Jump to content
Arkivverket

[#70364] Ett.k. et. sognepr. i Molde og Rauma, Jens Edvard Kraft (1806-1865) fra Kr.sand


Guest Per Nermo

Recommended Posts

Guest Per Nermo

På vegne av en dame i Australia (som er medlem av ''the Kent-Sunnfjord Sister City Friendship Assosiation'', el.l.) søkes nålevende etterkommere etter sogneprest (i Molde og Rauma ?), Jens Edvard Kraft (1806 Kr.sand - 1865 Stavanger), som er hennes tipp-oldefar.Jens Edvard Kraft var sønn av Jonas Evensen Kraft (c1780-1830) (født og død i Kristiansand, VA) og hans første kone Anna Cathrine Willoch (1784-1820) fra Holt, AA. Jonas var 2.g. gift m. Marie Christiane Posselt (1790-1870) fra Tyskland.Jens Edvard hadde brødrene Johan Andreas f.1808 og Isaach f.1817.Jens Edv. Kraft far 1. g. gift i 1832 m. Elen Blix Thue (1804-1840 Molde) fra Tønsberg, og fikk med henne sønnen Jonas, f. i Molde i 1836. 2.g. var Jens g.m. Maren Margrethe Dahl (1798-1844 Rauma) fra Molde, og 3.g. med Mathea Birgitte Devold (1814-1880), født og død i Ålesund.Med Mathea B. fikk Jens datteren Anna Maren Margrethe Kraft, f. i 1847 i Gryttem, Rauma. Hun ble g.m. Gerhard Marius Nikolaisen Synnestvedt (f. 1844 i Vannylven), og bodde i 1881/1886/1900 i Halden (Fredrikshald), Østfold, der han i 1900 var 'Casserer ved Trælastforretning'. De fikk 6 barn, nemlig - Thea f.1875 (1900: Lærerinde v/ privatskole i Christiania), Edvard f.1877 (1900: Agronom), Anna f.1881, Gerda f.1884, Kathrine f.1886 (sen. bosatt i Drammen) og Edith f.1890.Hadde Jens Edvard Kraft andre barn enn de to nevnte ? Hadde hans far Jonas andre søsken enn de to nevnte brødrene ?Jens ser ut til å ha vært prest i Kristiansand (?), i Molde (1836/1840) i Rauma, Romsdal (1844/1847), og ev. endelig i Stavanger/Rogaland.Spørsmålet er altså om det finnes nålevende etterkommere, hvilket av det ovenstående synes meget sannsynlig.All hjelp er kjærkommen !Noen av anene til Jens Edvard Kraft på farssiden finnes her : http://nermo.org/slekt/d0023/g0000016.html#I50049. (Jeg gjør oppmerksom på at hans dødsår og -sted her er feilaktig oppført som '1830, Kristiansand'. Det var hans far som døde der og da. Jens døde i Stavanger i 1865 !)

Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Vielsen til MatheaLenkePrester i den norske kirke 1974: Gerhard Synnestvedt Solbu, sokneprest i Byåsen, Trondheim. Født 25-1-1912 i Lyngen. Gift 1940 med Elise Dietrichson Seip, f. 21-12-1914, datter av prost Henril Aubert Seip, f. 9-10-1880 og Hanna Fredrikke Dietrichson, f.11-1-1881. Student 1931, c.th. 1936. Pers.hjelpep. Moss 1938. Lærer Skotterud priv. realskole 1939, styrer 1942. Kst.sp. Eidskog 1945. Kst. kateket Kongsvinger 1946. Sp. Dverberg 1949, Byåsen 1959-.Aksel Solbu, f.10-4-1907 i Drøbak, sokneprest. Sønn av sp. Einar Carl Adolf Solbu (1877-1940) og Mathea Birgitte Synnestvedt (1875-1961). Gift 1967 med Bjørg Lunde, f.27-2-1924, datter av distriktslege Karl Emil Lunde (1885-1953) og Mari Rykhus (1898-1931).Norsk prest i København 1935. Vp. Oslo 1936-47. Sp. Nore 1947. Tolga 1971-73. Bosatt Tynset.

Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Aksel var iflg. Norges prester 1948 også gift i Brønshøj, København, 28-6-1934 med Grete Engelbert-Petersen, f. i Fredriksberg, Danmark, 20-9-1911. Foreldre: Direktør Jean Engelbert Petersen (f.10-7-1886) og Marie Sofie Eleonore f. Jørgensen (f.22-8-1886).

Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Skaar Nygaard

I denne prestebiografien s 26 og 46 kalles han konsekvent Edvard Kraft. Lenke Fra Grytten til Lesja, entlediget der i 1859, død 1865.

Link to post
Share on other sites
Guest Erik Torp Nilssen

Eg er takksam for alle svar om Jens Edvard Kraft og hans etterkommarar. Eg har også sett ein Jens Edvard Kraft-Strøm som bur i Oslo. Eg kjem nok til å kontakte han om same sak. Men veit nokon om han høyrer til same slekt. Namnet er jo slåande likt, og det ser ut til at ei av døtrene frå 'oldtida' gifte seg med ein hr Andersen Strøm.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Sognepresten i (Molde ?,) Grytten og Lesja (inntil 1859) ser altså ut til å ha hett Edvard Kraft (1806-1865), ikke Jens Edvard Kraft.Hans 3. kone Mathea Birgitte Devold bor som enke med fire barn i Ålesund i 1865: Anna (Maren Margrethe), Elen Mathea, Tønnesine B. og Jens E.Tønnesine/Tomesine ser ut til å ha forblitt ugift. Vi finner henne som fadder til Elen M.'s barn (se nedenfor).Anna M. M. fikk altså d. Mathea Birgitte som fikk prestesønnene Axel (1907 Drøbak) og Gerhard Solbu (1912 Lyngen).Elen Marthea i Ålsesund fikk sønnene Edvard Kraft Strøm 1879 og Odd Kraft Strøm 1882.Så her burde det være mulig å finne etterkommere i live !

Link to post
Share on other sites
Guest Erik Torp Nilssen

Dette tyder truleg at sokneprest Edvard Kraft (1806-1865) er forveklsa med den meir kjende (?) farbror Jens Edvard Kraft som eg i alle fall har mange treff på då eg starta søket mitt på Google i formiddag. Eg har faktisk møtt Aksel Solbu og 2. kone Bjørg for om lag 30 år sidan - i alle fall etter at eg gifte meg i 1975. Eg har eit slags minne om at dei ikkje hadde barn - svært usikkert minne. Igjen - mange takk så langt.

Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Her er Thea i 1900LenkeNorges læger 1937-46: Helge Kraft-Strøm, f. i Oslo 31-3-1911, sønn av bankkasserer Reidar Kraft-Strøm (f.19-3-1884, død 29-10-1936) og Sigrid Marie Smith (f.19-1-1885), tok i 1929 eks.art. og i mai 1946 med.eks.Han var avd.læge ved de norske tropper i England 1940-44 og gjorde samtidig kandidat-tjeneste der 1942-44, var fungerende brigade resp. divisjonslæge i Norge fra 1-5-1944 til 1-11-1946.Ved kgl. resl. av 2-8-1946 ble han konst. som major og beordret som divisjonslæge i DK Opland, tiltrådte denne stilling med bopel Hamar 1-11 s.å. Han har fått Krigsdeltagermedaljen med rosett og Haakon 7des 70-års medalje.Gift i Dybvåg 23-12-1939 med Inger Johanne Nilsen, f. i Sønderled 31-3-1917, datter av tollkontrollør Niels Christian Nilsen (f.1-8-1877) og Anne Marie Hansen (f.26-8-1879). 2 døtre.

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Har vært i kontakt med en Solbu-etterkommer som kan opplyse om mange nålevende slektninger. Skal skrive inn om et par dager.

