Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Odd Jan Skriubakken

[#70916] Dykker Ole P. Skriubakken

Recommended Posts

Guest Odd Jan Skriubakken

Ved kyrkjemuren ved Sør-Fron kyrkje er det reist opp ei vakker skiferhelle med denne påskrifta:Dykker Ole P. Skriubakken født 5. januar 1849 død 21. september 1880Hella og bokstavane er fint forma. Det var vel noko uvanleg at husmannssøner vart gravlagde med tittel, og tittelen er uvanleg i seg sjølv.I kyrkjeboka er han skriven inn som 'veiarbeider', fleire opplysningar om han har eg ikkje. Eg veit det meste om slekta hans, men ikkje noko om Ole sjølv.Korleis vart ein dykkar på den tida? Kan han ha omkome ved ei arbeidsulykke t.d. ved muring av brukar nokon stad? Finns det arkiv eller protokollar der det er mogleg å finne ut noko meir?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Kyrkjeboka seier ikkje noko om kvar han døydde eller om årsaka?Frå ca. 1870 var det omfattande hamnearbeid langs kysten; og dei mange arbeidslaga måtte ha dykkerar. Dette er ikkje arbeid som har kome godt fram i særleg mange historieverk. (I beste fall står det noko om kven som vedtok utbygginga...)Jostein Nerbøvik: 'Holmgang med havet 1838-1914' er eit bind i Volda-soga. Framstillinga er rett nok konsentrert om voldingar i arbeid med fyr, hamner, m.m. langs heile kysten, men du får eit godt innblikk i aktiviteten.Dersom han deltok i offentlege arbeid (veg, bruer, hamner, ...) er han nok nemnt i ein eller annan protokoll... Dersom han omkom ved ei ulukke, kan det også tenkjast det er spandert ein liten notis i ei avis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.