Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Karl Göran Eriksson

[#70381] Ole Lycke

Recommended Posts

Guest Karl Göran Eriksson

I slutet av 1780-taket flyttade Olof (Ole) Lycke från Halmöy till Jämtland. Han uppges vara född 1755 2/2 enligt utdrag ur 'Qvicktnäs Kirkebok' och inflyttad till Halmöy 1777 (se Lenke). Hans patronym är okänt men som hans äldsta barn döptes till Andreas kan det vara en indikation om hans fars namn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Det er noen Lyche-barn født ca 1750 i Norge, men forskjellige steder: LenkeJeg skrev Lyche som etternavn og søk fra 1750-1760Ikke mye hjelp er jeg redd for!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karl Göran Eriksson

Tack för försök.Jag ser nu att namnet Lycke fanns i Kvernes prästgäll (1801) och i Grip påträffar jag en 'Ole Lyche' år 1755 (Lenke). Skulle 'Qvicktnäs' kunna avse Kvernes ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

På Grip i 1755 er Ole Lyche comunikant, - ikke dåpsbarn.Det er ikke usannsynlig at Kvernes er det samme som Qvicktnäs.Men vi har også et prestegjeld som kalles KVIKNE.(Lengst nord i nåværende Hedmark fylke) Dette er også språklig beslektet med 'Qvicktnäs Kirkebok'. Å bruke genitivsformen ( s) av stedsnavn var nok vanlig i Norge når man skulle presisere hvilken kirkebok man forholdt seg til, men i dette tilfellet er slutt-stavelsen 'näs' - noe som neppe indikerer nettopp dette.Man skal vel være oppmerksom på at Lycke/Lyche/Lykke, også kan veksles navnet LØKKE. I alle fall er det eksempler på det i Østfold og Trøndelag.I Kvikne finnes det en gård som kalles Løkken [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f60440&gardpostnr=14&merk=14#ovre>LenkeAllerde ved FT1805 brukte oppsitteren dette gårdsnavnet i personnavnet sitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Så tilfeldigvis denne tråden.Da jeg fpr et par dager siden lette etter Ole Asbiørnsen Lycke (som giftet seg i Christiania 1772) fant jeg en Ole Lykken konfirmert i Kvikne (Hedmark) i 1771, mener at jeg ikke fant dåp. Dette er helt etter hukommelsen, men tror faktisk jeg husker rett. Lykken er nok ovennevnte Løkken.1771 som konfirmert passer jo bra med 1755 (men dårlig med vielsen min).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Kvikne, Hedmark.19/7 1744 trolovet Jens Olsen Løchen og Anne Danielsdatter Løcke. Forlovere: Nils Simonsen Wehn (dvs Ween) og Jacob Christoph: Grøtli.Jens Olsen Løcken og kone går til alters 2 ganger i 1744 og 2 ganger i 1745.Dom. Sexagesima (22. februar) 1756 døpt Jens Olsen Løckens drengebarn Olle. Sirie Stuesøen bar barnet. (Det nevnes ingen faddere her).Anne Danielsdatter og Siri Danielsdatter skal ha vært søstre fra Stuggusjøen/Stuesøen i Tynset, Hedmark.Denne Ole er altså født i 1756, men det er vel en mulighet for at det kan være ham, og at det er han som ble konfirmert i 1771 (5).Disse folkene bodde på gården Løkka på Kvikne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Nei, her ble det noen feil årstall ser jeg. Trolovelsen i (6) skal være i 1754, osv. Dåpen i 1756 som skrevet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Til (8): Det er dåpsdatoen i kirkeboka som er Dom. Sexagesima (ikke septuagesima). Ifølge Heskestads kalender var Sexagesima 22. februar i 1756, slik som Randi sier.Siden fødselsdato sjelden blir opplyst på den tiden det er snakk om, kan vel Olle godt være født 2. februar, selv om han ble døpt først den 22.?Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Du har nok rett Randi !Jeg har sett etter, og påskedagen dette året var så sent som søndag 18.april. (Det var jo min feil-lesning av sept og og sexa som skapte dette tullet.)IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Randi hadde rette hun også, men det var selvsagt Else innlegg 10 var rettet til.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Da ble vi enige om dåpsdato 22/2 1756. De kirkelige handlingene jeg nevner er notert etter en nokså hurtig gjennomgang av kirkeboka, men jeg hadde altså rotet med noen årstall.De andre opplysningene jeg gir i (6) er tatt fra Kvikne II (red O T Hagen 1951). Det står noe mer om denne familien under Løkka (8/1) s 31. Bl a at dette var Anne Danielsdatters 3. ekteskap.Det er bånd til Tynset. Bl a var Jacob Christophersen Grøtli gift med ei Karen Jensdatter Stuggusjøen, Tynset (står under Øvre Grøtli s 73).Levetiden for Jens Olsen er oppgitt til 1714-81, og Anne Danielsdatter døde i 1786, 75 år gammel. De hadde barna Ole og Anne iflg boka, men jeg kan ikke se at det står noe om hvor det ble av dem. Alder ved begravelse må tas med en klype salt.Men det er jo høyst usikkert om dette kan være den riktige Ole Lycke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Nei, jeg er heller ikke helt overbevist. Vi forutsetter at Ole Lycke er født i Kvkne, og det er vel ikke være sikkert.Jeg er heller ikke 100% sikker på at vi er på rett Halmö heller. Her forutsetter vi at det er Halmö sogn i Frosta prestegjeld , - nåværende Flatanger.(Innlegg 1, -lenken) At det skulle være en prest på dette stedet i 1789 som bærer navnet ”Richard Hagerup” er jeg ikke i stand til å finne bekreftelse på. Den ene ”Richard Hagerup” som var prest på Trøndelagskysten (Bjørnør, - Noe lenger sør for Frosta/Flatanger) omtrent på denne tida døde, i 1784, og det er ubegripelig at det skulle finnes noen annen, med mindre vi forholder oss til en ung Richard Hagerup som døde uten etterkommere, og som dermed er uteglemt fra all omtale og anetavler.For Hageruper er det mange av, - både på Møre-kysten og på Trøndelagskysten. Det kunne vært fint å være sikker på hvor i Norge Ole Lycke kom fra før han ankom Jämtland.- Mulig jeg er på en unødvendig bærtur, men dersom noen kan gjøre noe med det jeg oppfatter som manglende dokumentasjon, så ville det vært fint.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karl Göran Eriksson

