Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Michael Moum

[#69638] Sorenskriver til Vesterålen og Andenes: Christen Pedersen (Rønne) f. ca. 1634

Recommended Posts

Guest Michael Moum

Han nevnes som sorenskriver til Vesterålen og Andenes fogderier 1682-90. Christen nevnes som enkemann i 1686, så han kone døde omkring denne tiden. Hva het hun?Som Sorenskriver bodde han på Nykvåg i Malnes (Bø) som var utlagt som sorenskrivergård. Ved manntallet 1701 bor han og de 2 sønnene Søren og Christen på gården Røsnes. Christen har da gått av som sorenskriver og var leilending der. Hans alder oppgis å være 67 år.5 sønner vet man navnet på;1. Peder Christensen 35 år i 1701 og leilending på Fjærvold. Er det samme mann vi finner på Hanøy i 1723? Hvem var han evt. gift med og hva heter evt. hans barn.2. Lorentz Christensen Rønne var 32 år i 1701 og stedets lensmann. levde i 1712 og var da fortsatt lensmann. Bodde på lensmannsgården Stene. Brukte slektsnavnet Rønne. Hvem var han evt. gift med og hva heter evt. hans barn.3. Christian Christensen 30 år i 1701 og var i tjeneste hos fogden. Hvem var han evt. gift med og hva heter evt. hans barn.4. Søren Christensen 28 år i 1701 og var i Senjens fogderi ved tellingen. Hvem var han evt. gift med og hva heter evt. hans barn.5. Christen Christensen. Han var 11 år i 1686 og oppgis å være 26 år og hjemme i 1701. Hvem var han evt. gift med og hva heter evt. hans barn.Har noen kjennskap til Christen Pedersen (Rønne)og hans familie. Kan navnet Rønne komme fra Rønnei i sogn og Fjordane? Er her ute etter både foreldre og etterkommere.Kilder som er brukt er Nordland amtregnskap (http://www.trekilen.com/excel.html), manntall 1701 for Lofoten og Vesterålen (DA), Skanna tinglysingsdokument (AV)Mvh Michael

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Christen Pedersen er omtalt i 'Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700' av Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl, men navnet på kona er ikke nevnt, og heller ikke Rønne-navnet.Forøvrig tror jeg ikke sorenskriveren bodde i Nykvåg. At en gård var lagt ut som sorenskrivergård, betydde vanligvis at sorenskriveren hadde den som en del av inntektsgrunnlaget. Jeg regner med at han bodde på Vinje i Bø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Sverre Alsos

Christen Pedersen Rønne nevnes av Rolv Straume i Bø bygdebok bind 1, under Sorenskrivarar, side 187. CPR var skriver 1677-92 og Straume hevder han bodde på Nyke-Nykvåg.Lensmann Lorentz Rønne nevnes på side 184 i en sak der sorenskriver Peder Jenson Hugges,(tidligere fullmektig hos Christen Pedersen Rønne), ble tatt for underslag.Lorentz Christensen Rønne hadde Steine til 1720, og hans enke også i 1723.Noen forbindelse til disse har jeg ikke funnet, men på Sande/Gimsøysand i Gimsøy sokn, Vågan prestegjeld, bodde Lorentz Rønne Kristoffersen, født ca 1733 på Sanne, død på Hov i Gimsøy 1812. Hans far het Kristoffer Asbjørnsen (kone ukjent, men kanskje av Rønneslekta?), hans far igjen Asbjørn Johansen. Rønne ble benyttet som slektsnavn av Knut, sønn til LRK.LRK og kona Anniken Knutsdatter hadde barna: 1 Gunhild, f ca 1758, Uvåg i Bø i Vesterålen, 2 Maren, f ca 1763, Olderfjord i Vågan, 3 Karen, f ca 1772, Vinje i Gimsøy, 4 Kristianna, f ca 1776, Evenstad i Flakstad, 5 Knut, f ca 1781-3, Hov i Gimsøy, Rækdal i Borge.Rønnenavnet kan være fra Danmark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Takk Rolf og Johan.Hvis det er noen som har 'Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700' hadde det vært fint å få referert hva som står om CPR.Lorentz og Annichen er mine aner. Så jeg prøver å finne ut om det er noen forbindelse mellom lensmannen og Lorentz.Det er mulig at det var en sønn til som het Einert. Denne Einert slo seg ned på Vik i Gimsøy. I 1688 tjente han hos fogden i Vesterålen Søren Sørensen og hans hustru Catharina Marcusdatter.Jeg har sett en CPR på nettet (Nermo) som var gift med Mette Marie Lystrup. Men det mulig dette er en annen CPR som levde samtidig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det er ingen grunn til å tro at navnet Rønne kommer fra Rønnei i Sogn og Fjordane. Michael tenker sikkert på den Christen Pedersen Rønne(?) som bl.a. figurerer i litteratur om slekten Heiberg i Indre Sogn. Kunnskapen om denne Christen er egentlig ganske begrenset. Se tråden #16232.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Sverre Alsos

