Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#69786] Hvem var Ellef Evensen, Lardal i Vestfold ca. 1650?

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Ifølge Fyresdalsboka skal en av døtrene til Hans Amundsen Morland (som var sogneprest i Fyresdal i Telemark 1611-1642) - Sara Hansdatter - ha vært gift med en Ellef Evensen i Lardal. Er det noen her i forumet som vet noe mer om ham?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Kan han være identisk med den Eleff Effuensen som er nevnt i 'Odelsskatten 1655 for Tønsberg Len og By': Lenke ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Oddbjørn:Slekten har vært diskutert her før. Se: Lenke Sogn&nr=2&antinnlegg=3&startnr=&antall=&spraak=n#ankerMvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha! Etterlysningen min tar utgangspunkt i den høyst usikre hypotesen at Hans Ellefsen Song, som var lensmann i Nissedal ca. 1704-1727, kan ha vært en sønn av Ellef Evensen - særlig dersom Fyresdalsboka har rett i at Ellef var gift med Sara Hansdtr. Morland. Song er ikke et gårdsnavn i Øvre Telemark, så vidt jeg vet - og etter tradisjonen var Hans Ellefsen innflytter. Nissedalsboka gjetter på at han kom fra 'Songe ved Risør' (dvs. i Holt). Det er en tvilsom hypotese. Dessuten skrives navnet nokså konsekvent Song - ikke Songe.Dersom Ellef Evensen kan knyttes til Sogn i Lardal, er det umiddelbart interessant. At konsonantkombinasjonene -gn- og -ng- kan alternere, er jo ikke noe ukjent språklig fenomen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ganske kort - noen opplysninger om lensmann Hans Ellefsen Songs familieforhold: Han var g.m. Jorån Vrålsdtr. Fjalestad i Nissedal, og hadde følgende barn: Lars Hansen (lensmann i Nissedal), Samuel Hansen (lensmann i Fyresdal), Poul Hansen (fogd i Ø. Telemark), Ellef Hansen (postmester i Risør), Ingeborg Hansdtr. (g.m. Anstein Halvorson, Nes i Nissedal). Barna kalles også av og til Song.Ellef Hansen Sogns antatte hustru, Sara Hansdtr. var - som allerede nevnt - datter til sogneprest Hans Amundsen Morland i Fyresdal - og hadde bl.a. brødrene Jacob Hansen Morland (prest i Vinje), Amund Hansen Morland (prest i Kviteseid) og Christen Hansen Morland (prest i Tønsberg).Både Lars Hansen (Song) og Ellef Hansen (Song) hadde sønner ved navn Amund (Samuels sønn døpt Amund Morland). Samuels sønn Hans (Samuelsen) Hansen kalles også i et par tilfeller Morland. Han var prokurator, bosatt i Seljord.Ellers finnes det utfyllende opplysninger i temaene 39685 og 69608.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

