Jump to content
Arkivverket

[#70335] Betydning av at et barn ikke er nevnt i skifte etter foreldra?


Guest Knut Krokann

Recommended Posts

Guest Knut Krokann

Kan et barn for eksempel ha fått forskudd på arv og dermed være utelatt i skiftet?Min tipp-tipp-oldemor Marit Knudsdtr Steensem, ca. 1785- 1864 er ikke nevnt i skiftet etter de jeg mener er hennes foreldre (Arnt Knudsen og Eli Eliasdatter Stensem i 1823). Den som jeg mener er hennes bror Arnt døde på Kvalsjordhaugen i Oppdal, noe som indikerer at de var søsken.Grunnen til at Marit eventuelt skulle ha fått forskudd på arv, kunne være at hun flytta til Folldal og ble gift med Ole Eriksen Lien. Hun flytta imidlertid tilbake til Oppdal i 1821 med mann og to barn. Ved vigselen i Folldal var det ikke oppgitt noe slektsnavn for Marit.Hilsen Knut Krokann

Link to post
Share on other sites
Guest Åse K. Kristiansen

Har du rett foreldre? Arnt Knudsens datter vil jo være en Arntsdatter? Kanskje hun er søster til Arnt Knudsen?

Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(1) Forskot på arv tyder då som no at ein har fått noko som vert trekt frå arveluten ved skiftet. Den endelege arveluten til kvar arving er uansett ikkje klar før ved skiftet, etter at buet er vurdert. Dersom ho høyrer til her, skulle ho vore nemnd som arving.På den andre sida var dei kanskje ikkje så nøye med å få med alle dersom det ikkje var noko å fordele. Gamle folk hadde ofte fordelt sitt på førehand - men då vart det gjerne ikkje halde noko offentleg skifte heller.Åse (2) har eit godt poeng: Marit Knutsdotter var nok dotter til ein Knut...

Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(1) Forskot på arv tyder då som no at ein har fått noko som vert trekt frå arveluten ved skiftet. Den endelege arveluten til kvar arving er uansett ikkje klar før ved skiftet, etter at buet er vurdert. Dersom ho høyrer til her, skulle ho vore nemnd som arving.På den andre sida var dei kanskje ikkje så nøye med å få med alle dersom det ikkje var noko å fordele. Gamle folk hadde ofte fordelt sitt på førehand - men då vart det gjerne ikkje halde noko offentleg skifte heller.Åse (2) har eit godt poeng: Marit Knutsdotter var nok dotter til ein Knut...

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Krokann

Beklager at jeg forbytta fornavn og farsnavn på far til Marit.Det er flere forhold som indikerer at den Marit som ble født i 1785, var den samme som flytta tilbake til Oppdal i 1821. Ved innflyttinga står det at var født i Oppdal, ho bosatte seg på en husmannsplass ca. 1 km fra der ho ble fødd, ho var fadder til sin bror barn i 1826 og hennes bror døde på husmannsplassen der Marit bodde. Det eneste 'problemet' er at ho ikke var nevnt i skiftet etter foreldra.Knut Krokann

Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Jøsang

Jeg har også hørt at før i riktig gamle dager, så hadde ikke jenter arverett. Men det var kanskje enda lenger tilbake enn til 1800-tallet?Vigdis Jøsang

Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Vigdis (8): Ein kan høyre så mangt, men jenter har arverett i alle dei kjende norske lovene, dvs. frå dei eldre landskapslovene (Gulating, Frostating) nedskrivne på 1100-talet og fram til vår tid).Knut(6) og Aase (7): Eg skal ikkje avvise at nokon kan mangle. Men sidan skiftet er eit samtidig, juridisk dokument som fortel kven som var arvingar etter avdøde, skal ein ha svært gode grunnar for å seie at det er feil. Gode grunnar vil i praksis vere andre samtidige dokument som viser (fortel utrykkeleg) at avdøde hadde slektningar som var i live etterpå, og som skulle vore arvingar.

Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Det kan være flere grunner til at hun ikke er nevnt i skiftet. Hun kan være glemt, men det synes jeg er lite sannsynlig. Jeg kan ikke huske å ha vært borti skifter der noen av arvingene ikke er oppført.Men jeg har sett eksempler på skifter der noen av barna er uteglemt i innledningen til skiftet, der alle arvingene listes opp. I de tilfellene er vedkommende likevel oppført lenger ut i teksten der arven ble fordelt. Det er viktig å lese nøye gjennom hele skiftet for å være sikker på at man har fått med seg alt.Jenter hadde arverett og er alltid ført opp i skifter.Om noen av barna hadde fått noe på forskudd, er de likevel alltid nevnt i skiftet. Eventuelle forskudd skulle være med i den endelige utregningen av arven.Barn som var død tidligere og som ikke etterlot seg egne barn, er ikke oppført. Men når voksne barn som var døde etterlot seg barn, er disse barnebarna oppført som arvinger.Barn som er født utenfor ekteskap hadde ikke arverett etter faren. I slike tilfeller er de ikke oppført i skiftet etter faren. Men de vil være nevnt i skifte etter moren.Den mest sannsynlige grunnen til at en person ikke er oppført i skiftet etter dem som man antar var foreldrene, er rett og slett at hun/han ikke var deres barn. Jeg ville ha skjekket nøye alle andre tilgjengelige opplysninger for å slå fast om hun faktisk var barn av de som det ble holdt skifte etter.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Vi har hatt et par tilfeller med skifter i Samnanger og Fusa hvor barn har vært uteglemt enten etter moren eller faren. Fødselsregister viste at det var rette foreldre, men i to tilfeller kom de bare med i det ene skiftet og VAR i livet ved det andre. Det skjer nok ikke ofte, men det skjer.mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har også et tilfelle på Frosta i Trøndelag i skiftet etter Jens Vigalsen 14.09.1773 der hans barn fra første ekteskap ikke er nevnt. Jeg har kopi av skiftet etter hans første kone Marit Larsdatter i Kvamman på Frosta 08.07.1748 der det står at hun med Jens Vigalsen hadde fått barna Ole 23 år, Lars 21 å3, Ingeborg som var gift med Helge Buset og Berit som var gift med Guttorm Brattviken. Jens Vigalsen var gift 2 med Anne Amundsdatter, og i skiftet etter Jens i 1773 var barna Amund, Arnt og Martha nevnt som arvinger. Ingen av barna i 1. ekteskap er nevnt. Jeg trodde tidligere at Marit kunne ha fått barna nevnt i hennes skifte i et ekteskap med en annen Jens, men jeg mener at det står der ved skiftet i 1748 at hun fikk dem sammen med Jens Vigalsen. Dessuten er det også skiftedestinasjon etter Arnt Jensen i 1805 som var sønn i Jens Vigalsens andre ekteskap, og der nevnes hans halvsøsken Ole, Lars, Ingeborg og Berit. Nå har det ikke vært mulig for meg å lese annet enn arvingene som skal stå tidlig i skiftet i 1773.Holder jo på å skrive av skifter for Frosta/Åsen, men har bare kommet til 1754. Jeg har sett at det kan være feil i skiftene også, og i løpet av et skifte så kan arvingene skifte navn. Senest i dag var jeg borti et skifte der Ingeborg og Marit var arvinger i et skifte, men da de skulle få verger hadde navnene blitt til Mali og Inger. Det siste er sannsynligvis riktig, fordi at de også hadde søstre som het Marit og Ingeborg(og som het det både ved oppramsingen av barn og da de fikk verger).

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.