Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#70887] Fru Gørvels gods i Nordlandene - arv etter herr Alf

Recommended Posts

Guest Inger Eide

I denne artikkelen 'Om fru Gørvel Fadersdatter og hendes norske jordegods' av Ludvig Daae - Lenke nevnes flere ganger at Gørvel har jordegods i nord.'at det har faldet hende temmelig besværligt aarlig at skulle lade indkræve sine Rettigheder og derhos jevnlig paany lade bortfæste sine Gaarde i saa fjerne Egne som Nordland, Romsdal, Søndmøre, ja endog Hjarltland'.'Bodin Bygdebok; Sildevåg og kornland' bind 5, side672:...Om denne jord hører vi bare at det dreide seg om en del av det samlede odelsgodset til Alv ( Inndyr i Gildeskål) på 3 våger, men jorda hans i Naurstad kan ha vært på 1 pd. for i 1611 eier Karen Olsdatter på Inndyr - den seinere kona til Gildeskål-presten Gieble Gieblessøn en tilsvarende part. Gieble skatter av denne jorda 'på sin kones vegne' 1617.... I 1618 betaler enka etter Gieble G. -vel Karen- odelsskatten av pundsparten' Er det noen som kjenner navnene på disse gårdene i Nordland eller vet hvor man kan finne opplysninger om dem? IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Herr Alv Knutsson arvet med sine søsken 1490 (DN VIII nr. 426):Swdreim, med alle luter og lunner og med alt det gods der under ligger under på Romerike og i Hallingdal.Skenem i Oslo.Gitzska, med alle luter og lunner og alt det gods der under ligger i Romsdal og i Sunnmøre.Yriøn i Senja med både holmene.Kerlingewiken. Stena. Lenwoga. Hwndestada i Qwidafiorden.3. parten av landvorden i Øyefiorden, Grylefiorden og Toskana.[3. parten av ] Gods i Hieltland.Men fru Gørvel eide visstnok ikke gods lenger nord enn Giskegodset da hun testamenterte eiendommene sine til kongen 1582-1599. 1. Gavebrev datert Kjøbenhavn 1. mars 1582, trykt i NRR II, s. 452-457. 2. Forleningsbrev 16. mars 1586, trykt i NRR II, s. 651-654. 3. Gavebrev datert Børring kloster 14. april 1586, trykt i NRR II, s. 662-663. 4. Gavebrev datert Børringe 19. juli 1599, trykt i NRR III, s. 573-578. Noen av disse gavebrevene finner i original i Riksarkivet, bl a det fra 1599.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Takk for svar.Det ser ut til at hun i alle fall frem til 1574 eide jordegods i Nordlandene: 'I 1574 ser man, at hun eftergiver' Kronenbetydelige Gjeldsfordringer. Den 12te Juli i det nævnte Aar skjænkede hun Kongen 6000 Daler, som denne var hende skyldig for Pantegods, og desforude'n 2000 Daler, som Hr. Lage Brahe, paa Kongens Vegne havde sagt god for til Daniel Rantzau, dog saa, at hun for Livstid skulde beholde Verpinge Hofgaard og Mølle.'Men at 'Forhandlinger mellem Kongen og hende kom derfor i Stand om en Afstaaelse af det norske Gods, foreløbigt det vestlandske ('nordenfjeldske') til Kronen...'Videre:'...skal jeg kun gjøre opmærksom paa, at i 1602 svaredes af 'det Gods nordenfjelds, kaldes Fru Gørrilds Gods', hvilket da var forlenet til Sivert Beck,' kun 748 Daler om Aaret. Hvordan kommer S. Beck inn i bildet? Ser ut til at han er en svenske:Vil dettte si at 'Gørrilds Gods' var ute av hennes eie i 1602? Hvem overtok hennes gods i Nordland? Hvor lenge var det forlenet?Jeg er helt grønn når det denne delen av historien, men interessert i historikken til de gårder som inngår i Gørvels gods i Nordland og spesielt i Gildeskål/Salten.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

han kan da ikke være en svenske

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Han burde vel helst være dansk, glemmer at Skåne var dansk en gang. Har ikke sett dette navnet nevnt før i forbindelse med gårder i Nord-Norge. Det er flere Sivert Becker å velge mellom, men hvem skal jeg satse på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Slekten Beck ble vel svensk etter hvert for å si det slik. Var ikke denne slekten knyttet til Båhuslen?Sivert Beck var trolig en brorsønn til Vibecke Beck, andre kona til Tønne Galle, dvs. han var sønn til Lave Beck d.e. og far til Lave Beck d.y., om det da ikke var flere personer ved samme navn.Prøver å legge inn en slektstavle som jeg fant for en tid siden på en eller annen internettside. Håper den blir lesbar.

bilete7266.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Tusen takk for oversiktstavlen, Finn. Den er interessant på flere måter - og den er godt leselig. Jeg får forsøke å finne flere opplysninger om gårdene som tilhørte Alf/Gørvel-jordegodset.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.