Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Mariann Stokken

[#70655] Oppslag bygdebok for Sand(Jelsa?)

Recommended Posts

Guest Mariann Stokken

Er det meir opplysningar om Helga enn det som fins i FT1801 ?: LenkeEg har alle data om mannen hennar, men ingen ting om henne(finn ho ikkje døypt heller), så dersom nokon kan gjera eit oppslag :-))Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Toril Skovly

Ved vielsen 26. november 1797 kalles hun Helga Tormodsdatter Bromeland (venstre side, nest sist):[url="http://www.familysearch.org/eng/search/IGI/individual_record.asp?recid=500223234240&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&frompage=99>LenkeLenkeHun må være datter av Tormod Nielsen Bromeland og Borghild Knudsdatter.LenkeDu finner henne døpt her, 20. oktober 1770, hun kalles her Helge:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Nattarbeid er ikkje å forakta når det får slike resultat :-))Tusen takk for hjelpa!Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Tormod er sønn av Niels Åmundsson Brommeland, Sand 56 år i 1758 og Helga Tormodsdtr. Vanvik i Sand f. ca 1705. Niels er sønn av Åmund Nilsson Tengesdal og Ingrid Olsdtr. Kilde: Sukka-ætta side 43, nr. 140 Mvh. JOhan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Helga Tormodsdtr. var datter av Tormod Svensson Vanvik f. ca 1660 og Siri Albertsdtr. Øystad i Suldal. De hadde barna: Albert, Rasmus, Sven, Omund, Hadle, Daniel, Sigrid, Anna, Helga og Elisabeth. Kilde: Sukka-ætta side 24, nr. 40 Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Ask

Borgilla Knutsdatter Skeie (ca. 1745-1802): Foreldre Knut Ingemundsen Skeie fra Haua (1708-1779) og Kari Larsdatter Rød i Erfjord (ca 1717-1777).Knut Ingemundsens foreldre: Ingemund Olsen Haua fra Foss i Suldal (ca. 1675- ca.1711) og Borgilla Knutsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Hjarteleg takk :-))Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Ask

Tar med noen datoer fra bygdeboka som du kanskje kan ha nytte av ved søk i kirkeboka for Jelsa.Tormod Njellsen Brommeland (ca 1744 - 1801), g. 1767 m. Borgilla Knutsdotter Skeie (ca 1745 – 1802).Njell Ommundsen Tengesdal (ca 1702 – 1772), g. 1726 m. Helga Tormodsdatter Ytre Vanvik (1706 – 1784).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Takk igjen :-)Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Mydland

Hei, Mariann!Litt mer om Tengesdals-folket: Foreldrene til Tormod Njellsen i innlegg (9) erNJELL OMMUNDSEN BROMMELAND, f.ca.1705, død 1772. Gift 1726 med HELGA TORMODSDATTER YTRE VANVIK, f.1706, død 1784. Foreldrene hennes var Tormod Sveinsen Vanvik fra Skeie, f.ca.1662, død ca 1722, bonde på Ytre Vanvik i Sand, gift med Siri Albretsdatter Øystad i Suldal (1d – far hennes tok opp ødegården Øystad og var lensmann i Suldal 1680-1718), lever 1729. Njell fikk 1727 skjøte på 2 pund smør i Brommeland i Sand av Albret Torbjørnsen og på 20 ½ merker smør av Bård Jakobsen. I 1746 får han skjøte av Torkel Torkelsen på «Odels og bunestadretten» til 2 pund 20 ½ merker smør.OMMUND NJELLSEN TENGESDAL, f.ca.1667, død mellom 1737 og 1752. Gift med INGRID OLSDATTER OVERSKEID i Suldal, død 1724. Far hennes var Ola Paulsen Overskeid (fra Havrevoll?), f.1602, bonde på Overskeid i Suldal (4), ukjent kone. Ommund og Ingrid bodde først på Fisketjøn i Suldal, der Ommund var leilending. I 1707 fikk han skjøte på foreldregården Tengesdal den Austre Parten, og samtidig skjøte på bunestadsretten og eldstebrorsretten.NJELL STEINSEN TENGESDAL, f.ca.1632, død 1677/78. Foreldrene hans var Stein Njellsen Ørland, f.ca.1590/95, død ca 1653, bonde på Ørland fra ca 1620, gift ca 1617 med Guri Ormsdatter Bokn i Fister, levde 1680 (datter av Orm Nilsen Bokn f ca 1570 - sønn av Nils på Midt-Fister og Marit Ormsdatter Byre - datter av Orm Ånundsen på Byre f ca 1520). Stein Ørland var sønn av Njell Steinsen Tysseland fra gården Jelsa (5b), f.ca 1550, død ca 1614, bonde på gården Jelsa (8), gift med Birgitta Olsdatter. Gift med RANNVEIG SØRENSDATTER BJERGA, død ca 1695. Foreldrene hennes var Søren Johannesen Bjerga fra Ropeid, f.ca.1606, død ca 1675, bonde på Fatland, senere Fatnes og fra 1652 på Indre Bjerga, gift med Anna Hadlesdatter Indre Vanvik. Njell og familien kom til Indre Bjerga ca 1658. I 1674 ble de selveiere ved makeskiftet mot hans gard Ytre Bjerga i bytte med moren Gyri Ørland. Da Njell døde, giftet Rannveig seg opp igjen ca 1678 med Odd Osmundsen Selland fra Røldal, f.ca.1654, og hadde én sønn med ham: Eivind Oddsen f ca 1681, lutmann 1718 på Hauen av Tengesdal men 1711 og 1725 nevnt gift og bosatt på Brattland i Suldal (ikke i Suldalsboka). Odd pantsatte 1695, sammen med Johannes Jørgensen Drarvik f ca 1628 og Rasmus Andersen Tengesdals-Sjøen fra Hylen f ca 1636 gods i Drarvik til Ole Torjussen Ropeid - i alt 2 pund 7 merker smør - Odd 1/2 laup smør ”paa mine Børn och Stibbørns Veigne”. Han eide ellers 6 merker smør i Odland i Røldal. Odd giftet seg opp igjen ca 1696 med Dordi Mikkelsdatter Hjorteland i Suldal brnr.1 (3c) og bosatte seg på brnr.1 av Nærheim i Suldal (5).Da har du i alle fall noe mer på disse eldste grenene av Tengesdal.Kunne du sagt noe om hvordan du er i slekt med disse folkene. Jeg har masse etterslekt på dem, og kan kanskje få fylt inn noe selv også? :-)Beste hilsener Jonny

