Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Mona Thomassen

[#69806] Peder Paalsen fra Lunner kom til Nordmarksplassene engang på 1700 tallet .

Recommended Posts

Guest Mona Thomassen

Peder Paalsen(Povelsen) kom fra Lunner ble født en gang på begynnelsen av 1700 tallet på Hadeland og kom til Nordmarka en gang i slutten på 1700 tallet. Finner ikke noe om han var gift eller noe om hans forfedre.Har vært inne på www.ager.no om Sørkedalens bosetningshistorie hvor han er nevnt, og finner mye om hans etterkommere men ikke noe om hans forfedre. Mvh. Mona

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg bare lurer på hvordan du vet at han kom fra Lunner siden du ikke har noen opplysninger om han?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Thomassen

Det står i Sørkedalens bosetningshistorie www.ager.no at han kom fra Lunner på Hadeland.Mvh Mona

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

For meg så ser det ut som barna hans, Margrethe, Anne og Halvor, ble født i Lunner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Thomassen

Ja det stemmer men etter som jeg skjønner så står det at også Peder kommer fra Lunner ??, Mulig jeg forstår det feil. Mvh. Mona

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det står at Peder/Per kommer fra Lunder, og fikk barna på Store Løken grd. Halvor 1856, Anne 1754 og Margrethe ca. 1750.Dåpen til Halvor 27/9 1756, øverst h.side, og moren heter Ragnil Larsdt. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. FS så fikk de disse barna, som ble døpt i Lunder: Anna dpt. 24/11 1754, Halvor allerede funnet, Lisbeth 28/5 1758, Pernille 17/2 1760 og Ole 19/9 1762. Margrethe er ikke nevnt her.I krk.bok fant jeg en LArs dpt.30/7 1752 Lunder, Per Povelsen Haagenstad og Ragnil Larsd. Kankskje det også er dem? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Om jeg ikke har oversett dem, så har de ikke giftet seg i Jevnaker 1745-54.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Thomassen

