Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Finn Oldervik

[#70361] Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis

Recommended Posts

Guest Finn Oldervik

Er det nokon her på forumet som har god kjennskap til verket som er nemnd i overskrifta.Kan ein til dømes venta å finna opplysningar om nordmenn i brev gjengjeve i i det danske diplomatarverkerket som ikkje er tekne inn i DN?Er delar, eventuelt heile DD gjort digitalt tilgjengeleg slik som i Norge, eller er dette førebels ein 'våt draum' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

1) litt; 2) ja, mange; 3) vet ikke; 4) eventuelt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

både ja og nei, Finn etterlyste først repertoriet, og det er ikke på denne websiden; dernest spurte han etter DD, og det er jo der på nettet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Takk til Tore og Berit!Ser ut som om det berre er diplom frå 1401 og til 1412 som førebels er digitalt tilgjengeleg.Er det nokon som kan forklare kva som er den eigentlege forskjellen på DD og repertoriet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Frank Pagh

Denne forklaring giver indtryk af, at det er forskellige udgivere/forfattere: Lenke Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dkBerit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Takk til Berit!Om eg ikkje tek feil, så er Repertoriet et allerede utgitt verk med diplomer, truleg med berre eit utval av diplomar, medan DD er eit uferdig verk der det er plana å få med alle diplom av interesse for Danmark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.