Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Fredrik J. Skjørten

[#70763] Slekten Kamp i Østfold

Recommended Posts

Guest Fredrik J. Skjørten

Kan noen gi meg referanse til en oppstilling over slekten Kamp i Østfold på 1500- og 1600-tallet. Jeg er vel kjent med Langekiehls artikler i N.S.T., 33: 25-98, og andre, men disse gir bare et utsnitt av slekten. Spesielt trenger jeg å plassere Asgaut Kamp som levde på Brandstorp i Skjeberg omkring 1500 (Nevnt i liktalen over Enevold Skaktavl, en dårlig kilde), og Olluff Kamp som levde i Skiptvedt på 1560-tallet og kanskje er identisk med den Oluff som er nevnt på gården Skog. Jeg er glad for alle innspill. Hilsen, Fredrik Skjørten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei. Det ser ut til at mitt innlegg over ikke har vært i stand til å trekke i gang noen debatt. I en artikkel i Runar nr. 1, 1982, s. 101f. av Ludvig Algrim gis Asgaut Kamp patronymet Torstensson, uten kildeangivelse. Dette diskuteres av Langekiehl (se forrige innlegg). Kilden for Algrims påstand er trolig D.N. II, nr. 1042, 18/6-1512. Der omtales en grensegang mellom gårdene Nakkim og Låby (Lofby) i Degernes anneks i Rakkestad. Først blant 12 lagrettemenn ved denne grensegang nevnes Asguth Torstensson(uten tilknyttet slekts- eller gårdsnavn) Spørsmålet om dette er Asgaut Kamp på Brendstorp i Skjeberg kan derfor ikke sikkert besvares (Degernes og Skjeberg ligger i forskjellige skipreider). Jeg venter stadig på innspill. Hilsen, Fredrik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Fredrik:Noen oppstilling kan jeg ikke gi deg, men et lite innspill. Det figurerer en Oluf Kamp som fogd på 1540-tallet i Vestfold. Nevnt som Kamp kun her (1544): [url="http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=11813&s=n&str=>LenkeHan må helt klart identifiseres med «erligh oc velbwrdygh mandz Erick Vgeropss ffoget Oloff Jonssøn», som opptrådte i Botne 14. mai 1541 (DN VII, nr. 745:LenkeI et utrykt diplom fra 1542, om grensegang mellom Stokke og Teien i Sande, Kjeksrud og Eplerud i Hillestad, har jeg ham omtalt som «Oluf Jonsen, landtsfougit», hvilket innebærer at han da var foged i Tunsberg len. Han skal muligvis identifiseres med den Oluf Jonssøn som i 1544 bodde på Jare i Ramnes (1544).Dette er imidlertid foreløpig litt usikkert:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Glørud

Hei!Det er klare grenseproblemer mellom Degernes- og Skjeberg-gårder, men i en annen del av Degernes enn der Nakkim og Låby ligger, f.eks. Grimsrud, Degern./Langsholt, Skjeberg. Kanskje var det også Hornes-land som grenset til Degernes (?).Ang. Kamp, Brandstorp - Skog, Skiptv. har jeg HELT, HELT tentativt en anerekke for Villum Asgauts. Skog, d. 1657 - far til Gunhild Villumsd. Mysen S. (f. 1614 og som iflg. Eidsberg gårdshist (bl.a. ?) skulle være av Østby ('Rosensverd')-slekt). Har bare 'plukket' litt fra noen spredte - i beste fall annenh.-kilder, og ikke studert dette særlig seriøst hittil.Asgaut Kamp til Brandstorp g.m. Kirsten Darre af Revlanda med sønn Villum Asgauts. Kamp til Huseby, Råde f. ca. 1510 (men Villum Kamp Huseby var kanskje en Eriks. ?). Denne Villum kan ha vært gift med Gunhild Sigurdsd. ('Rosensverd'), f. ca. 1510 (?). De var foreldre (???) til Jøran Villumsd. Søgård, Øymark (1530-89) og Erik Skog (???) som hadde sønnen Asgaut Eriks. Skog, f. 1560 og sønnesønn Villum Asgauts. Skog, d. 1657 - far til den stridbare Gunhild Søndre Mysen, d. etter 1683.Redd for at det en del 'velvillige'/hypotetiske forb. her ..... Kanskje er rekkefølgen av Asgaut'er - Villum'er - Erik'er en helt annen ... ?mvh Egil G.P.s. Ser det kom et nytt innl., som jeg ikke har lest ennå, mens dette ble skrevet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

