Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#69496] Oppslag bygdebok for Kvinnherad - Store Omvik

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Hva står det i bygdeboka om Johannes Olufsen Store Omvik. Hva heter hans foreldre og hvem var han gift med? Hva heter hans barn og hvem var de gift med?Trenger kun hovedfakta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne D. Tveit

Når levde han?Mvh. Arne D. Tveit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei, OddvarJeg har tidl notert fra Tingboka:Johans Storomuig (død 1606) solgte til sin bror Størck Biørndall, 4 mrk. Smørs Leier udj Teigland i Haalands dall, som Johans sønn 40 år senere formeendte Størck aldrig haffde betahlt, men som (hans svigerinne) Astrj i rette och suaret at hendis Sal. mand Størck Biørndall, haffde giffuen hans Broder Johans Omuigen 4 Rdr. derfor,..Vedr. sønnen Paul Johansen, død e. 13. juni 1649:Den 15 Xbr. 1648 bleff holden steffne t... paa Teigland i Stranduig schibred, da haffde Paul Johansen paa Møchelebost i Quindherit schibred med Lensmandens steffning, Ladet steffne (sin farbrors hustru) Astrj Hans datter paa Biørndall i bette. Strranduig schibred,Har ikke navn verken på Johannes sin mor eller hustru, heller ikke sønnen Pauls hustru.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne D. Tveit

Etter det jeg kan se er det ikke nevnt noen Johannes Olufsen i (Stor-)Omvik i Kvinnherad 3 rundt år 1600.Mvh. Arne D. Tveit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

