Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torkild Knudsen

[#71089] Gudbrandsdalen 1801

Recommended Posts

Guest Torkild Knudsen

Jeg har en en person, som ifølge flere kilder rundt 1801, oppgis å være født i Gudbrandsdalen. Han skal være født på 1750 tallet. Er det noen som vet hvilke områder folk i dagligtale regnet som Gudbrandsdalen på denne tiden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissel Johnsen

Grovt regna fra Lillehammer til Lesja vil jeg tro.Sissel Johnsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jakup Skjedsvoll

Heilt presist, i språkdrakt frå folketeljinga i 1801, prestegjelda Lessøe, Lomb, Waage, Froen, Ringeboe, Øyer, Gusdal og Faaberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Mange takk til begge to.Det var altså ikke særlig sannsynlig at prestegjeld utover disse kunne bli regnet som tilhørende Gudbrandsdalen.Personen jeg leter etter er matros Ingebrigt Jakobsen Øy som i 1801 oppgis å være 50 år og er bosatt i Trondheim. Han oppgies i to militære manntall å være fra Gudbrandsdalen. Ett i Trondheim og ett i Nordland. Og da spørs det jo hva disse som førte mantallene virkelig mente med Gudbrandsdalen.Jeg vet at han har en bror som heter Endre Jakobsen. I tillegg blir det oppgitt av enken i skiftet etter rotgyteren Tosten Olsen Øy i Trondheim at disse to brødrene er hans slektninger.Denne Tosten Olsen må høre til en tidligere generasjon enn brødrene. Han er født nærmere 1700. Jeg mener han også blir oppgitt å komme fra Gudbrandsdalen når han tar borgerskap i Trondheim som rotgyter.Endre Jakobsen kan være den Endre Jakobsen som bor som ugift husmann med jord og skredder på Nedre Stokke i Stjørdalen (Nord Trøndelag) 49år gammel.I og med navnet Øy går igjen kan det vel egentlig ikke være så mange muligheter da. Mest sannsynlig er de fra Vågå eller Fron. Kan bare ikke finne dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har en person som i 1670-79 bodde på 'Af Øe' - Øy i Vågå. Ner Øy er også brukt. Disse opplysningene har jeg funnet i: 'I gamle daagaa, bygdeminner fra Vaagaa' av Iver Kleiven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Ja det er god mulighet for at de har fått Øy`navnet fra Vågå. Jeg tror det er ett par stk Endre Jakobsen, som er født der til rett tid, men jeg kan ikke finne noen Ingebrigt Jakobsen Øy. De bruker alltid formen Øy og ikke Øien, selv om slekten i senere generasjoner går over til å bruke navnet Øien. Tosten Olsen bruker jo også formen Øy.I Trøndelag mener jeg det vanligste er å bruke navneformen Øyen eller eventuelt Øien. Derfor må en gå utifra at disse personene, som kaller seg Øy har en forbindelse til en gård, som virkelig bruker navneformen Øy.Siden jeg ikke finner Ingebrigt Jakobsen tenkte jeg kanskje Gudbrandsdalen var ett videre begrep rundt 1801 enn hva som nevnes i innlegg 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.