Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#69579] Francis Adelaine f. ca 1590. Fra Elsass i Frankrike til Beiarn i Nordland.

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

Fra en dame i Australia har jeg fått et spørsmål om noen kjenner til denne mannen og hans liv og etterkommere. Hun skriver:'Hei Lars Ove!Jeg er på jakt etter en mann kalt Francis Adelaine. Han var f.i ca og kom fra Elsass i Frankrike. Han kom til Norge,-Beiarn,og giftet seg med en dame kalt Ingeborg,hun var da enke,og bodde på Voll.Han ble kalt Anders i Beiarn. De fikk en sønn, kalt Johannes Andersen.Sagaen forteller at han var nevø av Solkongen og hans mor var tysk prinsesse. Han vendte tilbake til Frankrike og ble begravd der.Han fikk bondeanger,-og sendte 'en tønne gull' til Beiarn. Dette ble lest opp på kirkebakken 3 ganger. Ingen av arvingene meldte seg.'Er det noen der ute som har hørt denne historien?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Ville det ikke vært naturlig å kalle Francis for Frans og ikke Anders?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jens Petter Nielsen

Det blir vel også noe 'anstrengt' å være nevø til en som er ca. 50 år yngre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har svært vanskelig for å tro at fiskebønder i Beiarn omkring 1620-30 hadde innvandret helt fra Elsass. Hvis man derimot lurte på om en gårdbruker i Beiarn på den tiden kom fra Nord-Trøndelag, eller fra et sted over Kjølen, for ikke å si nabobygdene Gildeskål eller Meløy, så var det mer realistisk.Folk i Beiarn sognet vel på den tiden til Gildeskål kirke. (?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Jeg har også prøvet å finne ut av denne historien, men hendelsene ligger så langt tilbakei tid at jeg ikke vet hvordan man skal gå frem for å finne kilder. Barnet til denne mannen skal være en Johannes som er født omkring 1660 så jeg ville tro at faren, gammeltyskeren, som han er blitt omtalt som, må være langt yngere og født et godt stykke inn på 1600-tallet.Det kan til og med hende at en innvandret fra Gildeskål eller Trøndelag hadde med seg dette glasset som eksisterer den dag i dag.IE

bilete7002.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Ja dette er en litt spesiell historie (eller sagn?), og når jeg Googlet litt fant jeg dette:'Andrew von Adelaine kom til Beiarn fra Frankrike (Elsass), giftet seg med enken Ingebjørg/ingeborg og kjøpte gården Voll. Han fornorsket navnet sitt til Anders (Andre'?). Han fikk 2 sønner (1645 og 1680'Inger (6): Hva står på disse krusene? (bildet er så lite)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

