Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjetil Sigvart Eidskard

[#70986] Nissedal, Telemark gifte 28.nov 1768 Amund Fjalestad og Marte Rosenberg

Recommended Posts

Guest Kjetil Sigvart Eidskard

*Det er jomfru Marte Rosenberg vi ikke finner - jomfru og Rosenberg tyder på 'av høgare byrd' - er det nokon som kan plasere opphavstad eller anna på denne fornemme dama. *** mvh kse ***

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Har de sett på fødslar etter Amund Larsen Fjalestad og jomfru Marthe Rosenberg? Kan hende de kan finne barn med oppkalla namnn eller namn på vitne ? Elles finst namnet Rosenberg i Telemark på 1700t-både i Skien og Solum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Amund Fjalestad var jo sønn til lensmann Lars Hansson Song og Gunhild Olavsdotter Roholt.Amund Larsson giftet seg først med 'Jomfru Marte Rosenberg', som døde i 1789, 53 år gammal (altså f. ca. 1736). Deretter giftet han seg (1791) med Margrethe Halvorsdotter Lindefjell.Ifølge Nissedalsboka hadde Amund Fjalestad og Marte Rosenberg disse barna:1. Gunhild Cathrine (1769-1769).2. Gunhild Jørine (f. 1770).3. Kristine Maria (1773-1774).4. Dorothea Kristine (1775-1776).5. Christen Svaboe (1777-1779).6. Lars (f. 1781).Bare Gunhild Jørine fikk etterkommere (g. 1790 m. Nottov Olson Kåsa, Fjone).--------Jeg vet heller ikke hvem Marte Rosenberg var, men kanskje navnene på noen av barna kan inneholde spor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den yngste sønnen - Lars - er oppkalt etter farfaren. Det er vel da sannsynlig at den andre sønnen er oppkalt etter morfaren? Martes patronymikon har da muligens vært Christensdtr. Vi kan jo så ha som arbeidshypotese at Martes far kan hya vært en *Christen (Svaboe?) Rosenberg. Er det et navn noen i dette forumet har vært borti?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjetil Sigvart Eidskard

Kjempeartig Benn og Oddbjørn - takk for engasjementet - jeg kopierer debatten og sender til Jon Valebjørg og Egil Tveit - Egil har forresten etterk av nesten alle borna - men han har jo alt i Nissedal i si fil- Hypotesene er artige - det er dette som er sjarmen med hobbyen. *** mvh kse *** ************** ps Oddbjørn - Egil Fiane sier du holder kåseri på Nes Værk - stemmer dette ? og er det snarlig ? ds

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Ser ut til at det har vært en sogneprest Christen Svaboe i Lårdal ved disse tider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Kjetil (5) - jo, det stemmer. Datoen er søndag 19. juli. Om du vil vite mer, kan du jo sende meg en mail.Gro Berit (6) - det kan jo være et interessant spor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Ser også at det er en (sogneprest?)Christen Svaboe som gifter seg med Mad. Margrete Cornelisdtr Normas? i Fyresdal 20. jan 1735. Er det samme mannen som senere er sogneprest i Lårdal, og er det noen forbindelse til Christen Svaboe 1777-1779? Dette blir spennende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Og her var lenken til Fyresdal kirkebok 20.jan 1735.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Beklager, men det var selvsagt Lårdal,IKKE Fyresdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjetil Sigvart Eidskard

DETTE MÅ VERE LØYSINGA - FORELDRA TIL MARTE. *** TAKKEN SENDES TIL DIGITALARKIVET - men eg lyt nevne Gro Berit ( Benn) også - dette forumet løyser problem som bygdebokforfattarane ikkje maktar - ein lyt unnskylde dei for dei har jo eit press på seg mht til budsjett og tidsfristar. *** mvh kse ***

