Jump to content
Arkivverket

[#70616] MCD Disimo Letarj - hvilket år blir det?


Guest Sten Høyendahl

Recommended Posts

Guest Sten Høyendahl

I et tingbokreferat fra Ringerike 1657 dateres et middelalderdokument 'm:cd Disimo Letarj'. Skriveren beklager seg over at brevet er nokså uleselig, og tar derfor forbehold for gjengivelsen. Lagrettemennene som nevnes viser at brevet må være utstedt på slutten av 1400-tallet.'M:cd Disimo' tolker jeg som 1410 - men 'Letarj'? Jeg tenker umiddelbart på Lætare - fjerde søndag i faste - men brukte de egentlig latinske betegnelser på dagene i denne tiden? Har noen en annen fortolkning av hva 'Letarj' kan stå for?

Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei. 'letarij', du spør om hva ordet står for. Jeg henter frem min gamle Olav Farstad: Latinsk-Norsk ordbok fra 1929, som jeg brukte da jeg tok latin forberedende i 1946. Der står: letare, drepe. Det er den filologiske betydning av ordet. M:cd er sikkert 1410, jeg forestiller meg at letarij er en genitiv-bøyning av ordet, og at 1410 letarij kunne bety 1410 år etter Kristi død, men det virker usansynlig at man har brukt en slik datobetegnelse. Jeg er medisiner, og dårlig i latin. Det er best å rope på en klassisk filolog. Hilsen, Fredrik

Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Hei! Takk for tydehjelp. 1410 kan i alle fall ikke være riktig år - det er minst 50 år for tidlig. Jeg tror heller ikke 'Letarj' kommer av letare, drepe. Og jeg har dessuten brukt søkemulighetene i Diplomatarium Norvegicum, og betegnelsen Lætare (fjerde søndag i faste) kommer ikke fram en eneste gang på 1400-tallet.Jeg mener å ha tolket tingbokreferatet fra 1657 riktig, og da gjenstår bare en sannsynlig forklaring: Skriveren har mistolket skriften i originaldokumentet. Han beklaget seg da også over at brevet var nærmest uleselig.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.