Torbjørn være sønn til Torbjørn på Måge? Barn hennes 1 ekteskap a) Torstein Torsteinsen Bjørko/Osgjerd g. NN. Busett på Bjørko. (nevnt i 1563 Barn. Ingenb) NN Torsteinsdatter (Bjørko/Osgjerd?) g. Hafftor NN Busett på Ytre Børsheim Barn. a) Gjermund Hafftorsen Ålvik Barn a) Hafftor b) Oluf b) Lasse Hafftorsen g. Anna Torbjørnsdatter Måge Busett på Måge Barn a) Lars Måge b) Nils Kvalnes c) Odd Espe d) Ragnild Måkestad e) Herborg Nedre Børve f) Astrid Y. Djønno g) Amund HellelandBarn hennes 2 ekteskap a) Torbjørn Torbjønsen Gjøn f.ca1525 g. Ingri Bessesdatter Skogseid. Busett på Gjøn Nevnt i 1563 på Gjøn: Thorbjørn, Thorbjørn og Bjørn. Antar vi at Torbjørn er f.ca1525 g.ca1545, får sitt første barn Botilde f.ca1545. Botilde´s første barn er f.ca1570 Barn a) Botilde Torbjørnsdatter f.ca1545 g. Ingebrigt Olufsen Netland f. 1538 Barn a) Siri Ingebrigtsdatter 1g. Anbjørn Eivindsen Vik 2g. Jon NN Berland b) Ingeborg Ingebrigtsdatter b) Torstein Torbjørnsen f.ca1550 g. NN. (Halvorsdatter Vindenes?). Busett på Særvoll Barn a) Halvor Torsteinsen Særvoll f.ca1570 b) Oluf Torsteinsen Skote/Gjøn f.ca1575 c) Askild Torsteinsen Bjørndal f.ca1580 b) Bjørn Torbjørnsen Gjøn g. NN. Nevnt i 1563. Busett på Gjøn Barn a) NN Bjørnsdatter g. Alf Brynildsen N. Eikeland c) Oluf Torbjørnsen Gjøn f.ca1527 g. NN (Bjørndatter Vindenes?). Busett på Gjøn Barn a) Bjørne Olufsen Gjøn f.ca1547 1g. NN 2g. enke (mor til Jon Skogseid) Kan være samme mann nevnt i 1563 eller så er dette en onkel. b) Ingjald Olufsen Gjøn g Ingjerd Lassesdatter Håvik/Vik c) Kari Olufsdatter Gjøn g. Eivind Lassesen Håvik/Vik d) Svein Torbjørnsen Gjøn g. NN Olufsdatter Tveit. Busett på Ø. Bolstad/Gjøn a) Herborg Sveinsdatter g. Jon Mikkelsen Ballesheim b) NN Sveinsdtr. Ø. Bolstad 1g. enkemann Arne Olufsen Netland 1g. NN Askildsdtr. Berge/Skåre e) NN Torbjønsdatter Gjøn g. Askild Håvardsen (f. Mundheim?). Busett på Indre Kvalvik f) Laurits Torbjønsen, nevnt i 1563. (Er dette også en sønn?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Slekter fra Tokheim/Måge/Aga/Øvre Børve/Jordal i HardangerTokheim i OddaOrm Ivarsen g. NNBarn a) Samson Ormsen g. Siri Sakbjørnsdatter Barn a) Ingebjørg Samsonsdatter 1g. Svein Amundsen Skjelnes 2g. enkemann Knud Halvordsen Måge 2g. Knud Amundsen Jordal Barn 1 ekteskap a) Martha Sveinsdatter (eller er ho kanskje datter av Svein Arnesen Skjelnes) g. Jon Torbjørnsen Øvre Børve Busett på Øvre Børve b) Ivar Ormsen g. Karen Torbjørnsdatter Barn a) Orm Ivarsen g. NN Barn a) Ivar Ormsen g. Kari Torbjørnsdatter Sandven? Om dette ikke er funnet besvist, kan ho være fra Gjøn c) Torbjørn Ormsen Måge f.ca1490 g. NN Barn a) Sjå Måge --------------------------------------- Måge i Ullensvang I1. Torbjørn Ormsen f.ca1490 g. NNBarn a) Anna Torbjørnsdatter g. Lars Hafftorsen (bror til Gjermund). Busett på Måge b) Kari Torbjørnsdatter g. Jon Ivarsen Hovland. Busett på Hovland c) Gunnilde Torbjørnsdatter g. Ivar Arnesen. Busett på Øvre Børve. d) Torbjørn Torbjørnsen Gjøn g. enke Ingela Olufsdatter Osgjerd. Busett på Gjøn -------------------------------------- Måge i Ullensvang IINN Olufsdatter Torpe g. Knud Halvardsen Talgje. 2g. enke Ingeborg Samsonsdatter Tokheim 1g. Svein Amundsen Skjelnes 3g. Knud Amundsen Jordal. Busett på Måge Knud Amundsen Jordal er bror til Birgit Amundsdatter Jordal g. Amund Olufsen NettlandBarn NN Johannesdatter og Knut Halvardsen Talgje a) Kristi Knudsdatter Måge g. Hans Injaldsen Håvik/GjønBarn Ingeborg og Svein a) Martha Sveinsdatter Måge/Skjelnes (eller er ho kanskje datter av Svein Arnesen Skjelnes) g. Jon Thorbjørnsen Øvre BørveBarn Ingeborg og Knut Amundsen Jordal a) Lars Knudsen g. NN. Busett på Øvre Sekse -------------------------------------- Aga i UllensvangJohannes Torgilsen g. NNBarn a) Torgils Johannsen Aga g. Kari Torbjørnsdatter Øvre Børve. Busett på Aga b) Peder Johannesen Aga g. Torbjørg Phillipusdatter Hovland. Busett på Hovland Torbjørg datter til Phillipus Thorbjørnsen Øvre Børve -------------------------------------- Øvre Børve i Ullensvang Ivar Arnesen g. Gunnilde Torbjørnsdatter Måge. Busett på Øvre Børve.Barn a) Jon Ivarsen Øvre Børve g. Kari Torbjørnsdatter Måge. Busett på Hovland Barn a) Torbjørn Jonsen g. Margrete Helgesdatter. Busett på Øvre Børve Barn a) Jon Torbjørnsen g. Marita Svendsdatter Skjelnes/Måge b) Kari Torbjønsdatter g. Torgils Johannesen Aga c) Phillipus Torbjørnsen g. NN Barn a) Torbjørg Phillipsdatter g. Peder Johannesen Aga b) Ivar Jonsen g. Siri Gunnarsdatter Hovland. Tysnes. Busett på Hovland i Ullensvang. Siri er da tremenning med Marita Svendsdatter Skjelnes/Måge ----------------------------------------Jordal i OddaAmund JohannesenBarna) Birgit Amundsdatter Jordal g. Amund Olufsen Nettland b) Knud Amundsen g. enke Ingeborg Samsonsdatter c) Kan Jon Amundsen Ytre Sande på Tysnes være en bror, gift med enke Anna Rasmusdatter 1g. Gunnar Johannesen Hovland f. Nettland, igjen bror til Oluf Johannesen Torpe f. Nettland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Da var det slutt, studer dette og gi meg konstruktive tilbakemeldinger på hva som eventuelt er feil, for feil er det sikkert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Norodd Hagenson

