Jump to content
Arkivverket

[#69949] Hensiddende i Slaveriet 1852


Guest Jan H. Trelsgård

Recommended Posts

Guest Jan H. Trelsgård

I en pantebokinnførsel for Flekkefjord sorenskriveri 21.11 1859 Lenke refereres en skifteforretning datert 21.03 1852 etter konen Anne Gurie Andersdatter Veisdal i Hidra sogn, Vest-Agder. Ifølge skifteforretningen var enkemannen Gjert Henrik Hansen Veisdal (f. 1781) 'hensiddende i Slaveriet'.En vandelsattest ble ifølge Flekkefjord sogneprestembetes arkiv utstedt på nevnte Gjert Henrik Hansen Veisdal i 1842 og det er grunn til å tro at den ble utstedt i forbindelse med rettergang.Finnes Gjert Henrik Hansen Veisdal innført i protokollene over innsatte ved slaveriet i Bergen og er det i så fall mulig å få vite hva han var dømt for? Etter hva jeg forstår ville han som bosatt i Kristiansands stift ha sonet sin straff i Bergen. Jeg har sjekket protokollene som er tilgjengelige på digitalarkivet uten å finne ham nevnt. Protokollen for perioden 1808-51 ser imidlertid ikke ut til å være registrert.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Han synes å være kommet hjem før folketellingen 1865:LenkeJeg har ikke funnet ham i domsaktene fra Bergen, og heller ikke i listene fra rundt 1850. Han kan ha sittet i Christiania.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan H. Trelsgård

Mange takk for svaret i alle fall. Gjert Henrik Hansen døde som follaugsmann på Veisdal 16.09 1868 - LenkeHan var involvert i en farskapssak i 1826 og ble da beskyldt for å være far til en ti år gammel pike i Risør. Kan manglende barnebidrag være årsaken til straffen? Jeg siterer fra Frode Ulvunds hovedoppgave https://bora.uib.no/bitstream/1956/3199/1/Dr.Thesis_F_Ulvund.pdf : 'Kronarbeidarar, fedrar som ikkje betalte pålagde barnebidrag, kunne også innsetjast på festninga. Festningane opplevde desse som eit problem, dels fordi dei førte til plassproblem og dels fordi det til tider kunne vere vanskeleg å skaffe tilstrekkeleg sysselsetjing for dei. I 1869 bad Justisdepartementet innstendig om at andre løysingar enn festningsarbeid måtte prøvast for kronarbeidarane, anten arbeid hjå lensmann, private, i offentleg arbeid, eller på tvangsarbeidsanstalt.Kronarbeidarane vart ikkje rekna som slavar og er dermed ikkje med i slaveprototokollane. Følgjeleg er dei heller ikkje med i min populasjon.'Kan du bekrefte om såkalte kronarbeiderer ble utelatt fra slaveprotokollene?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.