Takk for opplysningene, da får man bar lete videre.... Mvh, Mona

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Jacob Desserud

Så vidt jeg kan se under www.ager.no står det ikke at Peder Paulsen kom til Nordmarka, men at det var flere av barna/barnebarna til Peder Paulsen fra Håkenstad og Store Løken i Lunner som flyttet til Nordmarka. Det kan likevel være at kona Ragnil Larsdtr flyttet til et av barna der, for jeg er ikke sikker på hennes begravelse.Dette er det jeg har om familien.Peder Paulsen fc 1707, b Løken 13.4 1766, 59 år, gift før 1740 med Ragnil Larsdtr. Jeg har ikke funnet noen sikker begravelse for henne i Lunner; [ei Rangdi b fra Løken 22.1 1797, 90 år, lægdslem]Vielsen er ikke ført i kirkeboka for Jevnaker/Lunner, men det er en rekke beviselige eksempler på slike utelatelser i kirkeboka i årene rundt 1740, uvisst av hvilken grunn. Derfor kan en regne med at begge er fra Lunner, hvis vielsen ikke er i en nabokommune. Første barn trolig født i ei Ryastue. Deretter var Paul og Ragnil i Håkenstadstuen / Håkenstadengen, og på Løken Store fra 1753. Skjøte 2. mars 1753 fra Anne Lycke, enke etter Morland, til Peder Paulsen Håkenstadengen, på halvparten av Store Løken av skyld 1½ skp, som er ¾ skpd, for 450 rdl. Derved ble Peder bruker av halve Løken Store i Vestre Lunner. Andre halvpart ble kjøpt av Syver Amundsen Rundelen. Han og kone nr 1 var tidligere kommet fra Gran, hans kone nr 2 Anne Larsd (vielse 8.4 1749) var kanskje søster til Ragnil Larsdtr over.Jeg vet ikke Peders opphav, men har som hypotese at han kom fra Harestuødegården ved Grua. Mulig far var Paul Ødegaarden fc 1668, b 3.2 1743, 75 år. Søsken til Peder kan være Hans Paulsen Ødegården - er fadder; ei søster kanskje Ingeborg Paulsdtr gift med Mons Olsen. Dette er kun arbeidshypoteserDet er også en annen Peder Paulsen på denne tiden, som er i Håkenstadområdet 1740, seinere på Stålitt 1743 og 1746; deretter ?? Det gjør det mer kronglete.Ragnil kan kanskje være fra Godli, datter av Lars Olsen Milsten-Godli fc 1682, b 30.3 1752. Jeg har en del navn på mulige søsken til Ragnil, men dette blir også mest arbeidshypoteser. Barna til Peder Paulsen og Ragnil LarsdtrDet er ei Kirsti Pedersdtr døpt i Lunner 30.10 1740 - faddere fra Håkenstadområdet, men jeg antar hun ikke var deres datter, for det er for kort tid til neste barn. Men ei slik Kirsti Pedersdtr b fra Løken 21.8 1774, 34 år !!1 Paul Pedersen dp Ryastue 4.12 1740, gift 28.3 1773 med Mari Hansdtr Vestern, neste bruker på Løken StoreDe neste barna er døpt fra ei Håkenstadstue eller Håkenstadenga - kan være samme plass2 Mari Pedersdtr dp 20.5 1742 gift 6.11 1764 med Jon Toresen Ballangrud; brukere på Stenerud i Vestre Lunner, kom til Ballangrudbekken etter 17713 Ingeborg Pedersdtr dp 7.6 1744 gift 29.12 1766 med Erik Olsen Råstad/Røste i Lunner dp 1744?; De har barn i Ryastue, SolbergE, TvetenE mm. Erik er trolig i Mutta ved FT i 18014 Berte Pedersdtr dp 15.5 1746; usikkert om henne; ei slik har barn utenfor ekteskap i 1783 fra Løkenbakken med Arne Andersen Stumne; ei slik giftet seg 14.2 1771 med Anders Jonsen fra Gran; ved FT 1801 husmann i Åsen i Jevnaker, på vestsida av Randsfjorden, ikke barn. (disse plassene på vestsida er i avskriften av folketellinga ført under garden Berger)5 Lars Pedersen dp 15.4 1748, døde ?, for en ny Lars dp 17526 Margrete Pedersdtr dp 28.6 1750 gift 16.11 1772 med Anders Gislesen Ballangrud, var bruker på Nordre Ballangrud7 Lars Pedersen dp 30.7 1752, døde 1831 - var husmann på KATNOSA i 1801; var gift tre ganger gift 5.10 1775 med Eli Monsdtr Melås 1750-1808; gift fra Vestern 29.12 1808 med enken Margrete; Hansdtr Heier i Vestre Lunner 1756-1818 gift Katnosa 2.7 1821 med enken Mari Pedersdtr fra RINGEBU !? 49 årBarn dp på Store Løken8 Anne Pedersdtr dp 24.11 1754; er fadder på Hakkloa 4.10 1789; gift fra Sandungen i 1773 med Peder Jordsen/Iversen fra Østre Hullet 1747-1842; i Hakkloa. Dette er avskrift fra www.aker.no9 Halvor Pedersen dp 26.9 1756 gift 11.11 1784 med Ingeborg Hansdtr Vestern 1756; er bruker på Svenballrud 1785-c1795, er på Vassjø 1795, er bruker på Sandungen i Aker i 180110 Lisbet Pedersdtr dp 28.5 1758; jeg vet ikke noe mer om henne11 Pernille Pedersdtr dp 17.2 1760; kan hun også være fadder på Hakkloa i 1789?12 Ole Pedersen dp 19.9 1762; er trolig fadder 1791; det er en slik på Jorstadvolla i Lunner ved FT 1801, men jeg er langt fra sikker på at det er samme Ole. Ole Jorstadvolla er 40 år da og gift med Anne Olsdtr 36 år. Barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Thomassen

Takk til deg Per, fikk en del mer til slektstreet og leiter videre etter forfedre på Hadeland hvor det mest sannsynlig fins mer slekt. Hilsen Mona.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.