Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Reidar Christiansen

[#70406] Hva kildene forteller om Jon Åsulvsson på Birketveit i Fjære, Aust-Agder

Recommended Posts

Guest Per Reidar Christiansen

Jon Åsulvsson på Birketveit i Fjære i Aust-Agder er en kjent figur i lokal genealogisk litteratur. Mange mener å vite en del om ham og hans etterkommere. Spørsmålet mitt i denne tråden er hva vi egentlig vet om vi forholder oss til hva primærkilder faktisk forteller. For å unngå unødig forvirring ber jeg potensielle bidragsytere om å holde fokus. ALTSÅ: Primærkilder, ikke litteratur! (Et unntak her er kildeskrifter, som f.eks NHD og 'Eriks Munks Breve'.) Ønsker noen å forholde seg til litteratur og hypoteser er det selvsagt ikke noe i veien for at det kan startes en parallell tråd.)Nedenunder presenterer jeg flere kilder hvor Jon Åsulvsson er nevnt. Håper min strikte avgrensing til primærkilder ikke fører til at tråden dør.Første gang vi møter Jon på Birketveit er i 1556, da han bekrefter at hans far ga sitt samtykke den gang hans godmor (bestemor) Gunnild Jonsdotter solgte 2 huder i Åmland i Gjøvdal i Åmli prestegjeld (DN XXI, nr. 1045). Det er opplagt at Jons far må ha vært Gunnilds sønn. Siden Gunnild innhentet samtykke, er det grunn til å tro at jorda i Åmland ikke var hennes egen jord, men odelsgods som hørte til Jon Åsulvssons farsætt. Holder resonnementet, må Åmland må ha tilhørt Jons farfar. I det rikholdige diplommaterialet jeg har gjennomgått, deriblant et annet diplom fra Åmland (NRA, Diplomsamlingen, utrykt diplom orig. perg., datert Åmland i Åmli 29. september 1574), finner jeg ingen Åsulv som peker seg ut, så det er grunn til å anta at Jons far døde nokså ung, og i alle fall før 1556.I følge en sak som gikk for Herredagen i 1599, opptrådte Jon på Birketveit i 1568 på vegne av sin stedatter Sigrid Bjørnsdotter (NHD, 1. rekke, bd. V, s. 259). Hun hadde vært gift med Gunnar Jonsson, en sønnesønn av Bringsvær-ættens stamfar med samme navn, og fått en sønn med ham, som hun siden hadde krevd arv etter. Opplysninger i et brev i 1628 tyder på at denne sønnen het Gunnar Gunnarsson og bodde på Bringsvær. Fra rundt 1570 giftet Sigrid seg med Simon Tøgersson, regnskapsprost i Nedenes len. De bosatte seg på Espenes i Fjære.Jon på Birketveit vitner i 1580 om at han og hans kone tidligere hadde gått Nils Åmundssons ærend til Erik Munk og tilbudt ham 2 huder i Songe i Tromøy sokn (Sophus Jensen: Erik Munks Breve, Aust-AgderMuseets årbok, s. 21-22. Arendal 1956). I 1581 gjør Jon Åsulvsson på Birketveit et omfattende makeskifte av odelsgods med Erik Munk. Jon avstår 2 huder i Lund i Fjære med tilliggende (lakse)fiskeri, 2 huder i Øvre Longum i Vestre Moland og 1 hud 1 geitskinn i Valle i Holt sokn. Som kompensasjon får Jon 4 huder i Ribe, 4 huder i Espenes og 2 huder i Birketveit i Fjære (Jensen, s. 16 og 34).En innskrift på en klokkerstole i Fjære kirke viser at en Jon Åsulvsson var gift med en Kari Jakobsdotter. Siden innskriften er fra slutten av 1500-tallet har Johan Anton Wikander sluttet at han det må dreie seg om oppsitteren på Birketveit (Johan Anton Wikander: Begravelser i Fjære kirke, Selskapet for Grimstad bys vel, medlemsskrift nr. 34 - 1988, s. 19-20 (hele artikkelen s. 7-52). Grimstad).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Når svarprosenten er lik null og innlegget er i ferd med å falle ut av listen må man ty til det gamle trikset i dette forumet (fra Arilds tid?), nemlig å pøse på med nye innlegg. Slik kan en sikre seg at tråden blir lest av både natteravner, morgenfugler og en og annen løs fugl. Jeg har med vilje glemt en kilde. Jon Birketveit er nemlig nevnt i 1558, da som nr. 9 av 12 lagrettemenn fra Nedenes len (DN XXII, nr. 490).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Noen natteravn er jeg ikke, men muligens en morgenfugl. Uten ha litteraturen for hånden mener jeg å huske at Anne Tone Aaby nevner et par kilder til under sin omtale av Lunde i Fjære.Utover det tror jeg ikke jeg kjenner til flere primærkilder enn deg - men flere enn du har nevnt. Men det aner meg at du også bør ha litt fokus på Kari Jacobsdatter.For å berolige en sikkert opprørt lokalbefolkning, Vestre Moland må være en natteravntrykkfeil, Logum ligger i Østre Moland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Hmm, så øst/vest-problematikken er ikke over? Selvsagt ligger Longum i Østre Moland.Så vidt jeg vet, nevner Aanby kun makeskiftet med Erik Munk i 1581 i omtalen av Lunde, så der er det ikke mye hjelp å få.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

DN X 296, men jeg ser ikke om det kaster nytt lys over hans sammenheng. Nevnt i Jørgen Myhres serie om Agdergårder.(Men heia, heia, - dette er interessant!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Takk for tipset, men hva med kronologien? Brevet (DN X, nr. 296) er datert 1506, og er det rett må den Jon Åsulvsson som opptrer der være en annen person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Ja, det har du nok rett i. Hva regner du som Jons aktuelle leveår? - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Når tråden er i ferd med å glemmes må en legge til en ny kilde, denne gang fra Herredagen i Oslo 2. august 1585: Jon på Birketveit og Helleik (Herleik) på Trålum, begge i Fjære, saksøker Erik Munck angående noen enger som i følge Munck tilhørte Kronen (NHD III, s. 43).Saken gir ingen genealogiske opplysninger, men synes å vise at både Jon og Helleik hadde eiendomsrett til sine gårder.Angående Jarls spørsmål i innlegg 7: Leveår er alltid vanskelig å beregne, derfor vil jeg helst bare forholde meg til årstallene Jon Åsulvsson er nevnt (1556-85). En mann som er voksen i 1506 er i alle fall ikke i live i 1585, så pass må vi kunne regne med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.