I følge det skiftet fra 1682 som er gjengitt i innlegg 7 i en annen debatt (Lenke), etterlot Ellef Evensen Sogn (som på det tidspunktet var død) både barn og barnebarn. Er det noen her i forumet som vet noe om dem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Korreksjon: Det skiftet jeg refererte til i innlegg 6, var fra 8/11 1703 (etter Ellef Evensens moster - Karen Ellefsdtr. Aarholt, Arendal i Stokke).Ellef Evensen Sogn hadde m.a.o. både barn og barnebarn i live i 1703.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser at FS-IGI har registrert både et fødselsår (1617) og et dødsår (1693) for Ellef Evensen - og antydet at han giftet seg med Sara Hansdtr. ca. 1642. Spørsmålet er selvsagt hva slags kildegrunnlag det finnes for dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Kirkebøkene for Lardal starter ikke før 1704, så det er å anta at fødselsåret er beregnet etter aldersangivelse i 1664-manntallet, vielsesåret etter antatt fødselsår på antatt eldste barn, og dødsåret - mulig det er bevart et skifte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ja, det må vel være omtrent slik. Jeg har imidlertid så langt ikke greid å finne ham i 1664-manntallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå selv konferert med Fyresdal gards- og ættesoge (Steinar Marberg 1992). Der står det på s. 658-659 i bind 2 at Hans Amundsen (prest i Fyresdal 1611-1642) g.m. Susanne Arnesdtr. tok navnet Morland (sannsynligvis avledet av Moland, der prestegården ligger) - og at han hadde 6 barn, 4 sønner og 2 døtre. Sønnene ble alle prester. Jakob (1619-1698) i Fyresdal, Kristen (1619-1685) i Tønsberg, Amund (1625-1700) i Kviteseid og Verner (1630-1682) i Tinn. Dattera Ingeborg (død 1692) var g.m. Johan Jacob Hirtznach i Oddernes (V-A) - mens den yngste dattera, Sara, var g.m. Ellef Evensen i Lardal, Vestfold. Det kan vel ikke være noen annen enn Ellef Evensen Sogn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Dt ville forbause meg om det var flere enn én Ellef Evensen i Lardal på midten av 1600-t. Spørsmålet er så hvor Steinar Marberg har fått opplysningen fra. Finnes det noe skifte etter presteekteparet?Jeg har heller ikke funnet Ellef Evensen i Lardal i mt. 1664-66, men han levde i 1672, så han må enten ha blitt uteglemt, eller vært utenbygds en periode. Kanskje han var i Fyresdal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det spørs om ikke Marberg har opplysningen fra Finne-Grønn, som hadde en artikkel om Morland-slekta i NST nr. 11 (1947), der også opplysningen om ekteskapsforbindelsen Ellef Evensen-Sara Morland er med - men den har jeg dessverre ikke lest (men jeg har gjort et forsøk på å bestille heftet). I hvert fall henviser han til Finne-Grønn når det gjelder en annen presteforbindelse i Fyresdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Oddbjørn innlegg 4Det er ikke sikkert at –ng og –gn er byttet om i navnet Song, for jeg har nå funnet navnet Song i bruk. Se under. Jeg antar at det er et stedsnavn. I alle fall finst det ei ættetavle på Internett med en person som er født i Song.http://home.online.no/~kjendal/minslekt.htmlJeg antar at Song ikke er veldig langt fra Porsgrunn, siden eieren av ættetavla bor der. Om personen i ættetavla har noe å gjøre med han du leter etter, er en helt annen sak.5172. Niels AAMUNDSEN, f. ca 1525 i Song, d. ca 1611. Han giftet seg med Gunhild TORJESDATTER.5173. Gunhild TORJESDATTER

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Benn (14) - Song er nok en trykkfeil i Per Stian B. Kjendals ættetavle. Niels Aamundsen er nemlig min ane, og han var fra Songe ved Arendal (tidl. Tromøy sogn). Han var i en del klammeri med lensherre Erik Munk - og flyttet til Færvik på Tromøya.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Litt oppdatert oppfølging i innleggene 46 og 47 her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ifølge Finne-Grønn var det altså skifte etter Ellef Evensen i Lardal 13. mars 1683. Enka (Sara) satt igjen med to sønner: Hans og Jørund Ellefsønner. Er det noen her i forumet som har vært borti dette skiftet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Selvsagt er et eventuelt skifte etter Sara Hansdtr. Morland også svært interessant. Hun var altså i live i 1683 - men antakelig død i 1703.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

På www.theie.net finner vi en del skifte for Lardal, men jeg finner ikke noe etter Ellef Evensen LenkeSogn gård i Svarstad ser ut til å være en gammel gård. Har du prøvd bygdebøkene for Lardal om det kan stå noe der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for innspill, Gro Berit. Egil Theies hjemmesider kjenner jeg. Når Lardal dukker opp noen steder der, er det vel helst i de tilfellene det er snakk om skifter som er relevante for andre sogn.Ellers er det en del informasjon (bl.a. fra bydebøkene for Lardal) om Ellev Evensens herkomst i denne tråden: LenkeDet som imidlertid er mitt hovedanliggende foreløpig, er Ellef Evensens etterslekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Vi må vel ut fra denne skifteteksten nokså sikkert kunne slå fast at Ellef Evensen Sogn var gift med Sara Hansdtr. Morland. I hvert fall er hun her omtalt som søster til 'Christen Handsen Sogne Prest i Tonsberig'. Og vi ser at Ellef og Sara har to barn - en sønn og ei datter (ikke to sønner, som Finne-Grønn har hevdet): Hans Elluffsen og Jöran Ellufsdater.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Skriften er krevende, men jeg ser at blant kreditorene i boet er bl.a. Herr Christen Morland nevnt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