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Da gjenstår det å finne Martes dåp (ca. 1736).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Finner ikke noen Marte f. 1736 i Lårdal, derimot så får han en sønn dette året.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Du har rett, Gro Berit. Han fikk sønnen Boye Christopher: LenkeDet er vel likevel sannsynlig at Amund Fjalestads og Marte Rosenbergs sønn Christen Svaboe er oppkalt etter sokneprest Christen Svaboe i Lårdal? Et slektskap mellom Marte Rosenberg og Christen Svaboe er nok dermed sannsynlig, men soknepresten har neppe vært Martes far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjetil Sigvart Eidskard

*** MOTTO NETTOPP FRÅ ODD EGIL LILLEBØ I ARENDAL - FORELLØBIG UMULEG FOR MEG Å SLEPPE DENNE TEORIEN - ********** Christen Christoffersen Svaboe, d. 04.07.1756. Han giftetseg (1) 1734, med Margrethe Corneliusdtr., f. 1706 i Skieni Telemark, (datter av Kornelius Kristensen og AnneKristoffersdtr. Flood) d. 11.04.1736 i Laurdal. Han giftet seg (2) 03.09.1739, med Elisabeth Samuelsdtr. Hedens.I. Boye Christoffer Svaboe, (sønn av ChristenChristoffersen Svaboe og Margrethe Corneliusdtr.) d. 1736.*************** MVH KSE ***************

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Såvidt jeg kan se var Margrete Coreneliusdr først gift med Boye Norman 27.nov 1727 i Skien. Se IGI. Skal tro om det var barn i det ekteskapet?IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0 Norway Search Results | Download | Print-------------------------------------------------------------------------------- BOYE NORMAN Pedigree Male Family -------------------------------------------------------------------------------- Event(s): Birth: Christening: Death: Burial: -------------------------------------------------------------------------------- Marriages: Spouse: MEGRETE CORNELIUSDR Family Marriage: 20 NOV 1727 Skien, Telemark, Norway-------------------------------------------------------------------------------- Messages: Extracted marriage record for locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the marriage date. -------------------------------------------------------------------------------- Source Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: M425991 1659 - 1679 0127009 Film NONE M425991 1716 - 1814 0127009 Film NONE Sheet:-------------------------------------------------------------------------------- An official Web site of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints © 2008 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Conditions of Use Privacy Policy 28 http://www.familysearch.org v.2.5.0 About Us | Contact Us | Press Room | Site Map Records Custodians | Developer Network | LDS Church Sites | LDS Country Sites

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Første ektemann til Margrete Corneliusdtr var ifølge en annonym IGI kilde Boye T. Norman,f. i Seljord 1696. Boye T. Norman dør i 1733. Det kan se ut som dette ekteparet har en sønn ved navn Cornelis Boyesen Norman. Han var født i Seljord i 1729 og døde i 1797 ifølge annonym IGI-kilde. Det hadde vært fint om vi kunne fått dokumentert disse personene i kirkeboka fra Seljord, evt. fra bygdebbok fra Seljord. Er det mulig at vår Marthe Rosenberg er søster til Cornelis Boyesen Norman? For vi har vel enda ikke funnet dåpen til Marthe Rosenberg? ---- IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0 Norway Search Results | Download | Print-------------------------------------------------------------------------------- Boye T. Norman Pedigree Male -------------------------------------------------------------------------------- Event(s): Birth: 1696 Seljord,Pr, Skien, Telemark, Norway Christening: Death: 1733 Burial: -------------------------------------------------------------------------------- Messages: Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to find the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. (See the Family History Library Catalog for the film number.) These records are alphabetical by name of the father or husband. -------------------------------------------------------------------------------- Source Information: Film Number: 183554 Page Number: 315 Reference number: 10714 -------------------------------------------------------------------------------- An official Web site of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints © 2008 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Conditions of Use Privacy Policy 29 http://www.familysearch.org v.2.5.0 About Us | Contact Us | Press Room | Site Map Records Custodians | Developer Network | LDS Church Sites | LDS Country Sites

