Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Heljar Westlie

[#71026] Skoleprotokoller. Sperrefrist?

Recommended Posts

Guest Heljar Westlie

Hva er sperrefrist for 'Skoleprotokoller'? Hvor er dette i tilfelle nedfelt i lov/forskrift?Tenker her på for bruk i sammenheng med et bokprosjekt. Også avskrift og publisering (image eller pdf) på web kan være aktuelt.Mener å ha lest /hørt for lenge siden at det er 60 år, men ønsker bekreftelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Riksarkivaren har gitt regler for 'Taushetsbelagt materiale i statsarkivene', og der står det for skoler at 'Taushetspliktens varighet 60 år', 'men hvis det er mistanke om at protokollene kan inneholde saker vedr. barnevern varer taushetsplikten i 80 år.' De fleste norske skoleprotokoller er imidlertid IKKE statlige/i statsarkivene, og innsynet blir da regulert av andre organ. De generelle bestemmelsene ligger likevel til grunn.Forvaltningslovens paragraf 13 gir de generelle bestemmelsene. Spørsmålet er om de opplysningene man vil bruke/publisere avslører 'noens personlige forhold'. Den generelle varigheten for taushetsplikt er satt til 60 år, men kan forlenges, om det finnes nødvendig:§ 13. (taushetsplikt).Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heljar Westlie

Hjertelig takk for et meget fyldig svar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.