Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#69881] Postmester Ellef Hansen (Song) i Risør (midten av 1700-t.). Sønnenes skjebne?

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg drister meg til å starte nok en tråd spunnet ut av denne: Lenke .Grunnen er ganske enkelt at Ellef Hansens historie faller litt utenfor rammen av problemstillingen i den tillenkede tråden, men jeg er likevel interessert i mer informasjon om ham - og om barna hans (særlig sønnene, som jeg vet minst om).Ellef Hansson var altså sønn av lensmann Hans Ellefsøn Song i Nissedal og Joråan Vrålsdtr. Fjalestad. Han var postmester i Risør - antakelig fra slutten av 1730-årene og (muligens)til sin død (var død før skiftet etter broren Poul i 1784).Han giftet seg i Risør i 1739: 'dend 30te July hafer Monsr. Elef Hanssen og Madselle Margrethe Andersdatter deris Brylup efter Kongl Mayts tilladelse. Cautionister: Monsr Olle Bæch og Monsr Peder Steenum'.Jeg har funnet følgende barneflokk (alle døpt i Risør - flere av dem døde nok som små):1. Anders Severin, døpt 2/8 1740.2. Hans, døpt 24/3 1742.3. Hans Wilhelm, døpt 4/4 1743.4. Hans Wilhelm, døpt 25/3 1744.5. Navnløs gutt, f. (og død?) 10/6 1745.6. Susanna, døpt 22/9 1746.7. Hans Wilhelm, døpt 9/7 1749.8. Hans Wilhelm, døpt 24/5 1753.9. Aamund Morland, døpt 12/11 1755.10. Barbra Maria, døpt 18/1 1757.11. Friderich Christian, døpt 31/10 1759. I 1784 levde disse barna:1. Andreas Severin Hansen (som da befant seg i Skien).2. Hans Wilhelm Hansen (som var i tjeneste hos sorenskriver Finne i Nedenes).3. Gurine Susanne Hansen g.m. prokurator Lars Lind.4. Barbra Maria Hansen g.m. skipper og prokurator Christoffer Blom Bomhoff.- Er det noen som vet noe mer om Ellef Hansens karriere? Jeg skulle ellers gjerne visst hvem hans svigerforeldre var - men først og fremst: Hva var sønnene Andreas Severins og Hans Wilhelms videre skjebne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg vet ikke når Ellef Hansen døde, men det har altså vært før 1784. Han er nevnt flere ganger som fadder - siste gang jeg har funnet ham i den rollen, er ved en dåp i Risør 23/5 1769. Jeg har lett etter begravelsen hans i perioden 1769-1784 - foreløpig uten resultat. Det er jo imidlertid ikke sikkert at han døde i Risør.Når det gjelder de to sønnene som levde ved skiftet etter Ellefs bror Poul Hansen i 1784 (Andreas Severin og Hans Wilhelm), så finner jeg ikke dem i ft. 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ellef Hansens datter Gurine Susanne er omtalt på Gard Strøms Gjerpen-sider (www.gamlegjerpen.no) under gården Falkum:ProkuratorLars Lind f. ca. 1748.g. Gurine Susanne Hanssen d. mellom 1782-1801, d.a. postmester i Risør, Ellef Hanssen.Barn 1. Maria Lind f. ca. 1776. Bodde i 1801 hos sin far i Kragerø. De hadde i 1782 fire barn og ei tjenestejente. I 1801 bodde Lars Lind og datteren Maria i ”Søndre Strandgaden” i Kragerø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Og Leif Biberg Kristensen presenterer Ellef Hansens datter Barbra Marie m/familie på www.solumslekt.org: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

I boka _Øster Riisøer: Strandsiddere og arbeidsfolk_ av Kjell M. Nilssen er det et kapittel som heter 'Postmestere i Risør'. Der nevnes Christopher Clausen Winter som postmester i perioden 1715-1722, etterfulgt av Friederich Wicher (som satt i stillingen fra 1722 til han døde i 1754). Hans sønn igjen, Peder Wicher, overtok så stillingen - men døde allerede i 1756. Dermed kan Ellef Hansen ikke ha tiltrådt som postmester i Risør før det året. Vi vet imidlertid altså at han må ha oppholdt seg i byen i det minste fra 1739 (det året han giftet seg). Hva slags stilling kan han ha hatt i perioden 1739-1756?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Bare for å ha nevnt det: Ellef Hansen kalles postmester ved den yngste sønnens dåp i 1759 - men allerede ved det eldste barnets dåp i 1740 tituleres han Monsr. - og fadderne er alle representanter for Risørs borgerfamilier.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg oppdaget nettopp et innlimt ark med rettelser bakerst i Kjell M. Nilssens Risør-bok, der det refereres til en Ellef Hansen som på s. 344 er plassert i feil familie:'Nevnte Ellef Hansen var ikke sønn av Hans Jacobsen, men var postmester i Risør. Øvrige opplysninger stemmer'.Og de opplysningene som finnes på den aktuelle siden er følgende:'...Ellef Hansen var gift i Risør med Grete Andersdatter. (.....) handlet (...) med forskjellige ting, men druknet, 49 år gammel, ved Lyngør. Ulykken skjedde midt i april 1760. Han ble funnet i juli og begravet i Risør'.De skannede kirkebøkene er 'nede' akkurat nå, så jeg kan ikke få sjekket disse opplysningene, men dersom de er korrekte, må det være en annen Ellef Hansen jeg har funnet som fadder i 1769 (se innlegg 2).Vi kan vel da også slå fast at Ellef Hansen antakelig var i funksjon som postmester i Risør fra Peder Wichers død i 1756 til han selv døde i 1760. Barna (og enka?) kan jo da ha flyttet fra Risør ikke lenge etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

En aktuell Margrethe Andersdtr. kan være hun som ifølge FS-IGI ble døpt i Risør 11. august 1720. Far: Anders Sørensøn. Jeg får undersøke henne litt nærmere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er Ellef Hansens død og begravelse i 1760 innført: Lenke (se et stykke nede i kolonnen lengst til høyre).Det ser vel ut til at en annen person (50 år gml.) har lidd samme skjebne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det virker vel faktisk som om både nr. 6 (Ellef Hansen), nr. 7 og nr. 8 kan ha omkommet i samme båtulykke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Eller kanskje betyr 'ligesaa' når det gjelder nr. 7 og 8 rett og slett bare at de har avgått ved døden samme dag som Ellef Hansen (22/4 1760)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

(8) Den Margrethe Andersdtr. som ble døpt i Risør 11/8 1720, var datter til Anders Sørensøn Jyde: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.