Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid Ryen

[#70560] Anne Kristoffersd. 50 år i 1801, Gammelgården i Furnes, gift med hvem?

Recommended Posts

Guest Astrid Ryen

Hun er her i 1801:LenkeMitt spørsmål har tilknytning til en slektsnøtt, hvor jeg forsøker nye innfallsvinkler.Jeg stiller spørsmålet i håp om at noen der ute vet hvem hennes bortreiste ektemann var.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Dette kan være et skudd i blinde da jeg ikke finner digitaliserte kirkebøker for denne tiden. Men en Anne Christoffersdtr gifter seg i Vinger, Hedmark 7/10-1776 med en Lars Gundersen: Lenke, Hedemarkens Amt, Norway;marriagePlaceId=8050936;p=recordResults;marriageYear=1776;searchId=31248504826822430000;surname=Christoffersdtr;searchType=standard;givenName=Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Selvsagt virker ikke lenken heller! Prøv selv her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Den Gulbrand Olsen som inngår ekteskap med Ane Dæli 26.okt. 1780, i Vang med trolovelse 29.sep.s.å. kan jo være interessant. LenkeNoen fra LDS har gitt Ane Ane Dæli navnet Anne Kristoffersen, med Kristoffer Joens. Og Marte Pedersdatter som foreldre.Gudbrand Olsens (som skal ha vært 30 år ved ekteskapsinngåelsen) hadde Ole Gulbrandsen og Inger Pedersdatter til foreldre.Jeg klarer ikke å finne noen Gulbrand Olsen sammen med noen Ane/Anne på Hedemarken ved FT.1801.(Dette var vel et skudd i blinde, men det kan vel godt tenkes at opplysningen stammer fra Furnes bygdebok, - dersom dette i utgangspunktet var gard-folk og ikke husmenn)IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei.Takk for respons til dere begge!Jeg legger lenke til husmannsparet Kristoffer Olsen og Lisbet Larsdatter som jeg har forsøkt å finne foreldrene til med kortere og lengre mellomrom de siste årene:LenkeFor Lisbet har jeg en bra kandidat, men når det gjelder Kristoffer Olsen født ca 1777 ut fra alder i 1801, har jeg svært lite, og jeg har vært gjennom kirkebøkene mange ganger. Blant konfirmerte i 1792 finnes en Kristoffer Olsen Hammerseie uten alder, men noe mer om ham vet jeg ikke.Lisbet Olsdatter har en uekte sønn Johan Hansen, som jeg har funnet i kirkeboka, født 1793. Christopher Olsen Dalfarmen og Lisbet Larsdatter Hoel ble viet 28/4-1796 i Vang. Eldste datter Oliv født sammen år, død 1 og et halvt år gammel. Ole født 1798 er min tippoldefar. En sønn Lars født 1811, og datteren Anne født 1817. Det var disse tre siste som vokste opp. De hadde to Lars som døde som barn, videre en Anne. Fadderne på barna har jeg uten at det er kommet noe resultat ut det.De bodde på Nashaugeie fra 1802, og Kristoffer Olsen døde der 30/4-1827 46 år gammel, minst 5 år for ung i forhold til alderen i 1801. Resten av familien fortsatter å bo samme sted, sønnen Lars gift i 1836 med bosted Nashaugeie.Huff, jeg tenkte jeg skulle gjøre dette kort, men det er visst ikke mulig! Nok om det.Det ble begravet en Anne Kristoffersdatter Nashougeie 22/10-1809 70 år gammel og jeg har fått det for meg at hun kunne være Kristoffer Olsens mor. Et typisk halmstrå å klamre seg til!Jeg har funnet noe under Andre i kirkebok for Vang, et uekte drengebarn født med mor Anne Kristoffersdatter. Kommer med lenken dit i neste innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Kort kommentar:Hammerseie ligger åpenbart under HAMMER. Gammelgården er HOEL gammelgård. Disse to gårdene grenser til hverandre selv om de ikke ligger i samme sogn. (I nåværende Hamar by).Dalfarmen og Nashoug ligger derimot et stykke fra de to førstnevnte gårdene. Avstanden mellom Dalfarmen og Nashoug er også relativt stor.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