Orm Ivarson Tokheim var gift med Anna Persd som var søster til Kristina Persd gift med Torbjørn Olavson Sandven, jfr diplom fra Shetland.Dermed faller Ivar Ebnes kone bort som datter av Torbjørn Olavson Sandven. Det må sjekkes i kildene om det finnes noe navn på henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Gjør hun? Iflg mitt oppsett er paret Ivar Ormsen Ebne og Karen Torbjørnsdatter Sandven da fetter og kusine.men det er vel andre slektsforhold som ikke stemmer under dette punktet-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Iflg. mine notater fra en tidl. DA-debatt er at Iver Ormsen Ebne (bror til Samson, begge f. ca. 1550-55) g. før 1599 m. Karen Torbjørnsdatter Sandven hadde barna Kristina, Jesper, Anna og Herborg, og at faren Orm Iversen Tokheim (ca. 1520/25-e. 1574) g.m. Anna Petersdotter var sønn av Iver på Tokheim (død e. 1521) og NN Ormsdatter (ca. 1495/1500-). Torbjørn Ormsen Måge m. barna Katrina og Anna skal være bror av sistnevnte Iver. Iver Ebnes bror Samson g.m. Sigrid skal på sin side ha hatt 5 barn Kristine, Saksbjørn, Ingebjørg, nok en datter NN og sønnen Orm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Dette har vært omtalt før i denne debatten (9), fra innlegg 173 og utover: Lenke Erik Orm&nr=6&antinnlegg=280&startnr=&antall=&spraak=#ankerHer er og dokumentet fra Shetland sitert av Karin Romstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg henger nok ikke med i svingene her, men det er noe som ikke klinger helt bra i ørene mine. Orm Ivarsson Tokheim skal altså ha vært gift med en Anne Pedersdtr.Men de har ingen sønn Peder, men derimot sønnene Ivar, Torbjørn og Samson. Ivar er jo kalt opp etter farfaren, Ivar på Tokheim. Burde ikke det indikere at Orm var gift enten med en Torbjørnsdtr. eller en Samsonsdtr.?Jeg har notert at han var gift med en datter av Samson Lodinsson Sundal og Herborg Pedersdtr. Torsnes, men det er vel kanskje fil.Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Jeg hadde søsteren til denne Anna Pedersdtr (kona til Olav Torbjørnsson Sandven) som datter til Kristoffer Rustung. Jeg siterer Karin Romstad fra det aktuelle innlegget i debatten som det er lenke til over:'Karin Romstad, Odda, Hardanger, 16.9.2004 08:50 (173) Nye innfallsvinkler? Vedk. Orm på Tokheim, OddaI Shetland Documents 1195-1579,nr. 221 datert Holyroodhouse, 3 March 1576-6, 'letters under privy seal confirming charters by Norwegians to Mr Robert Cheyne of Vaila of Lands in Shetland, gjelder gods etter Gørvel Fadersdatter of Giske, c. 1509-1605 og hennes 3 ektefelle Lage Brave of Krogsholm.Her nevnes Orm på Tokheim i Odda og Torbjørn på Sandven i Kvam, jeg siterer ' and ane uther gift and dispositoun maid be Orne in Tokin and Torbarne in Sandwane, with consent and assent of Anna and Christina Peiris dochteris, thair spoussis, to the said maister Robert and his airis perpetuallie, osv......Dette forklarer et dokument fra Sandven i Kvam dat. ca 1590, hvor bl.a Ivar Orm Ebna og Olaf Torbjørnson Sandven, bekrefter at de hadde vært tilstede da deres foreldre mottok erstatning for Gjærvingaseter som var blitt pantsatt på 1300/1400 tallet.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 12:Iflg innlegg 99 Lenke var Ivar på Tokheim,Odda og Torbjørn i Måge,Ullensvang, begge n. 1521, brødre. Dokumentert i avskrift av dok. av 4 mai 1574, oppbevart i Bergen statsarkiv, gjelder eiendom i Skare, Odda

