Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jostein Børnes

[#70912] True Clemmitsen Telle nevnt i prestemanntalet 1666

Recommended Posts

Guest Jostein Børnes

HeiJeg har sett i orginalen til prestemantallet 1666 at en av sønnene til avdøde Clemet Michelsen Telle f ca 1612 - d ca 1665(Sartor Skr /Sund prestegjeld) heter 'True'.True alder er oppgitt til å være 12 år. Er det noen som har noen ide om hvor dette navnet kan komme fra og bety? I ei eldrenavnebok jeg har så står det at betydningen er 'uvisst', men er nytta i SunnFjord.De andre sønnene som oppgis i 1666 er Peder Cl. 14 år/Grim Cl 9 år/Omund Cl 3 år.Dette prestemantallet i 1666 i fra Sund er svært detaljert skrevet.mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan H. Trelsgård

Ivar Aasen har omtalt navnet i boka 'Norsk Navnebog, eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne' i varianten Truda (True). Se Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Kan det være en variant av 'Truid', altså slik som i Truid Ulfstand ved reformasjonstiden?Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Det er jo mest nærliggende å tenke seg at det kan være en avledet kortform av TORGILS-TRUGELS-TRULS etc. TRU(E)LS er i alle fall et hyppig brukt navn i Sunnfjord.Rent fonetisk synes Ares forslag (TRUID) å være like nærliggende å falle ned på, men det klinger jo ikke akkurat vestlandsk. (kanskje det er derfor man lander på TRUE?)Når det gjelder kvinnenavnet TRUE, - så ser vi det er i relativt hyppig bruk (1801) på våre kanter (Hedmark), men det er helt fraværende på VestlandetIM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei,Takker for tre raske og gode forslag.Dette navnet ser ut som om det har dukket opp 'som troll i eske' og blir borte like raskt. Det som ligner mest i samme mantall er navnet 'Truls' som er nevnt ett par gonger i samme manntall, eller så høres forslaget til Are(3) sannsynligt ut. Truls er også svært sjeldan brukt i Sartor skr.mvh, Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

TRUID (3) er vel også et gammelt nordisk navn (i likhet med Torgils, og varianter av dette.) Således er det vel også et spørsmål om den første lyden i navnet henspeiler på guden TOR.Vi har en TRUETT i Manntalet 1664-1666 for Nordhordland prosti (Fana). Lenke , og det skulle vært artig om noen kunne kontrollert transkriberingen her.Men vi skal vel huske på at føring og transkribering av u og y-lyder kan være problematisk. Derfor skal man vel heller ikke utelukke at forstavelsen i navnet også kan være TRY. – Således har vi også avledninger av andre norske mannsnavn som kan være aktuelle. For eksempel TRYGVE/TRYGG.Etter alt å dømme må mannsnavnet TRUE være en avkortning.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Liten avsporing: Kunne du, Jostein, bidra med lenken mellom Peder C. f. ca. 1652 og Peder C. (ca. 1711-1769)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei Dette er ikke direkte min slekt men jeg kan muligens hjelpe deg et stykke på vei. Clemet Mikkelsen Telle f ca 1612-1665 gift med NN har sønnen:Peder Clemetsen f ca 1652 - d ca 1702 gift med Kari Pedersdtr som har følgende barn iht skifte etter Peder: Clemet/Mons/Ole/Marta//Brita/MilleClemet Pedersen Telle er oppført som bruker i både 1711 og 1717 , men i 1723 er han 'borte' og trolig død. Om så Peder Clemetsen f ca 1711 - d ca 1769 er hans søn kan jeg ikke bevise. Her må det sannsynligvis letes etter bevis for kobling som kan bevise forholdet.Dette er det som jeg har i fartenmvh, Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Takk, Jostein! Grener her har sterke koblinger til Tyssøy også, ikkesant?Og ad navnedebatten her har vel Clemmit Mikkelsen en yngre bror Tørris f. ca. 1624, uten at det navnet ligner nevneverdig på True - men det går jo hyppig igjen siden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei Clemet Mikkelsen Telle har trolig følgende søsken:Nils f. ca. 1618 Tørres f. ca. 1624 Albrikt f. ca. 1632 Brita g.m. Willum Tørresen Vorlandmvh, Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

HeiHvis du ser på forekomsten av navn i Sartor Skr så er Tørris relativ hyppig brukt både på 1600-tallet og videre utover 1700/1800/1900 tallet. Bruken av Truls finnes i en familie i prestemantallet 1666.Truls Olsen med diverse sønner oppført som husmann og strandsitjar på Glesnes i 1666 er trolig innvandra til Sund. True kjenner jeg kun fra den ene personen. Siden dette navnet er såpass uvanligt så er nærmeste tanken hvor kan det komme fra?, men det blir jo nærmest en håpløs oppgave. Ellers er forekomsten av navnet TRUETT på Hordnes i Fana interessant ettersom Hordnes er en av de gardene i Fana som vi kan dokumentere tette forbindelser til Sund(bla Hummelsund,Skaga mfl). Blant annet kommer bruken av navnet Salmi(Salmøy) fra Hordnes(Salma Thommasdtr skifte omlag 1704) hvis søn bosatte seg på Hummelsund og siden har dette navnet gått i arv i fra slektsledd til slektsledd helt opp til våres dager.mvh, Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Nordvik

Her er ein scanna versjon av ein kopi av garden Telle i prestemanntalet 1666. Ein ser då at både True og Tørris er nytta samtidig.

bilete7275.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

HeiTørris Michelsen Telle(42 år i 1666) er trolig bror til avdøde Clemmit Michelsen Telle, og følgelig onkel til TRUE. Det som også er mitt poeng er at det her fremstår som to ulike brukte navn, på samme måte som Jørgen og Ørje brukes forskjelligt. Det er forøvrig svært interessant å få med seg at True og Tørris kan være avledet av Torgils, og det kjente jeg ikke til(så det er interessant).Det kunne også være interessant å få vite om hvor navnet TRUE er brukt for å se om det er muligt å finne noen forbindelser til dette tilfellet i Sund, som i skrivende stunder som fremstår som isolert.mvh , Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.