'Andre' i kirkebok for Vang er vel ingen dåpsbok, men en registrering av uekte barn, publice absolverede, om barnet døde, eventuell innrapportering til fogden etc.Nederst i høyre hjørne på høyre side 22/12-1776:LenkeAnne Cristophersd: uægte Drengebarn med Ole Johansøn Moen. Barnet mangler navn! En del andre navn, en slags 'vitner'? Bl a Tore Christophersøn og Elen Christophersd. Dessverre har jeg ikke funnet dette drengebarnet døpt i Vang!I venstre spalte samme side står det at Lars Olsen Tomten har fått et barn med Kari Joensdatter Dystvold. Barnet mangler navn, men er funnet døpt Lisbet (min kandidat for Lisbet Larsdatter).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Iver, takk for din orientering om gårdenes beliggenhet. Veldig nyttig for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

En bitte liten lokal-orientering igjen vedr. Hoel-gårder i Vang og Furnes.Det er flere Hoel-gårder.Lisbet Larsdatter Hoel (som inngikk ekteskap med Christopher Olsen Dalfarmen) kan selvsagt komme fra Hoel i Furnes (der Anne Kristoffersdattedr er på Gammelgården i 1801), men jeg tror det er mer sannsynlig at hun kommer fra en av Hoel-gårdene nær nåværende Ingeberg tettsted i Vang hovedsogn.Avstanden mellom Nashoug og disse Hoel-gårdene er kun et par kilometer.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Dalfarmen og Hoel ved vielsen kan vel like gjerne oppfattes som bosted, ikke nødvendigvis som opprinnelse? Begge var sikkert tjenestefolk, antar jeg.Det første sikre belegg jeg har om Lisbet Larsdatter er dåpen til hennes uekte sønn John (Johan i 1801, ellers John) 22/12-1793. Lisbet bodde da på O-eie og faren er Hans Olsen Alloug, nest nederst til venstre. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9049&idx_id=9049&uid=ny&idx_side=-100>LenkeChristopher Olsen og Lisbet Larsdatter bodde også på O-eie da den eldste datteren Olive ble døpt i 1796:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Lars Olsen var odelsgutt på Tomter, så det var meget naturlig at han oppholdt seg der i 1770Men det er enda en Hoel-gård i Vang som muligens kan settes i forbindelse med Lisbet Larsdatter, og som kompliserer dette med Lars Tomter som far til Lisbet.Vi har nevnt HOEL I FURNES (nåværende Hamar, nesten-nabo til Hammer og som hadde noe som kaltes ”Gammel-gården)Vi har nevnt HOEL-GÅRDENE SENTRALT I VANG som befinner seg der Ingeberg tettsted nå er, Denne Hoel nesten-nabo til Tomter (Tomten er avskriftfeil).. Dystvold ligger heller ikke langt fra fra Tomter. Man kan si at Nashhoug – Dystvold – Hoel/Tomter utgjør en likesidet trekant der avstanden mellom gårdene er ca 2-3 km. Ut fra dette bør Lisbet Larsdatter Hoel kunne knyttes til denne Hoel-gården med utgangspunkt i det ugifte foreldreparet Lars Olsen Tomter og Kari Joensdatter Dystvold.Men vi har ennå ikke nevnt HOEL I SØNDRE DELEN AV VANG, nær Ilseng. Denne Hoel-gården er nabo til Dalfarmen. Det ville jo være naturlig Kristoffer/Lisbet som inngår ekteskap i 1796 kommer fra hver sin nabogård Dalfarmen/Hoel og at de befinner seg i samme område (Bjerke) i 1801. Men det må samtidig bemerkes at de beveger seg til Nashoug i 1802, og dette er jo et godt stykke lenger nord.Dersom Lisbet skulle komme fra Hoel i søndre delen av Vang, svekkes Tomter-odelsgutten, Lars Olsen som mulig far, og det kan jo tenkes man også bør sjekke kirkebøkene i Romedal. Nå er vi faktisk bare et steinkast fra Romedal, og dette vedrører selvsagt også Christoffer Olsen.