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 13:Ref Odd Handegård i (175): 'Før dette var teorien at han (Torbjørn Olavson på Sandvin) var gift med ei datter (Kristina) av Kristoffer Trondson [Rustung], noe som viste seg å være feil. Men nå heter hun altså Christina Petersdotter.'Dette var i 2004. Hvor mange har rettet sine slektssider siden dengang, mon tro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

13, forts. Baren en liten oppklaring, du mener vel Christine (kona til Torbjørn Olavsen Sandven) - søsteren til Anna Pedersdtr).Olav Torbjørnsson Sandven var vel g.m. en Agathe Simonsdatter.De som var tilstede da deres foreldre mottok erstatning var Ivar Orm Ebna og Olaf Torbjørnson Sandven, m.a.o. var det vel Ivars far Orm og Olavs far Torbjørn som mottok erstatningen, og de to sistnevnte var altså svogere og g.m. hver sin Petersdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

16) Ja, det var slik jeg mente det, men uttrykte meg kanskje uklart!Jeg skulle vel ha skrevet Christine istedenfor 'søsteren'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Norodd Hagenson

Til (6): Torbjørn 'Ormson' Måge er vel plassert et par generasjoner feil og med et malplassert farsnavn. Torbjørn Måge var bror til Ivar Tokheim. Farsnavnet kjenner ikke jeg til for noen av dem. Ivar Tokheim var far til Orm Ivarson Tokheim som var far til Samson Tokheim og Ivar Ebne. Noen sønn Torbjørn kjenner ikke jeg til hos Orm Ivarson Tokheim. Heller ikke kjenner jeg til noen Torbjørn Ormson på Måge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takker for alle innspill som er kommet inn.Norodd innlegg 18 og retting innlegg 6: Del I c) og del II a)og b) taes vekk fra c) og d), men c) og d) er fremdeles søsken.Her har nok skjedd ein liten kortslutning her Norodd, men meininga var likevel å koble Torbjørn Gjøn som bror til Gunilde Torbjørnsdatter g. Ivar Arnesen, da busett på Øvre Børve. Så er jo spørsmålet om ein veit kven som er foreldra til Gunilde?Sjølvsagt ikkje utenkelig at ein seinare kjem tilbake til den Anna Torbjørnsdatter g. Lasse Hafftorsen, Kari Torbjønsdatter g. Jon Ivarsen, for til dei bomma eg nok med noen generasjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 6 og 19: Måge i Ullensvang I1. Torbjørn Ormsen f.ca1490 g. NNJeg har tidl. notert atc) Gunnilde Torbjørnsdatter g. Ivar Arnesen. Busett på Øvre Børveogd) Torbjørn Torbjørnsen Gjøn g. enke Ingela Olufsdatter Osgjerd. Busett på Gjønhadde Torbjørn Nicolausson (Nilsson) Øvre Børve (f. 1510) som far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei,Jeg antar at dere er kjent med Ugulens doktorarbeid om den sosiale sammensetningen av den jordeiende eliten på Vestlandet i mellomalderen.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Innlegg 20. Det var koblingene mellom de ulike familiene som var grunnlag for min hypotese, det er jo kjekt å sjå at andre har skrive dette Christian, men finnes det beviser for dette? Hypotesen min som da vart skrive inn feil i førstninga, som også Norodd påpekte, gikk på alle de eg nevnte i forrige innlegg, men bomma med en generasjon. Der var Anna og Kari lagt inn under Torbjørn Gjøn, men så blingsa undervegs. Anne og Lasse ville blitt beslekta i 2 og 3 ledd i forhold til hypotese. Mens da Kari og Jon var søskenbarn. Eg valgte likevel ikkje å kommentere dette i forrige innlegg, for det er veldig mange ukjente faktorer.Innlegg 21. Har nok lest mykje i den Arnfrid, om han les dette, så skal han ha skryt for det gode flotte arbeidet han gjorde, han stoppa dessverre litt for tidlig. Problemet er at der er svært få kilder ute å går og derfor blir det mykje synsing.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.