Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Frode Lauareid

[#70649] Lindenau, Lindenov, Lindenow

Recommended Posts

Guest Frode Lauareid

I Etnesoga band II side 472 er det vist til at på skiftet etter Bjørn Sjursson Sande var det ei sylvskei med namnet Samuel Christensen Lindenau innskrive og årstalet 1673. Kona til Bjørn var Lisbet Samuelsdotter. Lisbet kan ha kome frå garden Austbø i Sandeid, Vindafjord.Er det samband mellom den danske Lindenov-slekta og til dei her nemnde personane? Er det nokon som veit noko om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Han du undersøkt i Danmarks adels aarbog ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frode Lauareid

Takk for tipset. Den årboka skal eg sjekka.Eg har undersøkt i Dansk biografisk Lexikon og funne moglege kandidatar der som eg også skal sjekka nærare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Kanskje Tore skulle angi hvilke årgang? Det er mange.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Kanskje Tore skulle angi hvilke årgang? Det er mange.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

DAA 1902:277 - 1906:505 - 1911:575 - 1923:552 - 1940:170 - 1944:109 - 1952:71 - 1953:40 - 1955:115 - 1956:36 - 1958-59:55 - 1974-75:23

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

I hvert bind av DAA er det en innholdsfortegnelse over tidligere bind. Teknikken blir da å slå opp i siste bind, så finner en oversikt over alle eldre utgaver som har behandlet en viss slekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

ToreJa men DAA er ikke så lett tilgjengelig for alle, selv om 'lett' i min mening, ikke er ensbetydende med 'lett' for deg.Og teknikken kjenner både du og jeg, men dermed ikke alle.Og når var egentlig siste bind av DAA? Og hvor kan man lettest finne det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Det siste bindet jeg eier, er fra 2006. Tror det kom ut et bind i vår, men er usikker på det. Imidlertid står mitt ekspl for tiden i NST:s bibliotek. Jeg var der i ettermiddag, men drar ikke dit i ens ærend for å slå opp for folk. Serien burde finnes ved alle våre universitetsbibliotek samt Riksarkivet og statsarkiver.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

ToreNei ingen forlanger at du skal gjøre oppslag, men du må forstå at RA er i Oslo, Statsarkivene er ikke ikke i alle distrikt, ei heller Universitetesbibliotekene.Så derfor bør man (de som har muligheten) gjøre et oppslag, men det må ikke bli en selvfølge. Men takknemlighet er selvfølgelig en selvfølge :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg regner da også med at nye bøker enkelt kan lånes hjem gjennom det norske bibliotekssystemet. Derfor betyr det lite hvilket bibliotek som har kjøpt inn bindene av DAA, så lenge leserne får lånt dem hjem uansett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Samuel Hansen bodde på Store Rødne i Sandeid i 1701. Han er da oppført med sønnen Hans Samuelsen, og sønnesønnen Jacob Hansen. Disse har jeg notert var PIIL. Samuel Hansens datter, Marie Samuelsdatter, var gm Endre Christensen Tindeland fra Fjellberg. De er mine 5-tipper (deres datter Randi ble gm Torgeir Lambrigtsen Grindheim i Etne). Samuel Hansen var biskop Jørgen Eriksen og Adriane Schjelderups oldebarn (deres sønn Daniel Eriksen var gm Maren Nilsdtr Holck, deres datter igjen, Maren Eriksen var gm Hans Piil).Iflg Etne-soga var Lisbeth og Anna Samuelsdøtre gifte i Etne, hhv med Bjørn og Johannes Sjursønner, dog ikke brødre, på Åsbø. Dyrvik skriver at de kan ha vært søstre av Hans Samuelsen i Sandeid, altså bror til min 5-tippoldemor.Anna og Johannes Åsbø er det skifte etter i 1708-1712.Lindenov-slekten er vel nevnt i Sunnhordland-slekter. Skal ta en titt der for å se hvordan slektskapet mellom Piil og Lindenov evt kan ha vært.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg tror tolkningen i Etne-soga II er feil. Jeg har en hypotese om at personen omtalt i (1) må være sogneprest i Vikedal fra 1669 til 1701, Samuel Christensen Lind. I 1701 er han oppført på prestegården Nedre Hallingstad, som Hr. Samuel Lind, og er 59 år, dvs f ca 1642.Hr Samuel Lind var gm en datter av Hr Hans Piil, hans forgjenger i embedet.Vet du hvor sølvskjeen fra 1673 og den andre fra 1676 med initialene C.A.S og M.S.D.L befinner seg?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Om Hr Hans Rasmussen Piil har jeg:Hans Rasmussen Piil døde i 1683. Han giftet seg med Maren (Margrethe) Danielsdatter, datter av Daniel Jørgensen og Maren Nielsdtr Holck, og enke etter Hr Hans Piils forgjenger, Hr Jacob Høeg, og som hun hadde sønnen Daniel Jacobsen Høeg med. Hr Hans Piil var prest i Hjelmeland 1637-1639 og sogneprest i Vikedal 1641-1668. I Hjelmeland ble han gift med enken etter sin forgjenger, Hr Jacob Nielsen Høeg, som i 1638 eller 1639 ble dømt fra embedet. Hr Hans Piil måtte si fra seg Hjelmeland prestegjeld, og ble forflyttet til Vikedal, fordi han hadde 'besovet sin trolovede Fæstekvinde, saa at hun er kommen syv Uger for tidlig udi Barselseng'Hr Hans Piil og Maren Danielsdatter hadde sønnene Samuel [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1701stav&gardpostnr=8539&merk=8539#ovre>Lenke , Rasmus Lenke og Nathanael

