Jump to content
Arkivverket

[#69528] Barbro Taastensdatter til besvær


Guest Astrid K. Natvig

Recommended Posts

Guest Astrid K. Natvig

Dette innlegget er en videreføring av debattinnlegg nr. 68761, for alle steiner skal snus for å finne løsningen!22. mars 1755 døper Halvor Kittilsen og Barbro Taastensdatter sin 'uekte' sønn, Ole, i Holmen kirke, Sigdal: LenkeBlant fadderne er Hans Taastensen, og jeg har fått tips om at han er broren til Barbro, som skal komme fra Enterud. (Jeg tror at Halvor Kittilsen kommer fra Rolvsrud og døde i 1773, og tar gjerne i mot kommentarer hva gjelder ham, også).Tosten Enterud døper datteren Barbro i 1723, men det er flere med det navnet i 'omløp', inkl. Tosten Bierkerud i Krødsherad, som døper sin Barbro 3. juledag 1726. For å gjøre det ennå mer forvirrende, er det en som heter Hans Taastensen som forlover seg 25. agust 1756 (gift 19. nov.) med Barbro Taastensdatter. Forlovere: Ingebret og Rasmus Ramstad.Jeg har funnet Barbro Tostensdatter Sundseie begravd 5. juli 1789, 62 år, og legdslem Barbro Tostensdatter, 73 år, 18. desember 1791 (kan det være kona til en Hans Tostensen, 72, som er enkemann og legslem på Støvern i 1801?). Er det noen med lokalkunnskap om Enterud, Sund og Bierkerud som kan hjelpe meg videre?mvh. Astrid

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Åge Strøm

Kari Helgesdatter, mor til Barbro Tostensdatter Bjørkerud i Krødsherad var fra Ramstad i Sigdal. Flere av Karis søsken var gift i Krødsherad. Det er nok denne Barbro som gifta seg i 1756 med Hans Tostensen Enterudd f. 1730. Han var bror til den andre Barbro som du nevner. Hans døde i Sundseie i 1804. Barbro iflg. bygdeboka i 1791, men helst var det vel hun som døde i Sundseie i 1789. Mvh. Olav Åge Strøm

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. Barbro Taastensdatter som var datteren til Taasten Bjerkerud kan du se bort fra. Hun var nok født i Krødsherad , både hun og søsteren Berte, men de okste opp på plassen Glitre under Leknes i Flå.Foreldrene var Ingebjørg Gulsdatter fra Gulsplassen under Sønsteby og Torstein Guttormsen vra Glitreplassen ( under Olasgården ) i Gulsvik.Barbro's søster Ingrid var en av mine aner.mvh Tormod Thoresen Drammen

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Åge Strøm

Hei. Den Tosten som var i Bjørkerud ser ut til å ha vært Tosten Andersen, sønn av Anders Jonsen fra Bjøre i Krødsherad og Turi Reidarsdatter Olberg (fra Omlia i Eggedal). Tosten Andersen var g.m. Kari Helgesdatter Ramstad i Sigdal. I flg. bygdeboka overtok han Bjørkerud oml. 1722. Det ser ut til at de hadde fem barn deriblandt Barbro f. 1726.På Tosten Guttormsen har jeg registrert to barn f. i Krødsherad. Berte i 1730 og Ingri 1733. Jeg har ingen kilder som sier at han var i Bjørkerud. Mvh. Olav Åge Strøm

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. Den Barbro som ble døpt i julen 1726 er datteren til Tosten Guttormsen. Det var ikke sjelden folk fra Gulsvik døpte sine barn på Olberg. Da rodde de nedover på Krøderen. Det var nok enklere enn å dra opp til Flå. Berte og Ingrid ble også døpt i Olberg kirke.Familien kan du lese om på side 580 i Gards og Slektshistorie Gulsvi I av Terje Østro.Der er ikke Berte nevnt , men hun er død før skifte.Søsteren Ingrid giftet seg med Helle Torgersen , som var født ca. 1709 på en plass under Olberg.mvh Tormod

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. Jeg ser jo at i Krødsheradboka på side 272 er nevnt at Tosten Andersen og kona også hadde en datter Barbro født 1726. Nå stoler jeg ikke 100% på den boka til Andreas Mørch, har funnet en mengde feil der, men det kan være at denne Tosten hadde en datter ved navn Barbro.Kjenner du til om det var skifte etter Tosten Andersen?Det var skifte etter Tosten Guttormsen , som bekrefter at han og kona hedde en datter Barbro født 1726. Den samme Barbro bodde også i Krødsherad i 1751.mvh Tormod