Gunhild Lorentsdatter og Bernt Nilsen, Uvåg, hadde barna: Maren Maria 1783, Anna Margrethe 1785, Ole 1787, Lorentz Rønne 1788, Jens Hasselberg 1791, Mette Kathrine 1793, Abelona 1795(oppkalt etter sin farmor), Ellen Hagerup 1799.Maren Lorentzdatter og Aron Danielsen, Olderfjord, hadde barna: Karen Elisabeth 1791, Ellen Dreyer 1794, Peder 1796, Lorentz 1799, Ingeborg Cathrine, Anne Margrethe.Knut Lorentzen Rønne hadde barna: Enne Kristine 1811, Anne Lorentze 1815, Lorentz Rønne 1817, Maria Lundemann.Dersom sorenskriveren var identisk med CPR som var gift med Mette Marie Lystrup, er det bare en gang Mette er brukt igjen blant navnene ovenfor. Ellen er derimot brukt to ganger og det betyr kanskje oppkalling etter Kristoffer Asbjørnsens kone eller evt lensmannen på Steines kone. Vanskelig å få noe håndfast ut av dette.Har felles slekt med deg Michael, via Gunhild i Uvåg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Knut hadde 2 barn i sitt andre ekteskap med Johanna Ringkjøb Pedersdatter; Nille Margrethe 1830 og Maren Marie 1832.Karen (Kassi) hadde barna: Maren Johanna 1795, Petternille Crantz 1798, Elen Lorentze, Hans Olai JentoftJohanna og Christiane var barnløse. Begge var gift med Søren Graae Pedersen.Jeg tror nok vi kan utelukke Mette Lystrup som konen til sorenskriveren. Mulig hennes navn er å finne i amtregnskapet mellom 1672 og 1680.Kopskatten 1712 for Vesterålen er Lorentz sine brødre borte.På Røsnes finner vi i 1712 Clementz Rasmussen og Edias Rasmussen. På Fiervold: Hans Jensen, Erik Monsen, Gibeon Joensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Da tror jeg har funnet en sønn til Lensmannen. Peder Lorentzen Rønne. Det skiftes etter hans kone Elen Henrichsdatter på gården Ongstad i Ulvøy. Skiftet ble åpnet 28/5 1748. Deres barn var Lorentz, Christen og Margrethe.Datteren Margrethe Pedersdatter Rønne var gift med Søren Thomassen på Aandstad Yttre i Hadsel. De hadde 1 sønn; Thomas Sørensen som var 24 år i FT 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Sverre Alsos

Jeg undrer på det som står i innrulleringsmanntallet for Gimsøy 1769, her i digitalarkivet. (Jeg har ikke sett originalen.) Det later her til at Lorentz Christophersen på Sanne hadde etternavnet Opdal, noe samtidige skattelister ikke viser. Forøvrig var det en Rasmus Christophersen Opdal, i tjeneste på Sundklakk, 25 år og født i Buksnes prestegjeld. Lorentz ble som tidligere nevnt født på Sanne/Gimsøysand ca 1733. En Christopher Jensen fra Svarholt i Hol fjerding ble i 1746 gift med Guren Monsdatter Opdahl fra Buksnes fjerding, men om disse har noen forbindelse til de to eventuelle brødre/halvbrødre i Gimsøy er et åpent spørsmål. Har du noen formening, Michael?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

I orginalen står ikke noe navnet OpdahlPå listen over gifte står det (8 av 23 navn er overstrøket. Det gjelder også Lorentz)Numer: 4Gifte: Lorenz Christophers:Føde=Stæd: Sanne Do. FierdingBoepæl eller Ophold Stæd: boer paa Gaarden Sanne do. F:Alder: 36 Pass (dobbel s)Anseelse: høy og FriskForhold: UpaaklageligUnderskrevet av Jens M: Hasselberg Sanne den 12te Decembris

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Lorenz=Lorentz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Sverre Alsos

