Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest May Irene Messell

[#71201] Manglende Kirkebøker

Recommended Posts

Guest May Irene Messell

Hvis det mangler kirkebøker over visse årstall, f. eks med ekteviede. Er det fordi de ikke eksisterer? Dumt spørsmål kanskje..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

- av og til har de da en 'kronologisk' liste hvor de manglende dataene står -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Når det gjelder kirkebøker for Åmot,Hedmark, så mangler det konfirmanter for årene 1862 til 1875. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Det er en del kirkebøker som ikke er scanna av ulike grunner. Det synes heller ikke være en samlet oversikt over hva som mangler. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Hvis det dreier seg om eldre kirkebøker er det antakelig fordi de har gått tapt ved brann eller andre årsaker. Hvis det dreier seg om de nyeste kirkebøkene (1900-tallet) så kan det være fordi de ikke er avlevert til statsarkivene ennå og fortsatt befinner seg hos sognepresten i det enkelte prestegjeld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Ministerialbok nr. 8. for Åmot Hedmark, 1862-1875, ligger inne på nettet, men konfirmanter mangler for denne perioden. Vet ikke hva som er årsaken. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Til Thorbjørn Granlund (6):Forklaringen på akkurat det forholdet du påpeker, finner du under tema 69393 i Forum for skanna kyrkjebøker - Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Ref. mitt innlegg (7) over: Arkivverket har vært klar over denne lakunen i over to år allerede - se tema 49749 i kirkebokforumet Lenke . Vi kan jo håpe at ''en seinere anledning'' begynner å nærme seg...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Takk til Tore for svaret. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg kan forstå at det synes merkelig at vi ennå ikke har fått på plass manglende sider som er rapportert inn av dere brukere. Uten å gå i detalj, kan jeg beskrive to årsaker:1. Når vi skal skyte inn bilder, ønsker vi at de skal komme på rett plass i bildesekvensen. Mangler side 72, skal den inn mellom side 71 og 73 - den skal ikke legges til etter siste side. Samtidig ønsker vi ikke at de permanente lenkene, som har blitt flittig brukt i databaser, og som kildereferanser, skal bli endret. Kombinert har dette gitt oss ei teknisk utfordring som ennå ikke er løst, blant annet fordi vedkommende som har best forutsetninger for å løse den, ikke har hatt sin arbeidsplass i Riksarkivet det siste året.2. Arkivverket har inntil helt nylig hatt kun én bokskanner, plassert i Riksarkivet. Kapasiteten har derfor vært relativt lav, og vi har sant å si prioritert tinglysningsmateriale. Vi har etterskannet manglende sider i kirkebøker som oppbevares i Statsarkivet i Oslo, men for å ta resten av landet, måtte bøkene vært lånt inn til Riksarkivet. Det har vi ikke prioritert så lenge situasjonen har vært som i punkt 1 over.Når vi løser punkt 1, vil punkt 2 være en prioriteringssak. Og vi er oppsatt på å få fylt inn manglende sider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Til punkt 2 i (10). Hvorfor kjøper dere da ikke bare inn flere bokskannere og plasserer dem ut på Statsarkivene. Det er jo tross alt bare snakk om småpenger i den store sammenhengen.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Dette er ikke stedet å diskutere Arkivverkets økonomiske disposisjoner, men jeg vil kort slå fast at innkjøp av flere bokskannere ikke dreier seg om 'småpenger' i vår sammenheng. Men det er ganske riktig vårt ønske at hvert statsarkiv skal ha sin bokskanner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Til Kristian Hunskaar (10):Vi har vel ''stjålet'' trådstarters tema, men vi får tro hun bærer over med oss. Dessuten skulle vel denne diskusjonen foregått i kirkebokforumet...Jeg har full forståelse for at man ønsker å legge inn én eller to manglende sider der de hører hjemme - side 72 bør komme mellom side 71 og 73. Men når det som i tilfellet med kirkeboken fra Åmot mangler en hel bolk (Konfirmanter 1862-1875 på s.217-225), kan det vel ikke gjøre noe om denne blir lagt til bak de allerede innscannede sidene?En løsning på problemet du skisserer under pkt.1, kunne være å scanne inn en ny, komplett versjon av kirkeboken, men la den opprinnelige og mangelfulle versjonen likevel bli liggende på nett slik at eventuelle permanente sidelenker fremdeles peker til riktige sider. Så kunne man heller legge inn en forklarende tekst i registeret/kirkebokoversikten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Tore S. Falchs løsning kunne så avgjort vært akseptabel i de heller få tilfellene der bolker mangler. Men uten at jeg har den hele og fulle innsikt, tror jeg dessverre at vi også der ville fått problemer med filnavngiving.Jeg forstår at det er stort engasjement rundt dette, og jeg takker for det. Men det er en gang slik at det er Arkivverket som har størst forutsetninger for å avgjøre hvordan dette skal løses og hvordan ressursene skal brukes. Vi skal løse dette når vi er i stand til å løse det på en effektiv måte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Med et så mega-stort prosjekt som Arkivverket har gjennomført hittil, så er det ikke så merkelig at feil og mangler har oppstått. Mange oss er nok blitt litt bortskjemte i disse årene, og ønsker at alt skal være perfekt og lite arbeidskrevende å innhente opplysninger.Så lenge vi oppdager feil/mangler, og melder de inn, så er det en forholdsvis smal sak å selv få tak i de manglende opplysningene fra den kirkeboken det gjelder fra Statsarkivene, hvis det haster meget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Til Kristian Hunskaar (14):Selvfølgelig burde det være Arkivverket som ''har størst forutsetninger for å avgjøre hvordan dette skal løses'', men jeg viser også til ditt innlegg 10 der du skriver at ''vedkommende som har best forutsetninger for å løse den [tekniske utfordringen], ikke har hatt sin arbeidsplass i Riksarkivet det siste året'', og det er jo ikke særlig beroligende...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Tore;jeg kan berolige med at vedkommende er tilbake fra permisjon etter sommerferien!Jeg vil sette punktum for min deltakelse i denne debatten nå, før vi sklir over til spørsmål som bør diskuteres internt i Arkivverket, og ikke her. Takk for ordskiftet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Løsnikngen kan være enkel og brutal.Man legger inn rettelsen der den skal være og på det skanna hovedkortet http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=4661 legger inn opplysning om hva som er foretatt av rettelser.Dette betinger at man er konsekvent alle steder der man finner rettelser.Selv om vi hittil har da brukt bøkene og risikerer å havne feil i noen referanser (sidefeil) så er det nå bedre at dette skjer nå eller at feilen fortsetter og flere får den samme opplevelse og at det så om noen år kommer en rettelse som skaper tilsvarende frustrasjon.Det er bedre å ta den nå og bli ferdig med den.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.