Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Arne Rødh

[#71337] Hjemmedåp og dåp i kirken

Recommended Posts

Guest Per Arne Rødh

I en del kirkebøker fra 17-1800-tallet ser jeg det står at barnet er hjemmedøpt - med en dato, og så ”konf. i kirken” med en ny dato.Betyr det at hjemmedåpen bare ble stadfestet i kirken, uten at det ble foretatt noen ny dåp? Eller ble barnet faktisk døpt på ny i kirken?Jeg har et par spørsmål til om saken. Men venter til jeg først har fått klarhet i dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det er gitt en grei beskrivelse av hjemmedåp på lokalhistoriewiki:[url="http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Hjemmedåp>LenkeHjemmedåpen skulle stadfestes i kirken.En døpt person skal etter luthersk lære ikke gjendøpes:'Bibelen er klar på at dåp er en engangshandling, og ved å døpe for annen gang sier en at den første dåpen ikke teller. ' Kilde:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Det var slik jeg trodde det var. Men det er noen kirkebøker som forvirrer meg…I noen senere kirkebøker er det bare én en rubrikk for dåpsdato. (Og ingen flere datoer er nevnt.) Men samtidig finnes det en rubrikk for ”Om og af hvem hjemmedøbt”, hvor det i mange tilfeller er opprørt et navn på ”hjemmedøperen”. Men så finner jeg eksempler på at den oppførte dåpsdatoen er den samme som hos barna oppført både før og etter; noe som vel skulle tyde på at det er snakk om en dato i kirken? Hvordan skal en forstå dette? Hva står dåpsdatoen i kirkeboka da egentlig for? Hjemmedåpen? Stadfestelsen? Hvordan skal en forstå dette?Se denne lenken som ett eksempel: Kildeinformasjon: Telemark fylke, Gjerpen, Ministerialbok nr. 6 (1829-1834), Fødte og døpte 1832, side 40. Permanent bildelenke: LenkeHer virker det for øvrig som alle er hjemmedøpt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Jeg har ikke fått noe svar på mitt spørsmål! (Var det så uklart?)Mitt spørsmål er med andre ord: Hva står dåpsdatoen i kirkeboka for? Hjemmedåpen eller stadfestelsen i kirken?Men hvis datoen står for hjemmedåpen, må alle hjemmedåpene har foregått på en søndag eller kirkelig høytidsdag! Var det vanlig?Det burde da være noe som kan svare på dette! I alle fall ha noen synspunkter!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Svaret må nok være at her er det åpenbart store ulikheter mellom ulike prester, i ulike tider og på ulike steder.Det betyr at det er vanskelig å si noe generelt om hva hver enkelt prest faktisk registrerte. Regelverket var i utgangspunktet ganske strengt med hensyn på hvem som skulle kunne hjemmedøpes. Men det kan være områder man valgte å se bort fra regelverket.Det var også et krav i lovverket at barna skulle døpes seinest etter 8 dager. Dersom man ikke fikk barnet til kirke innen den fristen, valgte mange å hjemmedøpe. På slutten av 1700-tallet er det tydelig at respekten for lovpåbudet om dåp innen 8 dager var blitt svekket, og mange ventet med barnedåpen uten å ta bryet med en hjemmedåp.Eksempelet fra Gjerpen KAN som du sier antyde at svært mange der var hjemmedøpt. Dersom det er rett, er det fristende å gjette på at man har tilpasset seg kravet om at alle barn skulle døpes innen 8 dager. Jeg tror ikke at alle disse barna var hjemmedøpt, og om de var hjemmedøt ville det være svært usannsynlig at de skulle hjemmedøpes på søn- eller helligdager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Takk for svar! Men det betyr jo at en ikke kan vite hva kirkeboka mener...Slik jeg tolker deg kan faktisk dåpsdatoen oppgitt i kirkeboka, egentlig stå for dagen dåpen ble stadfestet i kirken. Det virker her mest logisk. Særlig hvis vi skal tro opplysningene om at barna er hjemmedøpt.Jeg skjønner heller ikke helt hvorfor en skulle betvile oplysninene om at barnet/barna er hjemmedøpt, når det er oppgitt et navn på den som skal ha utført hjemmedåpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

I enkelte områder er det mange hjemmedåpt og vesentlig at det er lang vei til nærmeste kirke pådet aktuelle tidspunkt og at presten som gjerne kunne betjene mange kirker ikke ville reise den lange veien vinterstid.Jeg betrakter første dåp som den vesentlige. Det står allikevel ofte at barnet var hjemmedøpt. Hvis hjemmedåp ikke var viktig, hvorfor anførte man det i kirkeboka (også med egen kollonne)?Hva var forsjell i ritualet i hjemmedåp og den senere bekrefttelse/stadfesting i kirken?Det må tydeligvis ikke være tilsvarende handling med en bekreftelse som ved en vanlig kirkedåp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Ifølge kildene Yngve Nedrebø gjengir over, ble barnet bare døpt én gang. Når det var utført hjemmedåp, var 'arrangementet' i kirken derfor ikke annet enn en stadfestelse av hjemmedåpen. Jeg går ut fra det bl.a. har med faddernes forpliktelser å gjøre. Og en bekreftelse på at barnet er døpt.Men jeg forstår fortsatt ikke hvorfor vi skulle tvile på at et barn er hjemmedåpt når det står oppgitt et navn på 'hjemmedøperen' i en egen rubrikk i kirkeboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Hvordan skal en forstå dette? LenkeHva er tydningen av første rubrikk? For meg ser det ut til at det står: Født (dato) Hiemmedøpt (dato)Stemmer det?I rubrikken for Dåbsdatum er det her for alle barna skrevet: ”confirm. i kirken (dato)”. Med andre ord står det her klart og tydelig at datoen under ”Dåbsdatum” IKKE er datoen for dåpen, men datoen for stadfestelsen i kirken!I så fall lurer jeg på om det kan være slik i andre tilfeller også. Ut fra det jeg har skrevet over, kan det se sånn ut!Står det at barnet er hjemmedøpt, uten noen dato ved siden av, kan det virke som dåpsdatoen i kirkeboka vel så ofte kan være datoen for stadfestelsen i kirken som for hjemmedåpen! (Selv om barnet altså IKKE ble døpt på ny i kirken.)Det kan virke som dette er ukjent for folk…

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Beklager at lenken ble gal. Her er en slik side: Permanent sidelenke: LenkeDette er fra ei klokkerbok. Og den sier klart at dåpsdatorubrikken står for stadfestetelsen i kirken!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.