Tingbok nr. 1 for Sunnhordland 1648-1649 Gunder Aasse war steffend, for hand war berøgtit for at haffue ligget hoss en anden ...... frembæschet Gunder Olsen paa Røe, som war hendis Sl. mands Broder och fore. Pauls Farbroder, som wandt med hans fulde bogeræed, at det war hannem ...(digitalarkivet.uib.no/DA/SHLTGB1.htm) Sunnhordland Tingbok 1 1648-1649 1a Tingbog Offuer Sundhor- Len ... Henrick, hans fuldmegtig Welagt Pder Hansen, haffde med woris Her Slotzherris Steffning, Ladet Steffne Olle Johansen paa Omuig, for hand haffde iche wild ...(digitalarkivet.uib.no/DA/SHLTGB1.htm) Tror denne historien begynner med en Olav (på Omvik ?) & ei Størcher,sdatter fra Rød i Kvinnherrad.Barn : - Størcher Olavsson Bjørndal (Kone Astrid Hansdatter Bjørndal.) - Gunnar Olavsson Rød & Haugland. - Johannes Olavsson Omvik & Sunnivaog kanskje er det her Magdalena (Olavsdatter ? )(Ektemann Johannes Larsson Omvik) hører hjemme ?Johannes Olavsson & Sunniva,s (Larsdatter ?) barn :- Paul Johansson Myklebust & Haugland - Olav Johansson Omvik-Lille ( Lejermål med Zidselle Trundsdaatter, aff Oppedals skibred.)Anders Matsson Ænes kone Anna kan være ei Johannesdatter fra Omvik, for Ander,s eide i Lille-Omvik og fikk sønnen Johan Andersson Ænes. Anna kan være Johan Larsson Omvik,s og Magdalena (Olavsdatter ? ) sin datter.Hun hadde da minst 2 brødre.Torbjørn og Olav.I 1645 finnes Anders Matsson og Anna på Ænes med ei Magdalena og en Anders som kan være disses barn.Anders bør ha blitt gift med Anna etter 1620, for han hadde vel trolig Elsebe Magnusdatter (Gyntersberg slekt) i tiden før og barna Henrik og Kristi med henne. Pauls Myklebust,s kone er vel ukjent. Enkelt skal det ikke være...Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei og takk for innspill. Beklager eg ikkje har gitt lyd før nå, da eg er litt opptatt for tiden.Det er den personen som Christian og Knut nevner, og det er tingboksaken eg prøvde å finne svar på. Slik saken muligens kan tolkes, så er denne Johannes Olufsen Store Omvik kanskje identisk med Johannes Olufsen Torpe i Kvam, i såfall må han være gift 2 ganger, da Johannes Torpe sin kone er oppført som ei Kari Nilsdatter. Dessverre har eg ikkje fått svar på hva bygdeboken forteller om Johannes på Torpe.Det vi veit er at Gunder Olufsen Hovland på Tysnes, hadde er datter gift med sønn til Johannes Olufsen Torpe, og de budde på Rød i Sveio. De er da sønner av Johannes Olufsen Nettland i Kvinnherad. Er dette de samme, så vil Størch Olufsen Bjørndal i Strandvik være en bror av desse to.Der står da saken, som videre viser at Størch Olufsen kjøper fra sin frende (slektning) Oluf (Einersen g. Brita Paulsdatter?) Haugland i Kvinnherad, Oluf Olufsen Vinnes i Austevoll og Kåre (står Kari i bygdeboka?) Wig i Strandvik. De er da på en eller annen måte i slekt med Størch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Kan forøvrig kommentere at Anders Matsen Enes som Knut nevner, hans bestefar Fartein var bror til Sjur Madsen g. Inga Torsteinsdatter, datter til Rike Torstein.Johannes Olufsen Nettland sin mor Ingeborg var da datterdatter til søster til Rike Torstein.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Til innlegg 6. Blander litt på korta trur eg, slik er det når en er trøtt.Det er jo da Johannes Olufsen Torpe g. Barbro Gundersdatter Hovland, som da eventuelt har en bror Gunder Olufsen Hovland/Rød og en bror Størch Olufsen Bjørndal og en eventuell søster NN g. Knut Halvardsen på Talgje/Måge.Far til Barbro heter jo Gunder Olufsen på Hovland på Tysnes. Gunder er onkel til Johannes Olufsen Torpe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 6: Oluff Olluffson på Windndennes, Oluff på Hofflandt og Korie i Wig som bodde i Vågs, Kvinnherad og Strandvik skipreide solgte med sine hustruers vilje til 'Woris kierre Frende Styrcher Olluffsen paa Biønndall' deres eige i Eide og Teigland (21. februar 1596, Hordaland, Diplomsamlingen, UBB-1596-02-21_1a og 1b).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 8: Jeg hadde tidl. notert at foreldre til Johannes Olufsen Torpe Røds (ca. 1580-1667) hustru Barbro Gunnarsdatter Netland var Gunnar Johannesen Dall Hovland og Anna Rasmusdatter Hovland. Har jeg misforstått noe her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Innlegg 10. Som skrive over, er litt trøtt.Det er heilt riktig det du skriv at far til Barbro er Gunder Johannesen Hovland og far til Johannes Olufsen er er Oluf Johannesen. Brødrene Gunder og Oluf Johannesen er da sønner av Johannes Olufsen Nettland. Dette omtala i innlegg 4 om Rike Torstein. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 8: Som du da er inne på har også jeg notert at Johannes Olufsen Torpe Rød g.m. Barbro og NN Olufsdatter g.m. Knut Haldorsen ant. var søsken og at det for meg ser ut som de var barn av Oluf Johannesen Netland og Karin Nilsdotter.Ser videre at også Størch Olufsen Bjørndal d. ca. 1640 kan være en bror av disse, og likeledes Gunder Olufsen Rø Haugland, dessuten at Johannes Olufsen Omvigen d. 1606 m. sønnen Paul Johansen Myklebust også er deres bror. OK?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Det vart mykje sammenfallende her, og mykje tyder på ei eller annen kobling.Det kan ikkje være Johannes Olufsen Rød, sønn av Oluf Johannesen Torpe, for han lever etter 1606 som er det året det vises til ett skiftebrev. Skulle det være Johannes Olufsen d.e. Nettland, så måtte Gunder Olufsen og Størcher Olufsen være brødrene til Amund, Arne og Ingebrigt Olufsen Nettland, og det har vi ikkje funne noen indikasjon på.Her er jo det som Arne skriv i innlegg 2, om Johannes Olufsen d.y. på Rød. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.