Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marie Martinsen

[#70007] Skilsmisse

Recommended Posts

Guest Marie Martinsen

Hei,jeg er nybegynner når det kommer til slektsforskning. Jeg har funnet ut at noen av mine forfedre ble skilt.Hvordan kan jeg finne ut mer om denne skilsmissen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Søk etter 'Skilsmisse' i temasøket, og du vil få opp flere. Kanskje du får svar der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Det kommer at på når det skjedde. Det har vært forskjellige myndigheter opp gjennom tiden som har behandlet skilsmisser. Mine tipp-tipp-oldeforeldre ble skilt på 1840-tallet, og den saken måtte helt opp til kongen i statsråd for avgjørelse.Jeg vil anbefale boka 'Våre røtter' av Nils Johan Stoa og Per-Øyvind Sandberg. Der står det litt om skilsmisse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Martinsen

Tusen takk. Jeg antar at de ble skilt en gang mellom 1890 og 1910. Det hadde vært interessant å vite når og hvorfor de ble skilt, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gå fram for å finne mer informasjon om disse menneskene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kaare Fleten

Folketellingen 1900 vil sannsynligvis avklare om skilmissen har skjedd før eller etter 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Med utgangspunkt i den skilsmissesaken fra 1840-tallet som jeg ”nøstet opp” i, ser det ut til at saksgangen var slik:Megling i forlikskommisjonen i det prestegjeldet der paret bodde. Referatprotokollene fra forlikskommisjonene ligger i det statsarkivet som dette prestegjeldet sokner til.Innvilgelse av separasjon. Fra og med 1800 ble separasjon innvilget administrativt av amtmannen. Amtmannen ble senere kalt fylkesmann. Saksbehandlingen befinner seg i amtmannsarkivet for vedkommende amt (fylke) i statsarkivet.Innvilgelse av skilsmisse. Søknad ble sendt via amtmannen til justisdepartementet for behandling. I 1846 ble saken behandlet og forberedt i departementet, mens den endelige avgjørelsen ble tatt av kongen i statsråd. Jeg antar at omkring 1890-1910 så behøvde ikke saken opp i statsråd, uten at jeg vet sikker når dette falt bort. Uansett, skilsmisser ble behandlet i Justisdepartementet helt fram til 1949. Da jeg fant saken jeg ”etterforsket” i Justisdepartementets arkiv, viste det seg at den innehold mange dokumenter. Her var det referat fra forlikskommisjonen, attest fra sognepresten, mannens søknad om skilsmisse med påtegning fra amtmannen, samt departementets avgjørelse i saken og kopi av brevet tilbake til amtmannen med beskjed om å videreformidle avgjørelsen til paret som ville skilles.For å finne fram i arkivene er det viktig å vite noenlunde når skilsmissen ble innvilget. Hvis ikke, kan det ble svært mye å lete gjennom.Begynn med protokollene fra den lokale forlikskommisjonen i statsarkivet.Fortsett med amtmannens arkiv i stasarkivet. Det kan være litt forskjellig hvordan disse arkivene er ordnet. Studer arkivkatalogen og spør om hjelp.Gå deretter til Justisdepartementets arkiv som befinner seg i Riksarkivet. Saken jeg fant inngikk ikke i noen egen arkivserie, men som en ordinær sak i departementets store saksarkiv. Måten å finne det på er å begynne med journalregistrene for den aktuelle perioden og se etter søkerens navn. Finner du navnet, vil det stå en henvisning til et journalnummer. Gå så til jornalen for den rette perioden og finn igjen brevet der. Følg eventuelt kjedingen videre framover i journalen fra nummer til nummer fram til det siste journalnummeret i saken. Alle saksdokumentene er arkivert på det siste journalnummeret. Bestill så arkivesken som inneholder dette journalnummert. Jeg anbefaler å ta med digitalt kamera og fotografere av alle sidene i saken, så kan du i fred og ro lese gjennom alt på PCen hjemme.I ”Håndbok for brukere av statsarkivene” av Liv Mykland (2005) står det også litt om separasjons- og skilsmissesaker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Martinsen

Tusen takk for nyttig informasjon!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.