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Heisan :-)) Tusen takk for ei mengd med info :-))) Eg er overvelda av alt de sit inne (evt.delar ut ;-) med!Eg var eigentleg oppteken av info om Helga (f.dato f.kvar/d.d.), ho var ei av dei som eg hadde lite om frå før.Eg laga for fem år sidan eit slektstre til ei som eg er tante til, men det var eit ganske redusert slektstre, ein av grunnane var at eg hadde _alt_ for lite tid på meg.Fann på at eg ville gjera dette ca.6mnd før konfirmasjonsdagen, for å sei det sånn, det skjer ikkje fleire gongar!Eg lånte det tilbake avdi eg ville fylla ut det som mangla, men pga. at mange opplysningar var vanskeleg tilgjengeleg då etterpå(krk.bøkene var ikkje på nett), så gjekk eg lei! Eg var møkka lei!Men no har eg funne ut at det må gjerast ferdig, så difor.... Denne familien er altså ikkje mi slekt, men forfedre til x-svigerinna mi.Ho ættar frå Tormod (son til Helga og Tarald), som var far til Martha, som var mor til Lauritz Martinius, som var far til Martha, som er mormor til mi x-svigerinne :-)Dersom du vil ha meir utfyllande opplysningar 'nedover' (ikkje bakover), sender eg gjerne, berre ta kontakt.Venleg helsing Mariann. mastokk2alfakrøll2onlinepunktumno

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Det skal ikkje vera 2tal etter alfa`en. MS.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Elise Bøe

Hei Jonny i Nairobi!jeg er etterkommer etter Njell Ommundsen Brommeland via hans datter Anna. Jeg har linker både forover og bakover, så muligens kan jeg hjelpe hvis du har spørsmål. Det eneste jeg ikke har klart å finne ut er hvem som er far til Birgitte Olsdatter/Birgitte Foldøy. Vet du det?mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Mydland