På det blå glasset står det: 'Vivat mein Augentrost'. Det er samme glass som er fotografert fra begge sider og bildet er hentet fra Ringakers bok. Jeg har fått tillatelse til å vise det. Har hatt dette tema oppe før i en eller annen tråd som omhandlet Beiarn/Gildeskål.Det bor jo en Peither Kuding/Kieding på gården Kvæl i samme tidsrom. Kvæl og Vold var dengang nabogårder. I Bodø finnes det flere langveisfarende i samme tidsrom. Så at det kunne komme en mann fra Elsass til denne bygden i jektefartens tid, er ikke helt utenkelig. Jeg har hørt at mannen var hugenott og at han muligens var knyttet til Bergen på en eller annen måte.Det hadde vært spennende om man kunne gå inn i denne historien og prøve å finne mer. Hvis noen med kjennskap til såpass gamle kilder kunne bistå med hjelp, kunne man kanskje nærme seg kjernen i historien.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Det som åpenbart trengs, er å etablere fakta, adskilt fra teori.Hvorfor er kruset dratt inn i denne saken ?Hvilke sønner er nevnt, hvordan vet man at det er sønner, og hva betyr årstallene 1645 og 1680 ?Jeg vil i utgangspunktet mene at det er nokså utenkelig at en mann fra Elsass kom til Beiarn i første halvdel av 1600-tallet. Selv i Bergen må elsasser være en ekstrem sjeldenhet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Det blå glasset som er nedarvet gjennom generasjoner fra elsasseren/hugenotten/gammeltyskeren, befinner seg i dag hos en navngitt person - og er et slags bevis på at historien har noe for seg.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Elsass lå ikke i Frankrike på den tiden han skulle være født.Andrew von Adelaine er et fantasinavn bestående av ett engelsk, ett tysk og ett fransk ord.Opprinnelig skrevet som aprilsprøk ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Nevø AV Solkongen kan Francis Adelaine (f. ca. 1590) som nevnt av kronologiske grunner ikke ha vært, men solkongen Ludvik XIV kan kanskje i stedet, omvendt, ha vært Francis sin nevø, evt. grandnevø?Om vi ser på solkongens mormor Margaretha v. Østerreich (1584 - 1611/16) hadde hun en morbror Wilhelm V v. Bayern (1548-1626) som 22. feb. 1568 i en stor seremoni i München ble g.m. Renate v. Elsass-Lothringen, hvis mor var Christine av Danmark (1521-90). Bryllupet skal forøvrig være beskrevet i detalj av Massimo Troiano i hans Dialoghi (1569).Dersom vi tenker oss at Francis Adelaine (f. ca. 1590) var en ukjent sønn av Wilhelm og Renata v. Elsass-Lothringen (som fikk sitt 6. kjente barn 1587), blir Frans sønn av solkongens grandonkel (så godt som en onkel !!) Alternativt kan Framncis Adelaine like gjerne være sønn av en av Renates eventuelle søstre.Oppkallingen etter (hans eventuelle morfar) Franz I v. Lothringen (d. 1545) er ikke usannsynlig.Det er vel heller ikke helt usannsynlig at han har søkt til Christian IVs (sin eventuelle mormor prinsesse Christines slektnings) Danmark-Norge, event. Beiarn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Ja, jeg vet ikke så mye mer om dette, men her er Johannes - Lenke og han kan følges fremover gjennom forskjellige kilder som Ringaker lister opp i boken sin. Dessuten har jeg alltid syntes at navnet Floen er fremmedartet og finnes bare i denne bygden.Kan sette opp en generasjonslinje fra denne mystiske mannen ut fra Ringakers bok, men det må vente til i morgen.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Vil bare poengtere at mannen alltid ble omtalt som tysker og at han skulle komme fra Elsaβ-Lothringen og være hugenott.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Elsass hadde tysk befolkning. Tysk, ikke fransk. Skjønt, i byene bodd edet franske. Jorda var på tyske bønders hender.En annen sak er at Elsaa først ble erobret av Frankrike 1639. Utkastelsen av hugenottene startet 1669.http://www.sozialinfo.ch/sozialdb/Genealogie.htmEllers registrerer jeg nå at familietradisjonen inntil for ti minutter siden sa at han kom fra Elsass. Men nå har noen husket bedre, så nå er det blitt Lotringen også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Det finnes vel forskjellige varianter av historien. Jeg har i siste innlegg refert til de ordene min tante brukte når hun snakket om mannen.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Denne myteomspunnede personen finnes også i min anetavle, som hos de fleste med noen dråper Beiarblod.Utdrag fra Beiarboka - [] er mine kommentarer:'Da Lars Mortenesen [Voll] (1762-1842) giftet seg og kom til Eiterjord i 1790, hadde han med seg glasset etter sin forfar [farfars far] Johannes. Johannes (f. ca. 1666, d. ca. 1732) skulle være sønn av en innvandrende tysktalende mann - kallt Gammeltyskjen. Etter tradisjonen skulle han hett Frants med etternavnet Angelaime eller Adelaide og være kommet fra Elsass. Han skulle først ha slått seg ned på Eiteråvollen, en gammel husmannsplass. [Var det husmannsplasser i Beiarn på 1600-tallet?] Deretter skulle han ha flyttet til Voll, - til en enke. Etter en stund reiste han og etterlot enken med barnet Johannes og glasset.'Dette er tydeligvis en historie som har versert i flere hundre år i bygda. Et slikt fint dekorert glass var vel en stor kostbarhet i et til dels fattig bondesamfunn, og dermed ble historien om hvor det kom fra populær å fortelle.Men det har vel ballet litt på seg i årenes løp. En tysker ved navn Franz? Joda, han kan sikkert han funnet veien fra Bergen til Beiarn, og kan sikkert ha etterlatt seg et barn.Etternavn Angelaime eller Adelaide? Hva med 'Allemand', det franske ordet for 'tysker' :-)Fra Elsass? Flere av bøndende i Beiarn kunne både lese å skrive på denne tiden, og noen hadde nok seilt både til Bergen og kanskje helt til noen tyske handelsbyer. Men at de visste noe som helst om hvor Elsass var, det tviler jeg sterkt på!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Huff der ble det en skrivefeil - referert.Det kunne jo være interessant å høre hvordan han er blitt omtalt av andre som kjenner til dette. Håper at flere kan komme på banen. Jeg har aldri hørt om en tønne gull, men derimot at det skulle være en skatt etter han og at ingen visste hvor den ble av.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei, Lars-Ove,Innlegg 12 beskriver nokså nær den muligheten jeg ser, men ikke helt hva jeg etterhvert antar kan være et mer sannsynlig slektsskapsforhold mellom solkongen og Francis Adelaine:En annen av solkongens 'grandonkler' var Frantz Guillaume (Angelaime??) v. Wartenberg (f. 1. mars 1593 München, Bayern - d. 21 Nov 1661, begr. 1. des. 1661 i Regensburg katedral). Denne Frantz Guilleaume var fetter av solkongens mormor.Han skal ha fått jesuitter-utdannelse 1601-08 i Ingolstadt, og 1608-14 vært ved Germanicum i Roma.Mellom dette tidspunkt - 1614, og 1621, da han var i Køln og håndterte elektor Ferdinands offentlige saker - hører vi ingenting om ham. Det som synes klart er at faren Ferdinand von Bayern og farbroren Wilhelm V. v. Bayerns motreformasjonsaktiviter kan ha vært en trusel mot sønnens sikkerhet, som faren hadde store ambisjoner for. Dermed KAN han kanskje tenkes å ha besøkt farbrorens mor Christine av Danmarks hjemland.En løst fundert hypotese, og ingenting mer...P.S. Portrett av Frantz Guilleaume for spesielt interesserte etterkommere av Frantz Angelaime:http://www.muenster.de/friede/d/04_akteure/k38.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

han het vel ikke Franz Guillaume i tysktalende områder, så denne navneformen må stamme fra fransk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Dette med kongelig avstamming tror jeg er noe som er diktet opp i årenes løp for å gjøre historien mer eventyraktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Det var da svært med tre innlegg - det gikk i alle fall svært sent med å få innlegget avgårde. Så ut som det hadde hengt seg opp.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.