Tack för alla bidrag. Ole Lycke tycks vara svårfångad. En uppgift som jag tror kan vara avgörande är att han benämns 'monsieur' i attesten. Han hör alltså inte hemma bland husmän och bönder. Kan han tidigare ha bevistat någon skola ? En bra fråga är också är vad han försörjde sig på under sina dryga 10 år i Halmöy (skrivare?, informator?, ..?) ? Namnen på hans barn kan eventuellt också ge indikationer. Dessa var: Andreas (Anders), Nils [uppkallad efter sin morfar], Anna Margreta och Olof.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Innlegg 14: ”Han hör alltså inte hemma bland husmän och bönder.” Hva slags proffesjon hadde Olof Lycke i Jämtland. Finnes det i Sverige dokumenter som sier noe om hvilken økonomisk situasjon har var i når han ankom, og etter at han hadde etablert seg? Hva etterlot han seg etter sin død? Finnes det noe skifte etc…?Siden jeg i innlegg 8 tviler på attestens (lenke i innlegg 1) ektehet, så var utgangspunktet for dette at jeg tviler på at det virkelig eksisterte noen ”pastor i Halmø”, Richard Hagerup i 1789. Når man ser i kirkebøkene for Frosta (Halmø) omkring 1789, er det ingen håndskrift som ligner den vi ser i attesten. – Heller ikke i Bjørnør, der den dokumenterte Richard Hagerup virket fram til 1784.Jeg er ingen språkekspert, men på meg virker det som om språket er typisk ”svorsk”. Det er vel heller tvilsomt om en (dansk)/norsk Hagerup-embetsmann på slutten av 1700-tallet ville bokstavert et norsk kirkesogn som Qvicktnäs, uansett hvor dette sognet måtte ligge.Skulle Olof Lycke være virkelig være en ”monsieur”, vil Kvikne-sporet stå meget svakt. Skulle Olof Lycke være identisk med Ole Jensen Løkken, kan det tenkes at attesten kun var et falskt medium for å skryte på seg en bakgrunn Olof Lycke ikke hadde.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Du skriver Frosta i innleggene 13 og 15, men jeg tenker du mener Fosnes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Selvsagt!!(Beklager slurvet)IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Jeg for min del tror ikke dette er den originale attesten (se innlegg 1) fra Richard Hagerup (hvem han nå var), men en 'kopi' skrevet av en svenske. Enkelte ord tyder på det. Bl a ville nok ikke en nordmann eller danske skrevet 'Qvicktnäs' eller 'Församlingen', hvis jeg tyder riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Det var nettopp slike ting (svorsk) jeg merket meg.Om det finnes en original attest, med likt innhold som den vi har, - er det merkelig at den ikke føres som KOPI, der også underskriften til kopiisten (skriverkarlen) er med. ( eventuelt segl).Men mye tyder på at attesten er ført etter muntlig diktat.Det virker på meg som det er meningen at Richard Hagerup skal oppfattes som attestens direkte opphavsmann.Jeg vet det var noe innvandring til Dalarna/Jämtland fra Norge på slutten av 1700-tallet. Kanskje det finnes tilsvarende attester som lar seg sammenligne med den vi har.(For en stund siden var jeg borti en annen, like problematisk nordmann under dette temaet: Lenke )IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Det kan se ut som om attesten er innført i en bok. Synes ikke det er noen grunn til å tro at den er et falsum, sånn uten videre, ihvertfall. Kanskje det finnes skifter etter Jens Olsen Løkka og Anne Danielsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Attesten er kan være lagt inn i en bok (event. ”limt” inn i). Vinkelen på ark-kantene er annerledes enn vinkelen på det som ligger under arket (nedre høyre hjørne). Ark-størrelsen på arket under attesten er langt mindre. Derfor tror jeg neppe attesten er skrevet inn i en bok.Du har vel rett i at jeg heller til den oppfatning at attesten kan være et falsum, men jeg synes ikke jeg har tatt den oppfatningen sånn uten videre. Det handler både om språk, skrift, og signatur. – Ikke nødvendigvis selve innholdet. (selv om en vesentlig detalj av dette også eventuelt kan betviles).Mitt poeng er at attestens dokumentasjonsverdi blir vesentlig annerledes dersom den er et falsum. - Men desto mer interessant.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne-Lise Toft Eddie

Etter en rekke år med søk etter navnet Ingebrigt LYKKE (brukarforum innlegg 21120)er erfaringen blitt det som Iver Mosvold påpeker i sitt innlegg (4)at det veksler mellom Lycke/Lyche/Lykke og Løkke og derved gjør det vanskelig å finne den rette Lykke. Henrik A. Eddie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.