Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#70904] Far og sønn Bronwall/Brunwall (m.fl. stavemåter), Baaselands verk ca. 1700.

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

I 1701-manntallet finner vi ved Baaselands jernverk (senere Næs jernverk) i Holt (A-A) en hammersmed Hans Larsen, 48 år, f. i Skien - og sønnen Lars Hansen, hammersmedsvenn, 23 år.I flere kirkebokinnførsler brukes gårds-/slekts-navnet Bronwall (med alternative stavemåter Brunwall, Bronnevald, Brunual m.fl.).Lars gifter seg i Holt 2/4 1702 med Sirj Olsdatter - og han kalles da Laurs Hansen Hamersmid. De får følgende barn før 1705:1. Døpt 21/1 1703: Anne Laursdatter 'ved Hameren'. Faddere: Gunild Biørnsdater Nes, Halffuor Sleten, Jan Jansen ved Hameren, Sammuell (Danielsen?) Hameren og Aase Hansdater Brunuald (som antakelig er dåpsbarnets faster).2. Døpt 8/6 1704: Hans Laursen Brunuall 'ved Hameren'. Faddere: Ingeborg Sleten, Aase Hansdat. Werchet (ant. identisk med Aase Hansdtr. Brunuald), Thøffuis Jansen Krogen, Niels Nes og S(h?)uenning Nes.Kirkebøkene for Holt i perioden 1705-1715 er dessverre gått tapt, men Lars og Siri får nok flere barn da - for det er nok også deres datter som blir døpt 22. trin. 1715: 'Lars Bronwalls datter Karj' - med fadderne Gunild Nes, Marthe Grisebu, Olle Nes, Anders Suensche og Tore Nes. Barnets mor blir introdusert i kirken 2. juledag som 'Lars Bronnewalds K. Werchet'.Det er mulig at Lars Hansen Bronwall senere også kalles Lars Nes (eller Lars Nes ved Hammeren). I så fall hører kanskje også disse til barneflokken:- Døpt 2/2 1717: Karen Larsdatter Hammeren (mora kalles ved introduksjonen 'Lars Neesis K. Wechet'). Faddere: Justas Karj, Eelen Andersdater Hammeren, Anders Smid, Anders Kolgut.- Døpt 22/1 1719: Anne Larsdatter Vercet (mora kalles ved introduksjonen 'Lars Neses K.'). Faddere: Ellen ved Hammeren, Jøsta Hammersmed, Jacob ibid., Anders Jachobsen, Annichen Jøstasdat.Ei Siri Brunvold er ellers nevnt som fadder for Lisbeth Hendrichsd. ved Werchet i 1723 (datter eller søster til Lars Hansen Brunwall?).---------------Utover i 1720-årene er det en Lars Nes ved Hammeren som får flere barn døpt - men det må være en annen enn Lars Hansen. Muligens hadde han patronymet Gundersen. Ogaå en Lars Buevolden/'Buuvol' får et par barn døpt i 1720-årene. Han var sannsynligvis også hammersmed, og navnet er muligens en forvrengning av plassnavnet Bruvoll u/Øvre Nes.En vanskelighet når det gjelder identifiseringen her, er at foreldrenes navn ikke er oppgitt ved dåpsinnførslene i de eldste kirkebøkene for Holt - kun barnets patronym, samt som oftest gårds-/plassnavn (og i noen tilfeller farens profesjon). Moras introduksjon i kirken etter dåp er også som oftest innført.--------Hva er jeg så ute etter her? For så vidt både opphavet til Hammersmed Hans Larsen Bronwall (f. ca. 1653 i Skiens-området) og etterslekta i Holt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg legger ved lenke til en eldre, relevant etterlysning i et annet forum:Lenke,3348,3352#msg-3352Lenken er muligens ikke direkte klikkbar. I så fall kan den kopieres og limes inn i adressefeltet øverst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Tja - det gikk visst heller ikke. Her er i hvert fall den fullstendige adressen til etterlysningen:www.grenlandslekt.no/phorum-5.1.23//search.php?1,search=bronwall,page=1,match_type=ALL,match_dates=0,match_forum=ALL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo også ta med noen funn fra de eldste kommunikantlistene for Holt:Hellige Thre Kongers Dag 1700: Hans Bronneuold och H. ved Hameren.D. 2 Syndaug J Faste 1701: Hans Bronewald och Kone.D. 5 Søndaug Efter Hl. 3 Konger 1702: Hans Brunuall och H.1 Søndaug Efter Posche 1704: Laurs Brunneuald och H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Siri Brunvold (nevnt som fadder i 1723) kan selvsagt være Lars Hansen Bronwalls kone Siri Olsdtr. Og Aase Hansdtr. Brunuald (nevnt som fadder i 1703 og 1704) kan vel muligens ha vært Hans Larsen Bronwalls kone?Jeg har ikke funnet Hans Bronwall i kommunikantlistene etter 1702. Kanskje døde han rundt 1702/1703.