Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torbjørn Klevjer

[#71053] Karen Flo Robsham ft. 1758

Recommended Posts

Guest Torbjørn Klevjer

Karen født i Bragernes Drammen - Far Anders Flo Robsham. Karen giftet seg med Hans Brochenhuus Løvenhjelm. Hvor kommer familien Flo Robsham Fra ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Klevjer

Kansje navnet skrives Rybsahm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Dette er nok familien til Karen: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Stamfaren for den norske Robsahm-grenen, Lars Robsahm (nevnt i lenken til Knuts innlegg), kom fra Sverige til det lille Repshus jernverk i Eidskog rundt 1690 (omtrent samtidig med en av mine stamfedre (Hans Giliusson Gatzman). Han drev Repshus verk i flere år før han kom til Hakadal verk.Jeg har noe mer stoff om dette, men må lete det fram først.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er det litt mer: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Nå ble jeg veldig usikker her. Jeg har notert Karen Flor Robsahm gift 5.12.1783 Bragernes med skipper Lars Børresen Lenke . Karen var døpt 9.5.1758 og var datter av Anders Engelhartsen Robsahm f. 1726 og Gunnild Andersd. f. 1733.Vi har altså to Karen Robsahm viet i Bregernes omtrent på samme tiden. Har du flere opplysninger om din Karen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den Karen Flor Robsahm du nevner, Bjørg, er antakelig oldebarn til Lars Robsahm ved Hakadal verk, dvs. sønnedatter til Lars Robsahms sønn Engelhart. Sannsynligvis var også den Amund Robsahm som Tore har registrert (innlegg 3), sønn til Lars Robsahm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Robsahm i Anbytarforum: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

(8) Det stemmer at jeg har Karen Flor Robsahm som barnebarn av Engelhart Larsen Robsahm og oldebarn av Lars Robsahm ved Hakadal verk. Hvor navnet Flor kommer fra er jeg usikker på, men jeg lurer på om Anders' første kone kan ha het Karen Flor. Det ville passe med hensyn til datidens oppkallingsregler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Nei, nå ser jeg hvor Flor-navnet kommer fra. Anders' mormor (mor til Johanne Andersd. Holst) het Karen Flor. Så enkelt var det altså.Men fortsatt lurer jeg på hvordan sammenhenger er mellom de to Karen Flor Robsahm, den ene gift 1781 med Hans Brochenhuus Løvenhjelm og den andre gift 1783 med Lars Børresen. Noen som vet noe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den Karen som gifter seg i Bragernes i 1781 med Hans Brochenhuus von Løvenhjelm kalles vel bare Karen Robsahm (ikke Flor): Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det ser vel ut til at Karen Flor Robsahm (jf. IGI) ble født i Bragernes i 1764. Dermed er det neppe den damen som gifter seg i 1781. Ved vielsen i 1784 kalles hun jo også 'Jomfru' - noe som nok først og fremst er en stands-titulering, men hadde hun vært gift tidligere, ville det vel stått enke e.l.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Takk for det, Oddbjørn. Da stemmer det meste av det jeg har notert, må bare endre dåpsdato. Men kan vi også klare å plassere den Anders Robsahm som fikk datteren Karen i 1758?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er vel dåpen til Karen: Lenke5. mai 1764: Karen Floor. Foreldre: Andreas Rubsam og Gunhild Andersdatter Wold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Men så: Anders Robsahms datter Karen døpt 9. mai 1758: LenkeKan dette være hun som ble gift med Hans Brockenhuus v. Løvenhielm? Og er Anders Robsahm og Andreas Rubsam samme mannen? I så fall har han altså hatt to døtre med navnet Karen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Om vi starter 'nøstingen' med Lars Robsahm, så viser 1701-manntallet for Hakadal at han da hadde tre sønner:1. Carl 14 1/2 år.2. Amund 13 3/4 år.3. Engelhart 5 1/2 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Kan dette Lenke være til noe hjelp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Klevjer