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Birgit Solbu (f. 1935) har sendt en orientering om sin del av familien:Anna Maren Margrethe Kraft, f. i 1847 i Grytten, Rauma, død i Halden 1929). Hun ble g.m. Gerhard Marius Nikolaisen Synnestvedt (f. 1844 i Vanylven død 1915 i Halden).Gerhard Marius Synnestvedts far, Nicolay Christian Synnestvedt (f. 1803) var prest i Vanylven, ble bare 41 år gammel. Hans grav finnes bak koret av St Jetmundskyrkja på Åheim i Vanylven (Jeg har et bilde av kirken og graven).Det står at A.M.M. Kraft & G.M.N. Synnestvedt fikk 6 barn, men i alt fikk de 10 - 4 døde som barn.De var mine oldeforeldre, og deres datter, Mathea Birgitte Synnestvedt Solbu (1875 - 1961) altså min farmor. Jeg er datter av Aksel Solbu (1907 - 1985) i hans 1. ekteskap m. Grete f. Engelbert-Petersen (1911 - 1999). Bjørg Lunde (senere Hornbæk) var Aksels 2. kone.Gerhard S. Solbu (1912 - 2003) var altså min farbror. Hans kone Elise (f. 1914) døde i des. 2008. De har 7 barn.Aksel og Gerhard hadde en søster: Anna Margrethe (1909 - 1991), gift med Arthur Weyergang-Nielsen ((1916 - 2004) som bl.a. var rektor ved Oslo Katedralskole)De fikk 4 barn, hvorav 3 lever.En av mine tremenninger var med sin familie en gang i Australia og oppsøkte slekt.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Da skulle vi foreløpig ha følgende (for meg hittil kjente) etterslekt etter (Jens) Edvard Kraft's farfar :1. Generasjon1. Even Jensen Gulsrud, f. 1745 i (kalte seg Even Kraft, et. mormoren) Ringebu (1746 ?), (sønn av Jens Gulsrud og Margareta Eilertsen) dåp 14 Nov 1745 i Ringebu, OP, d. 29 Jan 1814 i Kristiansand, VA, bosted 1801 i Kristiansand, yrke Kjøpmann i Kristiansand. Han giftet seg med (1) Susanne Marie Marcusdatter Reymert, f. CA 1752, d. 10 Nov 1777 i Kristiansand, VA. Han giftet seg med (2) Marie Hjelm, gift FØR 1780 (etter 1777), f. 1743 (1744 ?) (Hielm) Stavanger, RO, (datter av Jonas Børgesen Hjelm og Anne Sophie Olsdatter Vendel) d. 3 Okt 1828 (1820 ?) Kristiansand, VA, Barn (i 1801): Jonas (21), Jens Edvard (17). Barn: i. Jens Kraft, f. 1777 (fra 1. ekteskap ?), død før 1784 ?). 2. ii. Jonas Evensen Kraft f. 1780. iii. Jens Edvard Evensen Kraft, f. 22 Des 1784 i Kristiansand, VA, d. 21 Jul 1853 i Mandal, VA, 1800: Ble immatrikulert ved universitetet i København, Barn: Edvard (1820-1900, g.1854 Agnes) og Lovise Charl. 1822, yrke Historisk-statistisk forfatter og embedsmann. Han giftet seg med Henriette Rosenkilde, gift 31 Jan 1817, f. 18 Mar 1783 i Stavanger, RO, (datter av Børge Henriksen Rosenkilde og Anne Wilhelmine Nyrop) d. 4 Okt 1858. 