Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#70903] søker debbatør Svein Lund, Tjøme vedr Løffler, tema 22389 for noen år siden

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

I 1701-manntallet finner vi ved Baaselands jernverk (senere Næs jernverk) i Holt (A-A) en hammersmed Hans Larsen, 48 år, f. i Skien - og sønnen Lars Hansen, hammersmedsvenn, 23 år.I flere kirkebokinnførsler brukes gårds-/slekts-navnet Bronwall (med alternative stavemåter Brunwall, Bronnevald, Brunual m.fl.).Lars gifter seg i Holt 2/4 1702 med Sirj Olsdatter - og han kalles da Laurs Hansen Hamersmid. De får følgende barn før 1705:1. Døpt 21/1 1703: Anne Laursdatter 'ved Hameren'. Faddere: Gunild Biørnsdater Nes, Halffuor Sleten, Jan Jansen ved Hameren, Sammuell (Danielsen?) Hameren og Aase Hansdater Brunuald (som antakelig er dåpsbarnets faster).2. Døpt 8/6 1704: Hans Laursen Brunuall 'ved Hameren'. Faddere: Ingeborg Sleten, Aase Hansdat. Werchet (ant. identisk med Aase Hansdtr. Brunuald), Thøffuis Jansen Krogen, Niels Nes og S(h?)uenning Nes.Kirkebøkene for Holt i perioden 1705-1715 er dessverre gått tapt, men Lars og Siri får nok flere barn da - for det er nok også deres datter som blir døpt 22. trin. 1715: 'Lars Bronwalls datter Karj' - med fadderne Gunild Nes, Marthe Grisebu, Olle Nes, Anders Suensche og Tore Nes. Barnets mor blir introdusert i kirken 2. juledag som 'Lars Bronnewalds K. Werchet'.Det er mulig at Lars Hansen Bronwall senere også kalles Lars Nes (eller Lars Nes ved Hammeren). I så fall hører kanskje også disse til barneflokken:- Døpt 2/2 1717: Karen Larsdatter Hammeren (mora kalles ved introduksjonen 'Lars Neesis K. Wechet'). Faddere: Justas Karj, Eelen Andersdater Hammeren, Anders Smid, Anders Kolgut.- Døpt 22/1 1719: Anne Larsdatter Vercet (mora kalles ved introduksjonen 'Lars Neses K.'). Faddere: Ellen ved Hammeren, Jøsta Hammersmed, Jacob ibid., Anders Jachobsen, Annichen Jøstasdat.Ei Siri Brunvold er ellers nevnt som fadder for Lisbeth Hendrichsd. ved Werchet i 1723 (datter eller søster til Lars Hansen Brunwall?).---------------Utover i 1720-årene er det en Lars Nes ved Hammeren som får flere barn døpt - men det må være en annen enn Lars Hansen. Muligens hadde han patronymet Gundersen. Ogaå en Lars Buevolden/'Buuvol' får et par barn døpt i 1720-årene. Han var sannsynligvis også hammersmed, og navnet er muligens en forvrengning av plassnavnet Bruvoll u/Øvre Nes.En vanskelighet når det gjelder identifiseringen her, er at foreldrenes navn ikke er oppgitt ved dåpsinnførslene i de eldste kirkebøkene for Holt - kun barnets patronym, samt som oftest gårds-/plassnavn (og i noen tilfeller farens profesjon). Moras introduksjon i kirken etter dåp er også som oftest innført.--------Hva er jeg så ute etter her? For så vidt både opphavet til Hammersmed Hans Larsen Bronwall (f. ca. 1653 i Skiens-området) og etterslekta i Holt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.