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Tilføyelse til (5):Maria Besøgelses Daug 1703 (dvs. 2. juli) er disse oppført etter hverandre 'Til Guds Bord':Hans Bronuald og H. ved Hameren.Lars Brunuald og H. ved Hameren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Og 1. søndag etter påske 1704 er Aase Hansdater Brunuald til nattverd alene (jeg tror det må være Hans Bronwalds kone/enke). Hun går altså da 'til Guds Bord' samme dag som 'Laurs Brunneuald och H.' (se nederst i innlegg 4.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Noen senere nattverdsfunn:3. påskedag 1716: Lars Bronneual og H. Werchet; Lars Gundersen og H. Werchet.Etter dette finner jeg ingen Lars Bronwall ved nattverdsbordet (og for så vidt heller ingen Lars Gundersen). Jeg finner imidlertid følgende:3. søndag i advent 1717: Lars Nes ved Hammeren (og) K.23. trinitatis 1718: Lars Nes (og ) K.2. juledag 1719: Lars Nes (og) K.4. søndag i advent 1720: Lars Nes (og) K.2. juledag 1720: Lars Nes (og) K.Hypotese: Lars Bronwald blir fra 1717 kalt Lars Nes (ved Hammeren). Han går til nattverd stort sett én gang i året. I 1720 går imidlertid Lars Nes og kona til nattverd to ganger etter hverandre (4. s. i adv. og 2. juledag). Antakelig er det her snakk om to forskjellige Lars Nes (Lars Bronwald og Lars Gundersen?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg fortsetter litt til.Når vi kommer til midten av 1720-årene, blir det svært mange Lars'er å holde greie på rundt Nes. Her er et knippe nattverdsgjester:17. oktober 1725:Lars Erichs. Werchet og K(one).Lars Larsøn Werchet.Lars Aanensøn Werchet og K(one).25. oktober 1725:Lars Nes og K(one).3. s. i advent 1725:Lars B®uu uol og K(one).Onsdag 2. april 1726:Lars Buevol og K(one).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg mener at jeg nå har identifisert Lars B®uevold(en) - nevnt 1725 og 1726. Han har nemlig sønnen Albret til dåpen i 1726 - og sammenholdt med opplysningene bl.a. i Holtsboka, må han være identisk med 'kirkebyggeren' Lars Albretsen Øvre Nes. Lars Erichsen Werchet er min ane, som var belgmaker (se Lenke).Lars Nes (ved Hammeren) kan da være Lars Bronwall - som fortsetter å få barn i 1720-årene. Christen Larsen 'ved Hameren' blir døpt i 1725 - og faddere er Gunild Næs, Christen Houen, Ole Poulsen og Hans Bronvald. Sistnevnte bør i hvert fall være Lars Bronwalds eldste sønn (f. 1704). Fadderen Ole Poulsen får sønnen Peder Olsen døpt i 1726 - og blant fadderne finner vi både Lars Næs Hamersmed og Lars Belgmager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

En nærliggende tanke kan være at Bronwall (m.fl. stavemåter) refererer til gårdsnavnet Brunvall i Brunlanes. Er det noen som kjenner til om det var noen tilknytning mellom denne gården og det gamle Brunlanes jernverk - ofte bare kalt Nes verk (som altså ikke må forveksles med jernverket i Holt)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo nevne at det var flere arbeidere som kom til Baaselands verk nettopp fra (Brunla)nes verk på slutten av 1600-tallet - bl.a. masmester Jost Jørgensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.