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Åge Strøm

Her er dåpen til Barbro.1726. 3die og 4de Juledag, Xheret. Taasten Bierkeruds b. Barbro.Fra 1722 til 1737 har jeg reg. alle døpte i Sigdal Prestegjeld. Der er bare to Barbro Tostensdatter.Barbro Tostensdatter enterud Sigdal 1723 og Barbro Tostensdatter Bjørkerud 1726. At kona til Tosten Bjørkerud var fra Ramstad synes sannsynlig for flere navn fra Ramstad kommer igjen på barna. Enten må der ha vært to Tosten Bjørkerud eller så tviler jeg på om den du nevner er døpt i Krødsherad.Men ut ifra det du nevner stusser jeg litt ved at den Barbro so gifta seg i Sigdal i 1756 (hun var i flg. S.Eg f. omkr.1718) fikk tre døtre og alle ble kalt Ingebjørg. De levde kanskje ikke opp. Mvh. Olav Åge Strøm

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. 'Min' Barbro Taastensdatter finner jeg døpt i Flaa 25.3.1727.Hun bor i 1751 i Krødsherad.mvh Tormnod

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. Jeg finner Hans Taastensen og Barbro Taastensen boende sammen på en plass under Søndre Strand i skattetellingen i 1765. De får jo også et barn Ingeborg døpt 16.2.1766 , og bor fortsatt på samme sted som året før.mvh Tormod

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. Jeg finner Hans Taastensen og Barbro Taastensen boende sammen på en plass under Søndre Strand i skattetellingen i 1765. De får jo også et barn Ingeborg døpt 16.2.1766 , og bor fortsatt på samme sted som året før.mvh Tormod

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. Jeg finner Hans Taastensen og Barbro Taastensen boende sammen på en plass under Søndre Strand i skattetellingen i 1765. De får jo også et barn Ingeborg døpt 16.2.1766 , og bor fortsatt på samme sted som året før.mvh Tormod

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Åge Strøm

Bygdebøkene sier at Barbro var f. omkr. 1718. I så fall var hun kanskje ikke fra Bjørkerud i Krødsherad, mens det at forloverene var fra Ramstad kan tyde på at hun var det. Hans tjente på nabogården til Ramstad ”Holmen” Da han var fadder for Ole Halvorsen i 1755, i din forrige debatt. I bygdeboka står det at Hans og Barbro hadde tre barn f. ”1757, 1766 og 1767. Alle tre het Ingebjørg.” Alle levde kanskje ikke opp. Videre står det at ”i 1759 hadde Barbro mannen sin i soldattjeneste ved Holstein og Barbro og ”barna” gikk omkring og tagg. Dette kan tyde på at hun hadde flere barn. Det kan ha vært Ole Halvorsen men hun kan og ha vært enke med barn i 1756. Mvh. Olav Åge

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

hei, har med stor interesse fulgt utviklingen, og jamen blir det forvirrende med tre nesten jevngamle navnesøstre, gitt! Men, det koker vel ned til to: Barbro fra Enterud og hun som het det samme og som giftet seg med broren hennes, og som vi ikke er helt sikre på hvor kom fra (selv om jeg er enig med Olav Åge hva gjelder forloverne fra Ramstad). Barbro Taastensdatter Sundseie blir begravd i 1789, 62 år, og den alderen stemmer bra med Bjerkerud-datteren, hvis en kan stole på oppgitt alder, da. To år seinere blir navnesøsteren, som er legdslem og 73 år gammel begravd, og hennes alder tilsvarer født ca. 1718. Men hvem er hvem? Står det ingen ting om Barbro under Enterud? Pokker at det ikke blir oppført 'pige' eller 'enke' i kirkebøkene i forbindelse med forlovelser og vielser.......mvh. Astrid. PS: klarer du å finne den andre Barbro T. under skattetellingen, Tormod?

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. Nå fikk Barnro nok et uægte barn. Det ble døpt 27.5.1753 i Holmen kirke. Det var Gar Torjussen som var far, står det. Det står ikke hvor noen av dem bodde , men det var folk fra Strand eller Strandeiet som var faddere. Ingen Taastenser eller Torjuser. Barnet var en sønn og ble døpt Taasten.Før den tid , har jeg ikke reg. noen barn til denne Barbro. Jeg tror ikke at Hans og Brabro var søsken. Det var ulovlig å gifte seg med søsken. Om man prøvde å gifte seg med sin fetter/kusine- Tremenninger så måtte man ha kongebrev.Det fines 3 slike bøker på biblioteket i Drammen, men jeg tror de er noe eldre.(Lenge siden jeg har sett i dem).Andreas Mørch vil jeg tro har hatt tilgang til dem , og hadde nok hatt en notabene til det ekteskapet.mvh Tormodmvh Tormod