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Beklager at jeg ikke leste innlegg 10 godt nok.Her kan jo forvirringen bli total om hvilken Hoel det siktes til. At faren til Lisbets eldste barn John er fra Alhaug (NB:i Furnes!), gjør at vi på nytt må rett blikket mot Hoel i Furnes!Du har sikkert vært på Hamar, og når man trekker en linje fra Hedmarkstoppen (Hvor ALHAUG ligger) til Domkirkeruinene (hvor HAMMER ligger), så befinner HOEL (i Furnes) seg midt på denne linja. Linjas luftlengde fra Hedmarkstoppen til Domkirkeodden vil jeg anslå til 3 km.M.a.o. vi snakker om nabogårder.Men når det gjelder Møystad (1797), er vi fortsatt i Vangs søndre del, - nabogarden til Bjørke/Bjerke (1801).IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Beklager, jeg har gjort en grov feil i sondringen mellom TOMTEN og TOMTER.Tomten er slett ingen avskriftsfeil. – Men det ligger like nær Dystvold som Tomter.-Så dropp dette med odelsbonden etc..IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Rett skal være rett Ivar. Alu som gården heter, ligger ved Aluberget geografisk sett. Alu ligger selvsagt også ved den religiøse institusjonen Hedemaerkstoppen, men det geografiske stedet er Aluberget. Det er mange som ikke er klar over forskjellen. Alhaug er et kjent familienavn for folk som kommer fra Alu. Ellers er avstandene små og Furnesinger og Vangsokninger var nok ofte sammen og det er vanskelig å skille så distinkt mellom dem som mange gjør her på dette forum. Tross alt var det ett sogn, men to kirker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg tenkte at nå som jeg har to kjentfolk her inne, kan jeg like godt kopiere inn det jeg har om barna til Kristoffer Olsen og Lisbet Larsdatter pluss Lisbets uekte sønn John Hansen. Kanskje dere ser noen sammenheng når det gjelder fadderne ved dåpen til barna:Lisbet Larsdatter uekte barn:John (Johan) Hansen, døpt 22/12-1793 i Vang. Foreldre: Lisbet Larsdatter Ougseie og Hans Olsen Alloug. (Faddere: Anders Granrud, Anders Hoelseie og qv, Astri Qveke eie, Jens Olsen Schattum). Skredder og tjenestekarl John Hansen 22 år bosatt Gjørslieie ble 26/4-1816 gift i Vang med tjenestepige Marthe Jørgensdatter Wirsthaug ”kommen fra Stange for 4 aar siden”. Disse fikk barna Johan født 10/10-1816, Marte født 15/6-1820, Agnethe født 15/8-1833, Olea født 24/12-1836. Ved Agnethes dåp 5/1-1834 bodde foreldrene som inderster på Vestre Tomten, og blant fadderne var John Hansens halvsøsken Lars Christophersen og Anne Christophersdatter Nashougeie. John Hansen ble på et eller annet tidspunkt før 1855 separert fra sin kone Marthe som døde 4/8-1865 72 år. John fikk en datter Oline født 21/12-1855 med Oliv Andersdatter. Disse bodde sammen på Ingebretstuen i Vang i 1865 (de sies å være gift men det var de ikke). John Hansen 71 år og Oliv Andersdatter 47 år ble gift 23/1-1866, hvor enkemannen foreviste skifteattest av 4/1-1866. Hans far oppgis å være Hans Pedersen (feil farsnavn). Skredder Jon Hansen gift døde som legdslem på Ingvoldstadeie 18/5-1878 86 år.Barn i ekteskap med Christopher Olsen:Oliv, født 30/10 – 1796, døpt 6 november. Foreldre Christopher Ougeie og Lisbet Larsdatter. (Faddere: Peder Jonsen Ougseie qv, Taasten Ophus, Johani Larsdatter Oug). Olive Christophersdatter Møystadeie ble begravet 2/4-1797 22 uker gammel.Ole Christoffersen*, født 12/3 - 1798, døpt 18/3. Foreldre: Christopher Olsen og Lisbeth Larsdatter Møystadeie. Ole ble konfirmert i 1817 og gift i Vang i Hedmark i 16/3 - 1829 med Elen Agnete Halvorsen. Ved ekteskapsinngåelsen var han 