En adelsmann Asgaut Kamp bør jo ha eksistert - som svigerfar til væpneren Mons Trulsson (Truls Karlssons ætt, = Handingmand).Denne Asgaut *kan* være identisk med den nevnte Asgaut Torstensson. Men da baserer vi oss kun på sistnevntes posisjon som lagrettemann, fornavnslikhet og nærhet i geografi. Noe endelig bevis har vi ikke, og jeg tror derfor det er vanskelig å komme videre. Jeg er også usikker på om denne Asgaut Kamp *må* plasseres på Brandstorp. Andre alternativer burde ikke utelukkes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Hva angår Revlande(a) på Tjørn: hvis Kirsten Darre har eksistert, burde hun være en datter eller søster av væpneren Anders Olsson til Revlande.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei. Dette er bra. Til Are. Takk for lenkene, jeg kommer til å følge dem opp. Jeg har hittil holdt meg på østsiden av Oslofjorden, men det er klart at slekten Kamp også har vært på vestsiden. Til Egil. Etternavnet ditt indikerer at du er fra, eller har røtter i Rakkestad. Lokalkunnskap er en god hjelp. Når det gjelder Asgaut Skogs tilknytning til Østby-slekten, er den beste hypotesen etter min mening gitt av Atle Steinar Langekiehl (Genealogen, 18:37-53, 2004). Hans hypotese støttes av likhet (nær identitet) mellom seglene til rådmann i Sarpsborg, Nils Sigurdsen Rosensverd i 1489, og Asgaut Erichsens segl ved kongehyllingen i 1591. Til Tore: Jeg er helt enig i dine innvendinger. - Det finnes flere Asgauter bakover i disse slektslinjenes historie. I Asgout Skogs eiendomsmasse finnes part i gården Brecke i Kville sogn i Viken. I 1315 solgte brødrene Aasmund og Asgout Bjørnsson til Haldor Thoresson 3 markebol i Brecke i Viken, mot en annen eiendomspart og noe kontanter (DN IV, nr. 110, 284-1315). 120 år senere var Sigurd Bjørnsson, kannik i Olso og prest i Tune (senere biskop i Stavanger) og Asgaut Bjørnsson (trolig bror) på Moum i Borge og bevitnet et salg ved Rolf Sigurdsson (Rosensverd ?), i ombud for sira Gudmund Jonsson, sin værbror etc. ( DN Xi, nr 174, 20/8-1443). Moum inngikk senere i Asgaut Skogs eiendomsmasse. Egil foreslår at Villum Asgautsen Kamp til Huseby kunne være sønn av Asgaut Kamp på Brandstorp. Jeg kjenner ikke til at Asgaut Kamp og Kirsten Darre hadde noen sønn Villum. Derimot hadde de døtrene Inger, g.m. Mogens Trulsson, Agathe, g.m. væpneren Keld Thorsson på Tjerne, og Karen, g.m. Hans Kruckow. I diplomsamlingen til Christian Spangen (Wangensteen.net) finner jeg en mulig sønn; Harild Asgutsen, et skifte i 1592, med navn på barn og barnebarn. De kom til Gangnæs i Høland, og Gevelt i Eiker, bl. a.. For å avslutte: Kvinnesiden er vanskelig i denne slektslinjen. Jeg tror på en forbindelse mellom Asgaut Erichsen Skog d. 1625 og Asgaut Thorsteinsen (?) Kamp d. etter 1520, men den går gjennom kvinnesiden. Jeg har lett lenge etter skiftet etter Asgaut på Brandstorp. Jeg har enda ikke hatt hell med meg, men har ikke gitt opp. Hilsen, Fredrik,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei. Jeg har en kommentar til Are (innlegg 3). Jeg har sett på dine lenker, og er enig i at brevene du henviser til sier klart at Oluff Jonsson Kamp er fogd i Tunsberg len i 1541 og 1544. Han kan vel være den Oluff Kamp som var i Skiptvedt i 1661, og der måtte betale 4 daler og 1 ko for 'itt kniffsting' (Sagefall 1560-61). Han kan også godt være den Oluff Skog som nevnes i Niels Stub, s. 9, april 1572: ' Olluf Skog och Christopher Helieson skal møde till Pauli (d.v.s. ca. 25. jan. 1573) om deris trette om Sodstad'. Christopher Helieson nevnes mange ganger som lagrettemann hos Niels Stub. Det kan jo passe godt at en tidligere fogd krangler med en svoren lagretteman om en sak. Jeg har lett hos Oluf Rygh etter Sodstad. Navnet er nå Saastad. Den eneste gården som ble skrevet Sodstad i den Røde bok ligger i Våler i Østfold. En annen mulighet er Såstad i Modum, men her finnes ikke noen dokumentasjon på at navnet har vært Sodstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Fredrik:Jeg regner med at du mener en Oluf Kamp nevnt 1_5_61 i Skiptvet. Man kan ikke utelukke at det kan være den samme, men (og det er et stort men): Dette har likevel lett for å bli gjettverk. For å identifisere bør vi søke å kunne etablere et mønster, og aller helst finne en kilde hvor vi f.eks. kan sammenligne seglmateriale.Foreløpig har vi navnlikheter, og vi trenger derfor mer. Grunnen til at jeg ikke har villet identifisere 100% med denne Oluf Jonsson som er nevnt på Jare i Ramnes, er at Oluf Jonsson tross alt ikke er noen helt uvanlig navnekombinasjon. På samme måte kan vi jo ikke være sikre på at det ikke har eksistert to forskjellige Oluf Kamp midt på 1500-tallet.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei, Are. Takk for innlegget, jeg er helt enig. Mine innlegg er 'lokkemat', jeg håper på hjelp til oppklaring av åpne spørsmål. Ditt innlegg (3) har gitt meg en ny vinkling som kan være interessant. Mitt lange liv i vitenskapens tjeneste har lært meg at man trenger fantasi for å komme videre, men man må være kritisk til hva man utgir som faktum. Hilsen, Fredrik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest tore berntsen