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Tusen takk for opplysningene, Tormod! Nei, den Barbro Taastensdatter som Hans giftet seg med, var ikke hans kjødelige søster, men en navnesøster,mvh. Astrid

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hans og Barbro fikk jo 3 barn , alle jenter med navnet Ingeborg/Ingebjørg. Det er jo interessant at moren til 'min' Barbro het Ingebjørg.mvh Tormod

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Enig, så det store spørsmålet blir: hva het konene til Tosten/Taasten Enterud og Tosten Bjørkerud? Håper noen kan hjelpe....Astrid

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Åge Strøm

Hei. Mor til Hans Tostensen Enterud het Ingebjørg. Det er riktig at de kalte alle tre døtrene for Ingebjørg. Det tyder vel på at ikke alle levde opp.Olav Åge.

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Ja, her er det mye navnelikhet, dere.... Takk for opplysningen, Olav Åge - legger lenke til Tormods innlegg 14, nederst på sida: LenkeSier fadderne deg noe? Står det ingenting under Enterud om Barbro? Ting tyder vel nå på at hun fikk minst to barn utenfor ekteskap. Såvidt jeg har funnet ut, hade Taasten og Ingebjørg flere barn enn Barbro og Hans,mvh. Astrid

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Åge Strøm

Under Enterud står Barbro alene.Fadderene gir vel egentlig flere spørsmål enn svar. Gar Torjussen (nok fra Vassbottlia i Eggedal) har vi peiling på. Han har neppe noe med disse fadderene å gjøre så de har vel helst en tilknytning til Barbro. Jeg har satt de opp i endret rekkefølge med kommentar i parentes.Dåp 27/5 1753 Gar Toriusens og Barbro Taastensd. u-æcte Hieme D. B.Taasten Faddere. Asle Mattiasen Strand...(f. Halvorset og hustru) Helge Gullichsdatter Strand..(f. Hov ) Gullich Heliesen Strandseie (og trolig dattera) Jngebor Gullichsdatter tiener paa Strand. (Gullik er kanskje fetter til Asle Mattiasen, sønn av 'Ingebjørg Gulliksd. Barhaugen' og Helge Gulliksen.) Sebiørn Olsen t paa Welstad. (var sønn til Ole Hansen Hovland og Ingebjørg Gunnarsd. Sund)Olav Åge.

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Takk igjen, Olav Åge. Så sant ikke Gar Torjussen giftet seg og fikk nok en sønn som ble døpt Tosten, er det vel Barbros sønn som trolover seg i Sigdal 2. juli 1798 med enken Ingebor Larsdatter. Forloverne 'passer bra': Ole Strand og Anders Ramstad: Lenke De giftet seg 16. september i Eggedal, og jeg finner dem i 1801-tellingen på Søland. Tosten Gaelsen, gaardbruker, oppgis med en alder på 50, og det passer ganske bra, jfr. dåpen i 1753. Tosten og Ingebor døper sønnen Peder 20. oktober 1799, så hun var trolig også et par år yngre enn oppgitt i tellingen. Hva sier du, eller andre med lokalkunnskap? Er dette halvbroren til Ole og sønn av 'min' Barbro?mvh. Astrid

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Åge Strøm

Anders Ramstad f. 1752 var sønn til Rasmus Ramstad og Gonnor Reidulvsdatter Heslia fra Krødsherad. Gonnor var datter til Reidulv Heslia og Boel Stenersdatter f. Olberg i Krødsherad.Ole Strand var sønn til Bjørn Olsen Strand og Anne Thomasdatter Olberg datter til Thomas Stenersen Olberg bror til Boel.Turi Reiersdatter Olberg søster til Stener Reiersen og tante til Thomas og Boel var g. m. Anders Jonsen Bjørkerud.Dette forklarer kanskje hvilke Barbro Tostensdatter som var på Strand og som nok var g.m. Hans Tostensen fra Enterud.Mvh. Olav Åge

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

hei, så du tror at det var Barbro, som giftet seg med Hans, som fikk Taasten i 1753? Altså svigerinnen til 'min' Barbro? Det stemmer iallefall med 'barna', som nevnes i innlegg 12. Det blir i familien, uansett....Er skikkelig imponert over alt du finner ut/vet om faddere og forlovere m.m. Du kjenner din bygd!mvh. Astrid

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.