Det eneste jeg vet om Karen er: Faren var kjøpmann i Drammen. Barn til Karen. Andrine Brochenhuus Løvenhjelm ft.6 Desember 1784 Sande i Vestfold. Død 1865 Modum Eker Hans til Karen døde 1788. Kan hun blitt gift på nytt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg tillater meg å sitere meg selv fra et innlegg i svenske Anbytarforum i 2006:Når det gjelder Robsahm-slektens opphav, finnes det en norsk utgivelse som presenterer den, samt viderefører etterkommerne etter Lars Robsahm (som flyttet til Norge ca. 1689). Forfatteren er Ch. Delgobe, og tittelen er DEN NORSKE SLEGT ROBSAHMS STAMTAVLE OG OPTEGNELSER (Fabritius, Kristiania 1920).Jeg siterer fra innledningen:'Familien Robsahms Stamfar kjendes kun av sit Signet fra 1587: J. J. R. Hans Navn har maaske været: Jacob Johansen Rubsaem, og han har muligens været en Tysker (Christian Robsahm kaldes endnu: Tyskeren paa Mallingsbo). Derfor taler ogsaa Vaabenet, en Næpe, paa tysk Rübe (Rüb-sam). Han var Far eller Farfar til 'Tyskeren paa Mallingsbo' i sødra Dalarne:I. Brukspatron Christian Robsahm, f. omkr. 1615, død 1678.Christian Robsahms barn (jeg siterer videre fra stamtavlen):IIa. Jacob Robsahm (1646-1716). Først Arrendator af Mallingsbo 1681. Brukspatron til Bofors. Fra hans 1. Ægteskab med Cathrine Tersmeden nedstammer en svensk Familie Robsahm og bl.a. ogsaa Adelsslægten af Robson.IIb. Lars Robsahm (ca. 1660-1709), g.m. Zidsel (Cecilia) Amundsdatter, død 1730. Han var 12/2 1697 med at begjære Muthing for Hakedals Jernværk. Eneeier af Værket 1700. Værket florerede 1704-1709, efter den Tid kom det i Gjæld og blev 1731 solgt til James Colletts Enke.IIc. Christian Robsahm. Skipper i Stockholm, g.m. Helena Johansdotter, død som Enke i 1735. 1 Søn og en Datter kjendes (Efterslegt: Robsahmson).IId. Daniel Robsahm (1666-1716). Brukspatron i Helsingborg, g.m. Christine Saxenberg. Havde 8 Børn og fra en af disse nedstammer den svenske Adelsslegt 'af Robsahm'.IIe. Maria Robsahm.IIf. Cathrine Robsahm (død 1709), g.m. Magnus Christiernin.IIg. Lisken Robsahm. Gift i Västerås.--------------Lars Robsahm var i perioden 1689-1698 direktør/inspektør (og etter hvert medeier) av Repshus Jernverk i Eidskog, Hedmark (rett ved grensen mot Sverige). Han hadde jf. Delgobe følgende barn:IIIa. Carl Robsahm (ca. 1689-1764). Havde i flere Aar Opsyn med Hakedals Jernværk for Collett & Leuch, hvorfor han fordrede 200 Rdr. Aarlig fra Faderens Død. Boede paa Buraas i Hakedal. Udvandret 1753 til Sverige. G.m. Maria Rebekka Olufsdtr. (f. ca. 1693 - død i Strömstad 24/6 1766).IIIb. Amund Robsahm (1692-1739). Han førte i 8 Aar Opsyn med Hakedals Jernværk, hvorfor han af Boet forlangte 100 Rdr. Aarlig. Døde som Kjøbmand i Christiania, g.m. 1) Inger Maria Nielsdtr. Tulle (begr. i Bragernæs 1722), 2) 1736 m. Karen Christensdtr. Wahrkrog. Enke efter Jørgen Brochman.IIIc. Engelhart Robsahm (1695-1754). 1716 Procurator ved alle norske Under- og Overretter, g. 1720 m. Johanne Holsth (1700-1767).IIId. Anne Marie Robsahm (1693-1776). Død på Stordø (Leirvigen), g.m. Sogneprest til Fjeldberg, Erland Michelsen.IIIe. Regina Catharina Robsahm (myndig 1717), g. 1) 1721 m. Capp(ellan) til Rygge og Moss Søfren Andersen Cappel fra Husum (1690-1729); g 2) m. Enkemand Fredrik Leibsten (Liebstein), begr. i Moss 1735.IIIf. Sara Sibylla Robsahm (1701-1708).IIIg. Cecilie Robsahm, g.m. Anders Jensen Gjerum, død 1732 paa Aaneby i Hakedalen.IIIh. Else Robsahm, g.m. Søren Løchstør, Overretsadvokat i Christiania.-----------Notatene er altså etter genealogen Charles A. Delgobe, men jeg har dessverre ikke ført framstillingen fram til de slektsleddene som er etterspurt i denne tråden.Jeg kan jo ellers føye til at jf. en tradisjon kom slektens stamfar fra Skottland (Robson), men den er - så vidt jeg vet - aldri verifisert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå sett nærmere på ministerialbøkene for Bragernes i perioden 1755-1765 og funnet følgende:Anders Robsham og Gunnild Andersdatter giftet seg 21/1 1755 - og de fikk følgende barn (jeg er overbevist om at disse barna må være søsken):1. Døpt 28/8 1755: Anders Robshams Søn Engelhart.2. Døpt 9/5 1758: Anders Robshams Datter Karen.3. Døpt 30/7 1760: Anders Robsams Søn Johan.4. Døpt 19/2 1763: Andreas Robsahms og Gunild Anders Datters Barn Navnl: /: Casper Herman von Storm :/5. Døpt 5/5 1764: Andreas Rubsam (og) Gunild Andersdatter Wold - Karen Floor.---------Mitt tips er da at Karen Robsahm (f. 1758) giftet seg i 1781 med Hans Brochenhuus von Løvenhielm, mens den yngre søsteren Karen Floor Robsahm (f. 1764) giftet seg i 1784 med Lars Børresen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Vi skal legge merke til at ved Andrine Løvenhjelms dåp i Sande (Vestfold) 6/12 1784 kalles moren kun Karen Robsahm (ikke Flor): Lenke (se helt øverst på høyre side).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

...mens skipper Lars Børresens kone, i hvert fall ved to av barnas dåp, kalles Karen Flor Robsahm (Gunhild Andrina, Bragernes 10/2 1784 - og Erich Andreas, Bragernes 4/10 1785).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Oddbjørn. Takk for oversikten i (20). Her var det mye jeg ikke hadde fra før.Jeg tror du har rett i at det må ha vært to døtre som het Karen. Jeg finner ingen tegn til at det skal ha vært to Anders/Andreas Robsahm. Men hvordan bli helt sikre? Det ser ikke ut til at det finnes skifte etter Anders Robsahm eller Gunild Andersd. på Bragernes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Noe vanntett bevis har jeg ikke, men jeg la merke til at det blant fadderne til et par av de eldste barna fantes noen med navnet Wold - og Gunhild Andersdatter kalles jo også Wold ved Karen Flors dåp i 1764. Dessuten har jeg ikke funnet noen annen Anders/Andreas Robsahm gift i Bragernes i det aktuelle tidsrommet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.