Hei ! Kan fogden i Tunsberg len, Oluff Jonsson Kamp være sønn av Jon Asgautsson, lagrettsmann i Skjeberg Skiprede 1501? Nevnt i DN III nr.1023.Den svært usikre kilden fam. search har også registrert en Eyvind Tormodsson Kamp som, ut fra mine rent hypotetiske tanker, kan være far til den Thormod Eivindssøn som er nevnt i arveoppgjøret etter Aasa Ulvsdatter på Elin i Onsø. ( DN I, nr.743 ) Da finnes det nok en forbindelse mellom slektene på Ullerøy i Skjeberg (Østby og Brandsgård er jo nabogårder) og slektene på Elin i Onsøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

De nye personene i innlegg 11 het vel Kump, ikke Kamp. Det kan vel være samme navn med ulik stavemåte, men det kan også være ulike navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei, takk for innlegg. Til innlegg 11 vil jeg si: Lagrettemannen i Skjeberg i 1501, som vedsatte et armbrøst, kan neppe være sønn av Asgaut Kamp på Brandstorp, på grunn av kronologien, dersom ikke Asgaut hadde to ekteskap og døtrene var fra det siste, mens Jon var fra et tidligere ekteskap. Dette spørsmålet må stå åpent, ingen kilder. Jeg tror, men kan ikke bevise, at Oluff Jonsson Kamp var sønn av Jon Alfsson Kamp (Se Langekiehls arbeider). Det skal ha eksistert en Eivind Tormodsen Kamp, men min sekundærkilde om han oppgir feil nr. i Diplomatariet. Jeg må lete, og kommer tilbake. Hilsen, Fredrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.