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Et lite 'mysterium' her er hvor Marte har fått Rosenberg-navnet fra. Jeg tror ikke hun kan ha vært datter til Christen Svaboe. Dersom denne tvilen er berettiget, kan vi vel tenke oss flere muligheter m.h.t. hvorfor en av sønnene hennes ble døpt Christen Svaboe:1. Marte Rosenberg kan ha vært i slekt med soknepresten i Lårdal på annen måte.2. Soknepresten kan ha vært en nær venn av hennes familie.3. Soknepresten kan ha hatt et godt omdømme. Det finnes mange eksempler på oppkalling på et slikt grunnlag. I Holt og omegn (A-A) var det f.eks flere gutter tidlig på 1800-tallet som ble døpt Jacob Aall - uten at de var i slekt med den kjente jernverkseieren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjetil Sigvart Eidskard

*** det blir nok neste å sjå litt på Seljord - var innom nettopp uten å få studere noe - men navnet Boye går igjen - kan vel være noe geistlig det oxo ? - men nå noen timer på tur uten nettforbindelse - søren heller - * med en smule humoristisk hilsen - kse ***

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjetil Sigvart Eidskard

*takk Gro Berit - ja jeg søkte på kvasir etter Boye og dumpa rett på artikkelen du nevner like før ditt innlegg her - ennå ikke studert så nøye men der er vistnok antydet et leiermål og kankje presteavsettelse - men får bruke litt tid, og fantasi. Ellers så korrigerte Jon Valebjørg meg når eg nevnte Steinar Marvik's Fyresdalsbok - det er Kjell Åsen's Nissedalsbok - som har spørsmålstegn ved jomfrua - ***mvh kse***

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Gamlelærarn min altså!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jo, det finnes en del både om Boye Normann og Christen Svaboe (som etterfulgte hverandre som prester i Lårdal) på nettsidene om Flood-slekta. Men vi har vel likevel ikke kommet nærmere jomfru Rosenbergs opphav?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjetil Sigvart Eidskard

*** nei - jeg må være enig med Oddbjørns siste bemerkning - allikevel når en ser på Nissedalsboka side 594 så er det som om foreldreparet kjemper med å få kalle opp kanskje aner av jomfru Marte Rosenberg - til og med første barnet som er kalt opp etter Amunds mor men har tilleggsnavn CATHRINE - barn nr3 står som Kristine Marie og det topper seg med 5te barnet CHRISTEN SVABOE - som jeg prøver her å legge lenke til hans dåp.Lenkedette siste behersker jeg på ingen måte men forsøkte allikevel -*** mvh kse ***

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Siste nytt i saken er altså at Lars Hansen (Song) Fjalestad som enkemann ble gift med enka etter presten Christen Svaboe - noe som nok forklarer at Amund Fjalestad og Marte Rosenberg kalte en av sønnene sine Christen Svaboe.Ellers fant jeg et mulig Rosenberg-spor i et langt innlegg av Torkil Lier i Grenlandslekts diskusjonsforum. Tråden handler om et håndverkerdynasti i Skien. Her er et relevant utdrag av innlegget (jeg får ikke til å legge lenke til tråden):'3aD.KAREN NIELSDATTER RUE,dpt.6.okt.1734,-gravl.høsten 180l m.den store kl.1 time. Gift i Skien 24.mars 1760 med skreddermester MADS PEDERSEN ROSENBERG,f.ca.1733, gravl.i Skien 16.mai 1805 med den store kl.1 time, 72 år gl.; sønn av degn i Vester Velling Peder Madsen (skifte 1777). 1764 finner vi Mads Rosenberg og Karen Nielsdatter i Skien under nr.105, med 3 tjenestefolk. I 1801 finner vi ektefellene bosatt i Kamperhoug Strædet nr. 51, med sønnen Niels hjemme, læredreng Anders Henrichsen Lindberg og 1 tjenestepike'.Mht. alderen (f. ca 1736) kunne vi jo tenke oss at Marte Rosenberg kan ha vært ei søster til Mads Pedersen Rosenberg (f. ca. 1733)? Men - foreløpig må altså dette kun betraktes som løs gjetting!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.