Hei! Litt om den 'etterlyste' Helga; Helga Tormodsdatter Brommeland, f.1770, død 1808 på barnseng ”efter at være forløst med et levende Pigebarn”. Gift 1797 med Tarald Larsen Østebø, f.1770, død 1844. Foreldrene hans var Lars Jonesen Østebø, f.1737, død 1825, skjøte 1766 på foreldregården Østebø i Sand, gift 1765 med Helga Taraldsdatter Tysse i Erfjord, f.1742, død 1804. Tarald fikk 12.august 1797 skjøte på 2 pund smør i Østabø i Sand av Jacob Dam, kjøpmann og handelsmann i Bergen, for 200 dlr og folge til foreldrene. Tarald måtte låne penger til dette kjøpet, og i skiftet etter Helga er hoveddelen av gården utlagt kreditoren Torjus Ropeid. Han fikk utlagt 1 pund 22 merker smør, slik at bare 2 merker smør manglet på hele gården. Tarald fikk skjøte på dette igjen med andre kona i 1809. Tarald ble nemlig 2) gift 1809 med Siri Mikkelsdatter Brommeland f 1784 og 3) gift 1836 med enken Anna Tormodsdatter Vanvik f 1779.Sønnen: Tormod Taraldsen Eide, f.1799, død 1882. Tormod fikk i 1826 datteren Brita med Magla Nilsdatter Risvoll, f.1800. Gift 1) 1829 med Elisabeth Paulsdatter Strand i sandeid, f.ca.1806, død 1845. De bodde noen år i Sandeid, men Tormod er fra 1836 husmann i Indre Tysselands-Liå. Gift 2) 1850 med Anna Baardsdatter Sandslandet, f.1809, død 1884. Foreldrene hennes var Baard Anfindsen fra Hus nr 148, f.ca.1778, død 1830, smed, bodde i Hus nr 89 eller 95 i sørenden av Gatå på Strandstaden, gift 1) 1804 med båtbyggerdatteren Ingeborg Eriksdatter Nordnes i Jelsa (H79d), f.ca.1781, død 1830. Tormod og Anna slo seg ned som husmannsfolk på Nedre Eidsbakkadn under Eide samme året som de gifter seg. Anna hadde for øvrig tjent på Finnøy før hun giftet seg. Tormod ble stevnet for tjuvhogst i skiftet mellom Selland og Ropeid i 1862. Han solgte bl.a. 4-5 trær til landhandler Rasmussen. Sønnen Sakarias var og med litt på dette. I 1871 tok landhandler Nils Hylen pant i stovehuset til Anna og Tormod for 12-13 dlr gjeld. Begge var fattiglemmer da de døde. Sønnen Sakarias hadde også lenge ”fattigunderstøttelse”.Datter: Marta Tormodsdatter Eide, f.1842, død 1908. Det må være henne som ved folketellingen 1865 bodde på Stølen under Hauskje i Rennesøy. Hun hadde datteren Johanna med Johan Pedersen Helland i Rennesøy. Gift 4-6-1869 i Hetland med ”Arbeidsmand” Tore Olaus Pedersen Finnestad i Hetland, f.1838. Far hans var Peder Knutsen. De bodde i Dusavikjå i Hetland. Marta er nevnt ”Fiskerkone” da hun dør i 1908.Og her stopper mine opplysninger. I utgangspunktet er jeg derfor interessert i etterslekten til Marta f 1842. Den 'uekte' datteren Johanna var født ca 1867, og jeg vet heller ingenting om henne. De andre søsknene til Marta har jeg en del om. Det var i grunnen bare Marta jeg manglet opplysninger på i denne søskenflokken...Min epostadresse er jonny-m@online.no (jonny bindestrek m alfakrøll online punktum no). Sjekk ellers http://j-mydland.net, og følg gjerne linken til Maisha Mema også der :-)Beste hilsener Jonny

