Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#69434] Bergstøl i Nissedal (Treungen/Felle) - 1700-tallet

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Er det noen som har kjennskap til gårds-/plasshistorien for Bergstøl i Nissedal på 1700-tallet - eller som har tilgang på Treungen-bindet av Nissedal bygdesoge og kan gjøre et oppslag?Mer informasjon om bakgrunnen for spørsmålene finnes i innleggene 5 16-21 i denne tråden: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

...innleggene 5, samt 16-21...Jeg kan jo føye til (noe som for så vidt vil framgå av referansen til innleggene i den tillenkede tråden) at gården Øverland i 1750-årene også er interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Treungen-bindet av Nissedal bygdesoge nevner en Gisle Ivarson som oppsitter på Bergstøyl i 1721 og 1723. Det blir anydet at han muligens kom utenbygds fra. Er det noen som kjenner til ham?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Korreksjon: Gisle Ivarson er nevnt som oppsitter på Onstad (men Bergstøyl lå på det tidspunktet under Onstad). Jeg mistenker denne Gisle for å være far til min ane Tonje Gislesdtr. Bergstøyl (f. ca. 1723) og Asborg Gislesdtr.Kjell Åsen skriver følgende i Treungen-boka om Gisle (s. 519):'Matrikkelkommisjonen 1723: Oppsiddertal 2. Prop. og bøxelr: Jørgen Hougsteul og Gisle Onnestad med hver 1/2 hud med bøxel over 1/2 t. til Treungen Kirche. (...) Opsidderis Nafne: Gisle Ivarson. Guri Bjørnsdtr.'. Og videre:'Onstad Søre, bnr. 1: Gisle Ivarson heitte oppsitjaren på dette bruket i 1721. Me reknar med at han var utabygding. Det er uvisst kor mykje av garden han åtte, men det må ha vore minst 3 setting. Han pantsette det til P. H. Brinks arvingar i 1721. Desse 3 settingane kom seinare i Karen Sal. Chr. Thommessens eige. Ho selde dette godset til Olav Torofson Årak og Eivind Eivindson Stordale i 1727 for 100 rd'.Kjell Åsen nevner ingen Gisle (eller Gislesønner/-døtre) på Bergstøyl, men han omtaler en annen familie som ser ut til å ha bodd der fra midten av 1750-åra. Kan det likevel tenkes at Gisle Ivarson (med familie) har flyttet dit etter pantsettelse og salg av Onstad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den Asbor Gislesdtr., som er nevnt i første avsnitt i innegg 4, var gift med Jens Trondsen Bergstøyl. Jens var imidlertid fra Felle, så det må vel ha vært Asborg som hadde Bergstøyl-tilknytningen. De døpte bl.a. sønnene Ola 27/12 1756 og Gisle 15/2 1760.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Dersom Gisle Ivarson var innflytter, kan han f.eks. ha kommet fra Åmli. En Knut Gislesen fra Åmli er omtalt i Treungen-boka s. 258. Han hadde morsarv i Treungen-garden Homme - og stevnet i 1609 Grunde Gunvaldsen Homme (som muligens var hans morbror) for urettmessig bruk av 1 hud i garden. Det er litt uklart hvilken Åmli-gard Knut Gislesen var knyttet til, men muligens var det Katterås.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo mase litt videre - og ta med at Katterås ligger ca. ei mil i luftlinje sør for Bergstøyl.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.