Da er det vel Ophold som er forvekslet og misforstått til å bli Opdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Til innlegg 6: Bernt Nilsen og Gunhild Lorentsdtr., Auvåg i Bø, er blandt mine forfedre. Datteren Abelona nevnes her som oppkalt etter farmora. Vil det si at en kjennet navnene på Bernt`s foreldre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Bernt Nilsen var iflg. militære rullene 1806 var han født på Hovden. Alderen er oppgitt å være 52 år. 55 år ved sin død Lenke Jeg kan ikke se at han var døpt, konfirmert eller gift i Bø. Eldste datteren Maren har jeg ikke funnet døpt i Bø.Sett noen oppgir Bernts foreldre å være Niels Størkersen og Anna Kaare. Dette stemmer nok ikke. Funnet 2 barn på dette paret Susanna og Sophie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Har ikke funnet Bernts dåp eller konfirmasjon i kirkeboka for Bø og Malnes. Var derfor skeptisk til bygdebokforfatter Rolv Straumes teori om at han var sønn til Nils Størkersen. Regnet nesten med at han var innflytter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Sverre Alsos

Fra innrulleringsmanntallet for 1806 for Uvog i Böe har jeg at Berent Nielsen var født på Brenden, ikke Hovden. Brenna er også et sted i Eidsfjorden, men jeg har ikke funnet noen passende foreldre der. Niels Olsen og spesielt Abelona Andersdatter på Brenna (Nordre) i Gimsøy passer i høy grad pga navnene. Har ikke funnet noe skifte etter disse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Hvor kommer dine opplysninger at Abelone var oppkalt etter farmoren i innlegg 6?Innrulleringsmanntallet i for Bø er ikke så enkel å lese/tyde. Så det nok riktig det er Brenden.Det kan se ut som mange etterkommere til sorenskriver Christen Pedersen (Rønne) slo seg ned på Gimsøy. En sønn til kan være Einert Christensen som tjente hos fogden Søren Sørensen i 1789 kan være en sønn av Christen. Einert slo seg ned på Vik i Gimsøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Sverre Alsos

Er det kilder du lurer på? Jeg bygger på opplysningene fra innrulleringsmanntall for Bø 1806 og ekstraskattliste 1760-årene for Gimsøy (og delvis 1801-tellinga), og mener en rimelig slutning er at Bernt Nilsens foreldre var Nils Olsen og Abelona Andersdatter. (Følgelig var Abelona Berntsdatter oppkalt etter farmora si og ikke noen på mora si side.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Er vel ingen andre kandidater som holdt til på Brenna på det tidspunket.I 1745 bruker Ole Nielsen 1 pd 6 mark i gården Nordbrenna [url="http://lh4.ggpht.com/_DSmFWr0MOu4/Sh7LA5SibdI/AAAAAAAAAXs/YSPWEXK-kCQ/085.JPG>Lenke 1750 Lenke 1755 har Niels Olsen overtatt bruket til Ole Nielsen Lenke I 1760 er gården delt i 4 bruk med Ole Olsen, Niels Olsen, Niels Pedersen og Jens Jacobsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Det har gjennom tidene vært god forbindelse mellom Gimsøy og Bø, bl.a. går korteste vei til Vestfjorden fra yttersia av Bø gjennom Gimsøystraumen. Vi har også en gård i Bø ved navn Gimstad, en av de stedene hvor fra Gimsøya sees best. Kan derfor lure om navnene har sammenheng? Mange innflyttere til Bø fra Gimsøya, (og bygdebokforfatter Rolv Straume i Bø var også f. i Gimsøy)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Søren Christensen Rønne kan være den demiterte Ltn. som var bosatt i København etter bybrannen 1728 LenkeFinner han i Ovenstad bd II s. 345 hvor det står f. ca. 1672 som stemmer med mt 1701 da han oppgis å være 28 år. Søren Rønne holdt til ved Bergenh. nasj. inf. regt.s Nordhordlen og Vossiske komp som sek.Int. Tok avskjed me pensjon 30/6 1727. Noen som kjenner til mere om han?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Lensmann Lorentz Rønne's kone Ellen Pedersdatter nevnes med navn i tingboka for Lofoten og Vesterålen [url="http://www.arkivverket.no/URN:rg_read/31295/112>http://www.arkivverket.no/URN:rg_read/31295/112Christian Christensen Rønne nevnes i tingboka 31/5 1709 ttp://www.arkivverket.no/URN:rg_read/31295/109Peder Christensen Rønne nevnes i forbindelse med et gavebrev han undertegner 5/11 1708

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.