2. Generasjon2. Jonas Evensen Kraft, f. 1780 i Kristiansand, VA, d. 1830 i Kristiansand, VA, Barn: Jens Edvard, Johan Andreas 1808, Isaach 1817. Han giftet seg med (1) Anna Cathrine Willoch, f. 1784 i Holt, AA, d. 1820 i Kristiansand, VA. Han giftet seg med (2) Marie Christiane Posselt, gift 1821, f. 1790 i Tyskland, d. 1870 i Kristiansand, VA. Barn: 3. i. Edvard Kraft f. 28 Aug 1806. ii. Johan Andreas Kraft, f. 25 Mar 1808 i Kristiansand, VA, d. 11 Sep 1896 i Flekkefjord, VA. iii. Andreas Kraft, f. 3 Mai 1813 i Kristiansand, VA. iv. Jens Kraft, f. 4 Jan 1816 i Kristiansand, VA, dåp 17 Apr 1816 i Kristiansand, VA. Han giftet seg med Christiane Dorothea Meyer Ross, gift 1846 i Mandal, VA, f. 1822 i Bykle, Valle, AA, (datter av Hans Christian Ross og Magdalene Cathrine Edler Meyer). v. Isaach Kraft, f. 24 Sep 1817 i Kristiansand, VA, d. 1898 i Orkdal, ST. 3. Generasjon3. Edvard Kraft, f. 28 Aug 1806 (Jens Edvard ?) Kristiansand, VA, dåp 30 Okt 1806 i Kristiansand, VA (oppkalt etter sin farbror, f. 1784 ?), d. 2 Sep 1865 i Stavanger, RO (etter 1847), Bos. i Molde (1836/1840), sen. Rauma, Romsdal (1844/1847), bosted CA 1852 i Lesja, OP (yngste barn Jens født der d.å.), yrke Sogneprest (i Molde, Grytten og Lesja (prost ?), entlediget der 1859). Han giftet seg med (1) Elen Blix Thue, gift CA 1832 i Kristiansand, VA ?, f. 1804 i Tønsberg, VF, d. 1840 i Molde, MR. Han giftet seg med (2) Maren Margrethe Dahl, gift ETTER 1840, f. 1798 i Molde, MR, d. 1844 i Rauma, Romsdal, MR. Han giftet seg med (3) Mathea Birgitte Devold, gift CA 1845 i (etter 1844, før 1847), f. 1814 i Ålesund, Sunnmøre, MR ? (søster av Ole Edvard Devold ?), d. 1880 i Ålesund, Sunnmøre, MR, bosted CA 1852 i Lesja, OP, bosted 1865 i Ålesund m. 4b: Anna, Elen M, Tønnesine B, Jens E (13). 14 Feb 1879: Utførte hjemmdåp i Ålesund av datteren Elen's sønn Edvard. Barn: i. Jonas Jensen Kraft, f. 23 Aug 1836 i Molde, MR. 4. ii. Anna Maren Margrethe Kraft f. 1847. 5. iii. Elen Mathea Kraft f. 15 Aug 1849. 4. Generasjon4. Anna Maren Margrethe Kraft, f. 1847 i Grytten, Rauma, Romsdal, MR, d. 1929 i Halden, ØF, (FT1865: 'Anna A. M.' ?), Bosatt i Halden, ØF, 1881/1886. Hun giftet seg med Gerhard Marius Synnestvedt, f. 11 Apr 1844 i Vannylven, Sunnmøre, (sønn av Nikolai Christian Synnestvedt og Karen Brems Møller) dåp 4 Jun 1844 i Vannylven, Sunnmøre, d. 1915 i Halden, ØF, Bos. i Halden, ØF, 1881/86. 10 barn (6 barn i 1900, 4 d. små), yrke Casserer ved Trælastforretning i Fredrikshald (1900).Barn (1900) :6. - Mathea (Thea) Birgitte Synnestvedt f. 28 Feb 1875 (1900: Lærerinde v/ privatskole i Christiania), - Edvard f.1877 (1900: Agronom), - Anna f.1881, - Gerda f.1884, - Kathrine f.1886, bosatt i Drammen, - Edith f.1890. 5. Elen Mathea Kraft, f. 15 Aug 1849 (1900: Thea) Grytten, Rauma, Romsdal, MR, 1879: i Bosatt i Ålesund, CA 1883: Flyttet fra Ålesund til Christiania, sen. (før 1900) til Kråkstad, 1900: Bosatt i drengstubygn. på Ø. Sander, Kraakstad, Ski, AK. Hun giftet seg med Jørgen Andersen Strøm, f. 7 Apr 1845 i Ålesund, MR, 1879: Bosatt i Ålesund, CA 1883: Flyttet fra Ålesund til Christiania, sen. (før 1900) til Kråkstad, bosted 1900 i Bosatt i drengstubygn. på Ø. Sander, Kraakstad, Ski, AK, yrke: Handelsborger i Ålesund (1879), Kontorsjef i fisk- og seileforretning, gårdbruker (1900). Barn: i. Edvard Kraft Strøm, f. 13 Feb 1879 i Ålesund, dåp 14 Feb 1879 (Hjemmedøpt) Ålesund, d. 14 Feb 1879 i Ålesund, gravlagt 20 Feb 1879 i Ålesund. ii. Odd Kraft Strøm, f. 11 Apr 1882 i Ålesund, dåp 14 Mai 1882 i Ålesund. 