Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#70202] Juridiske uttrykk på latin i en høyesterettsdom fra 1819

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

I en høyesterettsdom fra 1819 (som jeg har et par tekstspørsmål til her: Lenke) anvendes et par juridiske uttrykk på latin, som jeg gjerne mottar kommentarer til.De dukker opp i voteringen omkring skyldspørsmål/straffeutmåling i en drapssak. Problemstillingen går på om gjerningsmannen var sinnsforvirret eller ikke. En av høyesterettsdommerne som mener at han var det, kritiserer distriktslegens konklusjon som munner ut i at drapsmannen var ved sine fulle fem. Juristen hevder at tiltalte under legeundersøkelsen kan ha vært i en tilstand av 'lucidum intervallum'. Jeg forstår da dette slik at tiltalte, som har vært sinnsforvirret i flere år, i forbindelse med undersøkelsen har hatt et 'lyst øyeblikk' - og at legen dermed har konkludert med at han har hatt 'Forstandens fulde Brug'.En annen av dommerne, som støtter en frifinnelse p.g.a. sinnsforvirring, bruker et litt annet - men beslektet uttrykk. Han hevder at det er 'vanskeligt for en Læge at bedømme en Sandsernes Sindsforfatning der har 'dillucida intervalla' '.Dersom vi oversetter 'lucidum intervallum' med noe i retning av 'lyst øyeblikk' (i entall), kan da 'dillucida intervalla' bety det motsatte: 'mørke øyeblikk' (i flertall)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Frank Pagh

Hej,Du må være på ret spor.Ifølge en klinisk ordbog betyder Lucida intervalla: 'lyse øjeblikke', kortvarige klarhedsperioder under psykoser.Men jeg ville nok kalde det et medicinsk udtryk. : )Berit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for oppslaget, Berit!Jo, det er nok i utgangspunktet et medisinsk uttrykk - men i denne saken er det jurister som anvender det, for å frifinne en morder. Og en av juristene sier også like ut at dette er noe distriktslegen ikke har rede på!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er det en tysk støtte til fortolkningen:[url="http://www.lexexakt.de/glossar/luciduminervallum.php>LenkeOg jeg har nok - med mine heller skrale latinkunnskaper - kommet i skade for å tenkel litt 'skjevt' m.h.t. ordet 'dillucida'. Antakelig betyr det nesten det samme som 'lucid- (med div. endelser):

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.