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Mydland

Hei, Mariann! Litt om den 'etterlyste' Helga; Helga Tormodsdatter Brommeland, f.1770, død 1808 på barnseng ”efter at være forløst med et levende Pigebarn”. Gift 1797 med Tarald Larsen Østebø, f.1770, død 1844. Foreldrene hans var Lars Jonesen Østebø, f.1737, død 1825, skjøte 1766 på foreldregården Østebø i Sand, gift 1765 med Helga Taraldsdatter Tysse i Erfjord, f.1742, død 1804. Tarald fikk 12.august 1797 skjøte på 2 pund smør i Østabø i Sand av Jacob Dam, kjøpmann og handelsmann i Bergen, for 200 dlr og folge til foreldrene. Tarald måtte låne penger til dette kjøpet, og i skiftet etter Helga er hoveddelen av gården utlagt kreditoren Torjus Ropeid. Han fikk utlagt 1 pund 22 merker smør, slik at bare 2 merker smør manglet på hele gården. Tarald fikk skjøte på dette igjen med andre kona i 1809. Tarald ble nemlig 2) gift 1809 med Siri Mikkelsdatter Brommeland f 1784 og 3) gift 1836 med enken Anna Tormodsdatter Vanvik f 1779.Sønnen: Tormod Taraldsen Eide, f.1799, død 1882. Tormod fikk i 1826 datteren Brita med Magla Nilsdatter Risvoll, f.1800. Gift 1) 1829 med Elisabeth Paulsdatter Strand i sandeid, f.ca.1806, død 1845. De bodde noen år i Sandeid, men Tormod er fra 1836 husmann i Indre Tysselands-Liå. Gift 2) 1850 med Anna Baardsdatter Sandslandet, f.1809, død 1884. Foreldrene hennes var Baard Anfindsen fra Hus nr 148, f.ca.1778, død 1830, smed, bodde i Hus nr 89 eller 95 i sørenden av Gatå på Strandstaden, gift 1) 1804 med båtbyggerdatteren Ingeborg Eriksdatter Nordnes i Jelsa (H79d), f.ca.1781, død 1830. Tormod og Anna slo seg ned som husmannsfolk på Nedre Eidsbakkadn under Eide samme året som de gifter seg. Anna hadde for øvrig tjent på Finnøy før hun giftet seg. Tormod ble stevnet for tjuvhogst i skiftet mellom Selland og Ropeid i 1862. Han solgte bl.a. 4-5 trær til landhandler Rasmussen. Sønnen Sakarias var og med litt på dette. I 1871 tok landhandler Nils Hylen pant i stovehuset til Anna og Tormod for 12-13 dlr gjeld. Begge var fattiglemmer da de døde. Sønnen Sakarias hadde også lenge ”fattigunderstøttelse”.Datter: Marta Tormodsdatter Eide, f.1842, død 1908. Det må være henne som ved folketellingen 1865 bodde på Stølen under Hauskje i Rennesøy. Hun hadde datteren Johanna med Johan Pedersen Helland i Rennesøy. Gift 4-6-1869 i Hetland med ”Arbeidsmand” Tore Olaus Pedersen Finnestad i Hetland, f.1838. Far hans var Peder Knutsen. De bodde i Dusavikjå i Hetland. Marta er nevnt ”Fiskerkone” da hun dør i 1908.Og her stopper mine opplysninger. I utgangspunktet er jeg derfor interessert i etterslekten til Marta f 1842. Den 'uekte' datteren Johanna var født ca 1867, og jeg vet heller ingenting om henne. De andre søsknene til Marta har jeg en del om. Det var i grunnen bare Marta jeg manglet opplysninger på i denne søskenflokken...Min epostadresse er jonny-m@online.no (jonny bindestrek m alfakrøll online punktum no). Sjekk ellers http://j-mydland.net, og følg gjerne linken til Maisha Mema også der :-)Beste hilsener Jonny

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Mydland

Hei, Inger Elise! Kan du gi meg noe nærmere om hvor Birgitte Olsdatter/Birgitte Foldøy kommer inn. Hvem var hun gift med osv.? Beste hilsener Jonny

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Elise Bøe

Jeg siterer her fra Jelsa Bygdebok:11. Beritta Olsdtr. bygslar 4 pd. sm. i Foldøy i 1616-17. Ho betalte 20 dl. i førstebygsel. Beritta hadde før vore gift med Njell Steinson på Jelsa og hadde ått og brukt ein part av Jelsagarden. Då mannen døydde ikr. 1613 meinte Stein Jelsa at han som eldste brorson hadde betre rett til åbruka dette bruket i Jelsa enn enka etter farbror sin. Det var Stein som hadde leigt halve Foldøy til henne og mot sin vilje vart ho tilslutt nøyd til å overta bruket i Foldøy og overlata sitt bruk i Jelsa til Stein Sivertson. Men dei 2 pd. 4 ½ m. sm. ho åtte i Jelsa skulle ho få bruka i 3 år saman med dei 4 pd. i Foldøy. Ikr. 1622 vart ho g. m. enkemann Sevat Furre i Sjernarøy og flytte dit.mvh Inger Elise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Hei Jonny. Mail er sendt :-))Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Gløymde å sei takk for all info. over her :-))Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Mydland

Til Inger Elise, innlegg (18). I det du siterer fra Jelsa-boka står det jo i alle fall hvem hun var gift med, nemlig 1) med Njell Steinsen Jelsa og 2) med enkemannen Sevat Furre i Sjernarøy. Opphavet hennes er det verre med, og dette er som jeg kan se ikke nevnt i Jelsa-boka. Beste hilsener Jonny

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Elise Bøe

Til Jonny (21).Etter å, forgjeves, ha gjennomsøkt alle bygdebøker i Ryfylke(hun og hennes Njel er nevnt i flere) etter en Olav/Ole/Oluf, som har en datter ved navn Brigitte/Birgitta/Beritte/Berte, født ca. 1570, er jeg for lengst kommet til samme konklusjon som deg, men hadde et lite håp nå når hun ble nevnt i dette utmerkede forum. Takk for interessen!Med vennlig hilsen Inger Elise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.