Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#71109] Ulike garder i Os i Hordaland

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Ønsker kommentarer og innspill til dette, som gjelder gardene Sørstrønen/Nordstrønen/Røttingen/Sundøy/Lepsøy.Er litt usikker på kvar forfatter av bygdebok for Os, har alle sine kilder fra, men i skattematrikkel 1647 for Sørstrønen i Os, er det to eiere av garden Sørstrønen. Oluf Nilsen og Peder Nilsen, som vi må anta er brødre. Peder Nilsen er nok den samme som dukker opp på Håvik i Strandvik, da gift med enke Gunnhild Olufsdatter Håvik. Utifra eiendomsforhold på Sørstrønen, så må Peder Nilsen Håvik, ha vært gift tidligere og i dette ekteskap fått dattera Gyrid Pedersdatter Mjånes g. Isak Clemmetsen Mjånes.I følge bygdebok for Os eier Lars Røttingen også i Sørstrønen, dette må være en part som enten kommer fra Oluf eller Peder Nilsen, siden de eier hele garden. Kan Lars Røttingen ha vært gift med datter til Oluf Nilsen og at dette er en søsterpart ho har arva etter sin mor? Oluf Nilsen var jo gift to ganger. Seinare finner vi at Bård Amundsen Nordstrønen også eier i Sørstrønen, denne part tilsvarer en søsterpart, og han er gift med ei Magdele Larsdatter. I bygdeboka står det at ho er datter til Lars Lepsøy, men eierforholdet til Sørstrønen tilsier at Magdele Larsdatter høgst sannsynlig er datter til Lars Røttingen.Ser vi nærmere på Lars Røttingen, så står det at han var ei tid ein velstandsmann som også vart lensmann, tilliks med Oluf Nilsen Sørstrønen. Det gikk siden nedover med han, og då han døydde eigde han noko i garden Foer i Fusa, sammen med Johannes Vincentsen Nedre Rød f. Lepsøy. Johannes N. Rød var gift med ei Mari Larsdatter Nedre Rød, og eigarparten i Foer hadde Johannes fått gjennom kona, noe som kunne tyde på at Mari var datter til Lars Røttingen. Er så Lars Røttingen og Lars N. Rød samme mann eller er det faktisk to ulike Larser som begge eiger parter i garden Foer i Strandvik?Peder Monsen Sundøy g. Synneve Larsdatter, fikk bruket etter Lars Røttingen i 1651, då Lars døydde. Peder hadde før hatt ett anna bruk på garden og første kona hans var tvillaust datter til Lars Røttingen, står det i bygdeboka.Lars Norstrønen bygsla garden Nordstrønen i 1649, då Ove Jensen let den frå seg. Det er fleire ting som tyder på at Lars var tilårskommen da han kom til Nordstrønen og at Rasmus på bruk 2 var sønnen hans. Lars gifta seg i 1653 med ei Kari og fikk minst 3 barn. Kari gifta seg i 1662 med Jon Larsen Hauge, sønn til lensmannen på Hauge. Finnes det kilder for at Lars Røttingen døde i 1651 eller er det samme Lars Røttingen som i 1649 flytter til Norstrønen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Noen nye tanker og faktaSørstrønen..... Niels Sørstrønen g. Ingjerd. Barn: Oluf og Peder (Peder Nilsen eide halve Sørstrønen sammen med Oluf Nilsen, og må vel derfor være sønn av Ingjerd og bror Oluf Nilsen). I bygdeboka står det at Peder døde i 1628 og at (brorsonen?) Lars (Olufsen?) Sørstrønen svara skatt i 1629. Bemerkelsesverdig er det jo at Peder Nilsen Sørstrønen ca.1630 gifter seg med enke Gunnhild Olufsdatter Håvik. Peder må ha vært gift tidligere og i dette ekteskap fått dattera Gyrid Pedersdatter MjånesLars Olufsen Sørstrønen g. Ingeborg d. ca1650.Nordstrønen..... Lars Nordstrønen g. ca1653 Kari 2g. 1662 med Jon Larsen Hauge, er så langt eg kan sjå identisk med enkemann Lars Olufsen Sørstrønen, sønn av Oluf Nilsen Sørstrønen. Enken på Nordstrønen (dette passer kun med enke etter Lars) eier iht. odelsskatt 1668 en brorpart i Sørstrønen, dette er tilsvarende det som Lars Olufsen Sørstrønen eide. Eg vil anta at odelskatten er nedskreven noe tidligere enn året 1668.Lepsøy..... Oluf Lepsøy var brukar i 1591 og hadde heile garden. I 1600 var Oluf lensmann i Os, men han døde alt i 1602. I 1603 overtar Lars Lepsøy dette bruket, han hadde dattera Magdela Røttingen. Lars er også nevnt i 1612 og da han døde i 1643, siden er kun enken Lepsøy nevnt.Det er her vært å nevne at Bård Amundsen Nordstrønen g. Magdele Larsdatter Røttingen, senere eide en søsterpart i Sørstrønen. Det er derfor nærliggende å tro at denne søsterpart kom fra Magdela Larsdatter sin far. Dvs. at Lars Lepsøy trulig var gift med datter til Oluf Nilsen Sørstrønen. Derved skulle en tro at Lars (Olufsen?) Lepsøy var sønn av lensmann Oluf LepsøyVincent Lepsøy var bruker på Lepsøy i 1603, han var enten sønn eller svigersønn til Oluf Lepsøy og derved skulle han enten være bror eller svoger til Lars Lepsøy. Siden eldste sønn heter Oluf, så er Vincent mest trulig bror til Lars Lepsøy. Vincent hadde sønnen Johannes Vincentsen g. Mari Larsdatter N. Rød.Røttingen..... Lars Røttingen overtok bruket etter Asbjørn Røttingen, men det er ikke nevnt noe tidspunkt for dette. Lars var en velstandsmann i 1620 åra og eide m.a. en part i Sørstrønen. I 1625 var han lensmann. Det gikk siden nedover med han og da han døde i 1651 eide han noe i garden For i Fusa sammen med Johannes Rød.Nedre Rød..... Lars N. Rød vart brukar i 1603, då han gifta seg med enke etter Peder. Ho døde og Lars gifta seg att i 1619. Han fikk da døtrene Mari og Guro. I 1626 kjøpte han part i Gjøn av Johannes Tveit og medeierne hans.Mari Larsdatter N. Rød g. Johannes Vincentsen Lepsøy, bygsla halve garden etter værfaren. Johannes satt godt i det og eide m.a. en part i garden For i Fusa, som han hadde fått med kona.Sluttkommentar..... Skulle Johannes N. Rød sin far Vincent Lepsøy være bror til Lars Lepsøy og Johannes arva part i garden For fra sin far og ikke gjennom sin kone, da ville det vært naturlig at Lars Lepsøy og Lars Røttingen var en og samme mann og at de derved begge hadde arva parter i garden For. I så fall måtte Lars Lepsøy på ett tidspunkt ha flytta til Røttingen, der da også hans datter Magdela g. Bård Nordstrønen også budde. Det er ellers svært mange andre koblinger mellom disse slekter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.