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK,M.S.D.L. er Hr Samuel Christensen Linds mor, Margrete Samuels Datter Lind.C.A.S. er Hr Samuels far Christen Anders Sønn (ca 1604-1691).Årstallet 1676 vet jeg ikke hva indikerer. Barna deres var trolig f rundt 1640-1650. Christen Andersen var fut på Jæren 1633-1635 og i Ryfylke 1635-1642. De bodde på Hesby, Finnøy, etter at han gikk av som fut. De hadde barna Christen, død 1714, som s.p. på Bornholm, Samuel ca 1642 - 1701, Margrete, bondekone på Hesby, og Ellen, bondekone på Hesby. Ovenstad opererer også med en sønn, Gabriel, f 1654 på Hesby, gm Anne Nilsdtr Bugge, dtr av s.p. i Selje, Niels Bugge. Han er ikke n i Manntallet 1663-66 for Stavanger Amt, noe han burde, om han var f 1654. Jeg antar at Ovenstad har feil på dette punktet. I flg Lampe var imidlertid Nils Bugges datter, Anne (1657-1720) gm major Gabriel Linde (1654-1737), eier av gården Evebø i Gloppen. Han er oppført der i 1701, 47 år, og med sønnen Arfvid Christian Linde, 18 år.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frode Lauareid

Hjarteleg takk for stor innsats, Arnfrid.Forstår eg deg rett så er Lisbeth Samuelsdotter dotter av Samuel Hansson og sonedotter av Hans Piil? Ho er altså ikkje dotter av Samuel Lind?Eg har dessverre ikkje kjennskap til kor skeiene er i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, det er slik eg trur det heng saman.Har sendt ein mail til Ståle Dyrvik om dette. Kanskje han veit kor skjeiene er.Eg meiner at Hr Samuel Lind og kona Anne Hansdtr Piil var barnlause. Anne Hansdtr Piil hadde tre brør, kanskje fleire, Samuel, Rasmus og Natanael. Samuel hadde borna Lisbeth, g med 1) Bjørn Sjursen på Sande/Åsbø/Rame 2) Per Halvardsen på Rame, Anne, gm Johannes Sjursen på Åsbø, og Marie, gm Endre Christensen Tindeland (Fjellberg). Den formyndaren, Hans [Østbø] i Sandeid, som er nemnd som Anne Samuelsdtr sin bror, er Hans Samuelsen Piil. Då Anne vart gm Johannes Sjursen var far hennar, Samuel Hansen Piil, død, - dermed var den eldste bror hennar, Hans, formyndar for ho. Denne Hans budde med familien sin på Store Rødne i Sandeid i 1701, ikkje på Østbø, som er nabogarden til prestagrden i Vikedal. Der budde Hr Samuel Lind, kona hans, Anne Hansdotter Piil, og hennar to aandre brør, Rasmus og Natanael Hanssøner Piil. Eg veit ikkje nøyaktig kvar Hanssønene budde etter 1701, men eg skal prøve å finne det ut.Sjå også [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=70604&sok=&nr=21&antinnlegg=2&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke og

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frode Lauareid

Ja, eg ættar frå Lisbet. Ho er 5-tipp-oldemor mi. Etterkommarane hennar går til garden Rame i Etne og sidan til garden Lauareid der far min er fødd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, begge mine foreldre er oppvaksne i Etne, mor på Grindheim og far på Gjerde ('med sjøen'). Dei er fødde i 1913 og 1910.Elles ættar eg m.a. frå Marie Samuelsdotter gift på Tindeland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.