Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Elisabeth sørum

[#69705] Søk etter savnede personer,passutstedelser, politiarkivene?

Recommended Posts

Guest Elisabeth sørum

Jeg har lenge lett etter min oldefar Harald Jenssen, f 29.08.1876. Han forsvant fra hjemmet 1913 - og ettelot seg kone og 8 barn.Han er registrert i folketelligen i 1900 i Trondhei, seinere flytter familien tilbake til Bjugn i Sør trøndelag.Senere fremkommer opplysninger om at han er utvandret til USA.Jeg ønsker å finne ut om a)han ble meldt savnet b) om han fikk utstedt pass og c)vedr min oldemor Gidsken sofie fikk overdratt eiendommen til seg og sine barn. Ev når.Det er vanskelig synes jeg, å finne fram i digitalarkivet ifh til andre historiske databaser. Blant annet Emmigrantprotokollene for Trondheim. Her opplyses det at det er 4-5000 personer i listene, men når du kommer halveis så går søket plutselig over til en full oversikt over alle emmigranter...Jeg finner heller ikke historiske opplysninger om passutstedelser, eller ev søk etter savnede personer. Nokså frustrerende, når det opplyses at databasene er der - man kan bare ikke finne de. Alle søk henviser til Statsarkiv eller riksarkiv: Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Dersom han forsvant sporløst, og familien meldte ham savnet, vil det rimeligvis være opprettet sak ved det lokale politikammeret. Da vil det være anmeldelsesjournalen som bør være utgangspunkt for videre søk. Den ligger nok i dette tilfellet ved Statsarkivet i Trondheim.Pass var det neppe nødvendig for denne mannen å skaffe seg, ettersom det var passfrihet i Norge fra 1860 og til under første verdenskrig, altså et par år etter 1913. Man kunne forlate Norge uten pass. Menn i vernepliktig alder skulle framvise papirer fra militær myndighet med emigrasjonstillatelse.Jeg finner 9 menn med navn Harald Jensen som emigrerer fra Trondheim ifølge emigrantdatabasen, men ikke noen synes å være fra Bjugn.Panteregisteret vil kunne fortelle når eiendommen er overdratt. Under 'skanna tinglysingsdokument' kan man finne digitaliserte panteregistre fra Sør- og Nord-Trøndelag, men slett ikke alle. Spørsmål om hva som står i panteregisteret kan rettes til Statsarkivet i Trondheim. Det vil selvsagt hjelpe mye om man kjenner gards- og bruksnummer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elisabeth sørum

Takk skal du ha.jeg har ikke funnet de riktige databasene, selv om jeg nok har nå hundrevis av timer på pc. Siden jeg finner de norske litt vanskelige, og blir frusterert innimellom, så blir det nok mye amerikansk leting. Har du lenker til skifte protokoll og pass/papir utstedelse? For, av hva jeg har sett så må de ha et slags papir... Takk uansett for all god hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.