I tråd nr. 39636 (Lenke) er følgende slektsforbindelser nevnt (om jeg forstår det rett):Ellef Evensen Sogns foreldre var lensmann Even Halvorsson (bl.a. Sogn) og Margrethe Ellefsdtr. (f. tidligst 1593, ant. i Stokke). Margrethe var igjen datter til Ellef Halvorsson på Årholt i Arnadal, Stokke (sønn til Halvor på Årholt) og Anne Andersdtr. (datter til futen Anders Nilsson på Fuske i Stokke). Anne Andersdtr. hadde tidligere (før 1592) vært gift med lensmannen Klaus Duus i Arnadal.Even Halvorsson hadde antakelig vært gift (minst?) en gang før han ble gift med Margrethe Ellefsdtr. Er det kjent hvem som var Even Halvorssons foreldre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har ikke klart å finne Even Halvorsens opphav. Navnet Even var sjeldent i Lardal, så han kan ha kommet utenfra. Det er en del feil og unøyaktigheter i gårdshistorien for Lardal vedr. Even.Der sies det på s. 325 under Vestre Sogn at Even Halvorsen var der 1628-45, da han døde. Han hadde tidligere vært på Nordby. Under Mellom Nordby står det at Even bodde her senest 1604. Under Vergedal står det at lensmann Even Nordby eller Sogn var eier i 1619 og ennå i 1637.Disse opplysningene harmonerer ikke veldig godt med skattelistene. Ingen Even nevnes noe sted i Lardal før i landskatten til påske og 1/7 1628. Da bodde Even på Sogn og hadde kommet inn i stedet for Knut, som nevnes der tidligere. (Sett på landskatten tilbake til jonsok 1626, samt odelsskatten 1624). Det ville da være merkelig om han bodde i Lardal så tidlig som i 1604 og 1619, uten å være nevnt noe sted i perioden 1624, 1626-27. Han bodde fortsatt på Sogn og skattet som leilending ennå til Martini 1632. Vergedal eide han i det hele tatt ikke før i 1637.Til Martini 1633 hadde det imidlertid skjedd store forandringer: Even var flyttet til Nordby, og han skattet av 9 skippund 2 lpd. jordegods. Lensmann var han også blitt. Man kan kanskje få en mistanke om at dette plutselige oppsvinget skyldtes at han like før var blitt gift (2. gang) med Margrethe Ellufsdatter, datter til Elluf Halvorsen og Anne Andersdtr. på Årholt i Arnadal sogn i Stokke, hvor sistnevntes far var fogden Anders Nilssøn på Fuske i samme sogn. I hvert fall må Even ha vært gift med Margrethe på dette tidspunkt. Til Martini 1636 var Even tilbake på Sogn, og var der så til sin død. Han nevnes bare som lensmann den tiden han bodde på Nordby, 1633-35.Ja, Even må ha vært gift en gang tidligere, men den kona er ukjent. I dette ekteskapet hadde han i hvert fall datteren Marthe/Marta Evensdatter, som nevnes i skiftet etter halvbroren Elluf i 1683. Jeg var fra før temmelig sikker på at hun het Marthe, men her sto det svart på hvitt, så mange takk for lenken til det skiftet. Marthe var gift omkr. 1646 med Lage Larsen Moe i Jevnaker (1613-). Det står Moe på Ringerike i skiftet, men det er altså feil, men Mo ligger svært nær grensen til Ringerike (Norderhov). De to flyttet til Brattval i Jevnaker mellom 1659 og 1664, så medarvingene på skiftet i 1683 var tydeligvis ikke helt oppdatert. At Marthe var gift med Lage går frem av jordegodset han satt med, som tilsvarer en søsterpart etter Even Halvorsen Sogn.Navnet Even er forholdsvis vanlig i Oppland og Hedmark, ikke minst i området rundt Mjøsa og de nordlige bygdene på Hadeland (men ikke så mye i Jevnaker/Lunner). Siden Marthe havnet helt oppe på Hadeland, kan det jo være at Even Sogn hadde tilknytning til området fra før. Marthes ektefelle Lage Larsen var ellers fra Hesselberg på Ringerike, sønn av lensmann Lars (Lauritz) Lagesen Hesselberg og en Arnesdatter Gile fra Vang på Hedemarken, så giftet var da godt nok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.