31 år og hun 21. Han var snekker av yrke og døde i Hamar i 1860 63 år.Lars, 1 år i 1801, ble født 30/8 – 1800, døpt 7/9. Foreldre Christopher Olsen og Lisbeth Larsdatter Bjerckeeie. (Faddere: Anders Nilsen Bjerkeeie og qv, Jon Halvorsen Gihle og qv, Pernille Hansdatter, ft. Ingvoldstad). Lars Christophersen Nashaugseie ble begravet 24/1-1802 1 ½ år gammel.Lars, født 15/12 – 1802, døpt 19/12. Foreldre: Christopher Olsen og Lisbeth Larsdatter Nashougeie. (Faddere: Ole Andersen Tønset og qv, Anders Larsen Grønrud, Kari Larsdatter Klokkergården, Lisbet Larsdatter Aalstad). Lars Christophersen Nashougseie ble begravet 30/9-1810 8 år gammel.Anne, født 26/12 – 1805, døpt 5/1 – 1806. Foreldre Christopher Olsen og Lisbeth Larsdatter Nashougeie. (Faddere: Ole Larsen Dalbye og qv, Peder Michelsen Hof? Og qv, Anne Olsdatter Nashoug. Anne Christophersdatter Nashougseie ble begravet 23/9-1810 5 år gammel.Lars, født 21/7 – 1811, døpt 4/8. Bosted: Nashougseie. (Faddere: Ole Jensen Schraastad, Ole Jensen Schaalerud, Ole Jensen Tomter). Konfirmert 1826 med far Christopher Olsen Nashougseie. Gift i Vang 27/4 – 1836: Soldat Lars Christophersen Nashougseie og Pernille Gulbrandsdatter Ingeberg. De flyttet senere til Furnes, hvor de i 1865 bodde på Gaalaasen nedre. De hadde da barna Lars 20, Karen 18, Christiane 12, Oline 8.Anne , født 16/2 – 1817, døpt 16/3. Foreldre: Christopher Olsen og Lisbeth Larsdatter Nashougseie. (Faddere: Jens Tollefsen Myreie husm., Ole Jensen Gaalaaseie husm., Gunnor Jensdatter Schraastadeie hmdk., Anne Jensdatter ibidem hmd.datter, Johanne Jensdatter Schieseteie). Anne ble vaksinert samme år, 4 ½ måned gammel og konfirmert i 1831. Anne Christophersdatter, 26 år, født på Nashougseie, giftet seg 6/5 – 1843 med Johan Gulbrandsen 24 år og født på Ingerudseie. I 1865 losjerte de på Esbern i Furnes: Johan Gulbrandsen 46 og murer, hans kone Anne Kristofferdatter 48 og barna Sofie Maria 14, Agnette 11, Maria 9 og Julie 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Men Thor. - Det er vel slik at den Alugården som ligger like øst for det vi Hamarsinger kaller GUBBESTUA, kalles Alhaug ?Ellers var det vel ikke så gæli dette med linja fra ALU til (stor)HAMMER?IM (bosatt i Aluvegen)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Det er to Alu-garder, en østre og en vestre. Den østre på samme side av vegen som Gubbestua/Frøbergsberget og den vestre på samme side som Hedmarkstoppen/Furuberget. Begge ble skrevet Alhaug tidligere, men uttalt Alu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Hovedpoenget mitt var bare å understreke at Hedemarkstoppen og Aluberget ikke er det samme. Hedemarkstoppen er en institusjon som ligger på Aluberget. Mange tror at berget heter Hedemarkstoppen, men det heter Aluberget. Misforståelsen har selvsagt ingen betydning for debatten.Ivar: Jeg mener det blir litt underlig å kalle den ene gården Alu og den andre Alhaug, men det har faktisk Stortinget nå åpnet for. Etter min mening er det en sammenblanding av et familienavn og et gårdsnavn. Gårdsnavnet er ikke avledet av ordet haug. Ordet Alhaug er laget av danske embedsmenn. Det norske ordet er Alu. Ellers er det Furuberget som er det mest dominerende berget og som nok har gitt navnet til bygda Furnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Jeg å nok innrømme at lenger bak en det som har kommet fram her, har jeg ikke opplysninger, men jeg har en del etterkommere. Noen av dem bor fortsatt i bygda. Faktisk har jeg jobbet sammen med en i flere år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.