Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#69863] Jetmund Raserud i Norderhov med familie - langveis fra?

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Fra senest 1711 (skoskatten) nevnes husmannen Jetmund, hustru og 2 barn på plassen Raserud under Hverven i Norderhov. Navnet synes å være ekstremt sjeldent på Østlandet, faktisk får jeg bare tilslag i 1801 på Søndre Bergenhus og nordover, noe som kanskje kan bety at Jetmund har kommet langveisfra til Norderhov. I kirkebøkene nevnes av og til folk fra f.eks. Romsdalen eller enda lenger nord, så det er vel ikke utenkelig.På grunn av Jetmund-navnets sjeldenhet, er det trolig at han hadde i hvert fall 4 barn:1) Ingebret Jetmundsen, gift 1717 med Ingeborg Andersdtr. To barn, Elisabeth og Peder, døpt 1718 og 1720 på Raserud, Anders dpt. 1724 uten at bosted nevnes. Så synes familien å forsvinne fra Norderhov.2) Dordi Jetmundsdtr., f. ca. 1692, d. 1780, gift 1721 med Gunder Andersen Pålsrud, de bodde på Raserud. Barn: Erik, Jonas, Gunder, Else, Elisabeth, Anders dpt. i tiden 1722-37.3) Anne Jetmundsdtr., fadder i 1717, dessuten i 1718 for Elisabeth Ingebretsdtr. Raserud. Hun synes også å forsvinne fra Norderhov.4) Daniel Jetmundsen, begr. 14/2 1734, 62(?) år. Han nevnes som fadder allerede i 1704 i Norderhov -1715. Han synes ikke å ha vært gift.Jetmund Raserud selv nevnes sist som fadder for Gunder Gundersen Raserud i juni 1726, senere er han ikke å se i kirkeboka.Spørsmålet er om Jetmund (og kona) kan ha flyttet ut av Norderhov, kanskje sammen med Ingebret Jetmundsen og Anne Jetmundsdtr., i så fall hvor? Og hvor kan de ha kommet fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I 1666 bor det en Jetmund Albretsen (30 år) på Toten og Jetmund Olsen (20) i Vågå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

I Vågå er jo ikke veien lang til Vestlandet.Husmannen Jetmund Albretsen på Lille Enge på Toten kan umiddelbart virke interessant fordi han så å si befant seg i nabolaget til Norderhov, men han var kanskje litt gammel til å være far til de ovenstående? Er det noen totninger som kjenner til hvor han ble av og om han hadde etterkommere på Toten?Når det gjelder navnet Jetmund står det i Norsk personnamnleksikon at det er en omlaget norsk form av det gammelengelske Eadmund (Edmund), kjent her siden 1423. I allmenn bruk siden 1500-t., mye brukt i Nordfjord og på Sunnmøre, særlig på 1600-t. Dette har også vært kjerneområdet senere. I spredt bruk lenger sørover på Vestlandet og nordafjells. Grunnlaget for navnebruken er trolig helgendyrkelse, trolig etter kong Edmund, d. 870, med sentrum i Selje og Jetmunds-kyrkja i Vanylven. Minnedag for kong Edmund var 20. november.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hilde Rossing

-Vet ikke om dette er til noe hjelp, men jeg finner to Je(t)mundsdøtre viet på Toten.Ingeborg bor Sullestad, viet 27.12.1702 med Olle Ellens.bor OurenBirte bor Holstad Viet 14.12 1704 med Lars Nilsen bor Dyren.Hilde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jo, det var nyttig. Det er vel mest trolig at de var døtre til Jetmund Albretsen. Aldersmessig kan det også passe. Dermed er nok Jetmund Raserud en annen mann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.