7. iii. Reidar Kraft Strøm f. 19 Mar 1884. iv. Ellen Strøm, f. 1887 i Kristiania. 5. Generasjon6. Mathea Birgitte Synnestvedt, f. 28 Feb 1875 i Halden, ØF, d. 1961 i Drøbak ?, 1906: Bosatt i Halden. 3 barn, yrke Hjemmeværende (1906). Hun giftet seg med Einar Carl Adolf Solbu, gift 5 Jan 1906 i (Lysning 31 Des 1905) Halden, ØF, f. 16 Jan 1877 i Vaagan (Lofoten ?), (sønn av Axel Hagbart Solbu) d. 1940 i Drøbak ?, 1906: Bosatt i Drøbak. 1912: Bosatt i Lyngen, TR, yrke Pers.kap. i Drøbak (1906/1907). Sogneprest i Lyngen, TR. Barn: 8. i. Axel Solbu f. 10 Apr 1907. ii. Anna Margrethe Solbu, f. 1909, d. 1991, 4 barn (3 lever i Juni 2009). Hun giftet seg med Arthur Weyergang Nielsen, f. 1916, d. 2004, yrke Rektor ved Oslo Katedralskole. iii. Gerhard Synnestvedt Solbu, f. 25 Jan 1912 i Lyngen, TR, d. 2003, 7 barn, yrke Pers. hjelpeprest i Moss 1938-. Sogneprest i Byåsen 1959-. Han giftet seg med Elise Dietrichson Seip, gift 1940, f. 21 Des 1914, (datter av Henrik Aubert Seip og Hanna Fredrikke Dietrichson) d. Des 2008.7. Reidar Kraft Strøm, f. 19 Mar 1884 i Kristiania, d. 29 Okt 1936, yrke Bankkasserer. Han giftet seg med Sigrid Marie Smith, f. 19 Jan 1885. Barn: i. Helge Kraft Strøm, f. 31 Mar 1911 i Oslo, 1946: Tok medisinsk embedseksamen, Bosatt i Hamar fra 1946. 2 døtre, yrke Avd.lege ved de n. tropper i England 1940-44. Div.lege i N. 1944-46, yrke Kst. major 1946, divisjonslæge i DK Oppland, Hamar. Han giftet seg med Inger Johanne Nilsen, gift 23 Des 1939 i Dybvåg, f. 31 Mar 1917 i Søndeled, AA, (datter av Niels Christian Nilsen og Anne Marie Hansen). 6. Generasjon8. Axel Solbu, f. 10 Apr 1907 i Drøbak, AK, d. 1985, Bosatt i Tynset, HE, yrke Prest i København 1935-. Sognprest i Tolga 1971-1973. Han giftet seg med (1) Grete Engelbert-Petersen, gift 28 Jun 1934 i Brønshøj, København, DK, f. 20 Sep 1911 i Fredriksberg, Danmark, (datter av Jean Engelbert Petersen og Marie Sofie Eleonore Jørgensen) d. 1999. Han giftet seg med (2) Bjørg Lunde, gift 1967, f. 27 Feb 1924 (senere gift 'Hornbæk' ?), (datter av Karl Emil Lunde og Mari Rykhus). Barn: i. Birgit Solbu (nålevende)

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kan noen opplyse om andre nålevende etterkommere av søsknene - Odd Kraft Strøm, f. 11 Apr 1882 i Ålesund, dåp 14 Mai 1882 i Ålesund, - Reidar Kraft Strøm (bankkasserer), f. 19 Mar 1884 i Kristiania, g.m. Sigrid Marie Smith, - Ellen Strøm, f. 1887 i Kristiania.eller av disses søskenbarn :- Mathea (Thea) Birgitte Synnestvedt f. 28 Feb 1875 (1900: Lærerinde v/ privatskole i Christiania),- Edvard Synnestvedt, f.1877 (1900: Agronom),- Anna Synnestvedt, f.1881,- Gerda Synnestvedt, f.1884,- Kathrine Synnestvedt, f.1886, bosatt i Drammen,- Edith Synnestvedt, f.1890 ?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.