Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Joy Sundrum

[#71471] Frisach i Jevnaker 1817

Recommended Posts

Guest Joy Sundrum
Lenke Nmr 16 på venstre. Er det Ole Glørsen, sønnen til Capitan Hans Frisach og ?? frue? Hvem var fadderne? Jeg trodde at Hans Frisch og kone Magdalene Borchgrevink bodde i Island. Kanskje er de tilbake i Norge enden av 1816. Det er en Anne Sophie Frisach f. ca 1740 og g.m. Hr Rasmus Tisvilde, som jeg prøver å knytte til Frisach family. Men Oles foreldre ikke kan være foreldrene til henne. Takk hvis noen kan tyde skriften fra kirkeboka. Joy Sundrum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Tomter

Her er kopi i klokkerboken for Jevnaker Lenke Captein Hans Frisach Frue Frisach Gullau? Faddere: Captein Frisach ??, Johan Proløsel? Madame Maddel og Karen Stoensdtr. Ikke lett å tyde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Takk, Eva. Det hjelper alltid hvis det er andre øye å se på skriften. Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Var ikke enkel skrift dette, og de kommer ikke i samme rekkefølge i mini.bok og klokk.bok. Men i klokkerboka leser jeg 3. og 4. navn som Hr Johan Meidel og Madame Meidel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Og er det 2. navnet i klokkerboka Hr Hammer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Fadderne slik de står i klokkerboka: Capt. Frisach, Hr. Hammer, Hr. Johan Meidel og Karen Stenersen.I kirkeboka står det etter det jeg kan se 'Forv.' ved Hammers navn = forvalter? Karen Stenersen kalles der Jfru. Hun var av Stenersen-slekten som kom fra Gausdal til Jevnaker på 1700-t. Det står i kirkeboka antagelig også en tittel foran Meidels navn, men jeg klarer ikke å tyde det.I klokkerboka står det også bostedet til slutt etter foreldrenes navn, og det ser ut til at Hans Frisach og frue bodde på Gulla.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Jeg antar at Johan Meidel er identisk med Johan Ernst Meidel, sønn av Cecilia Gløersen og sorenskriver Stephen Barklay Meidel. Dåpsbarnet blir også navnet Ole Gløersen, og det må vel komme fra morsslekta til Johan E. Meidel. Fadderen Madam Meidel er vel Johans hans kone.Her er familien Meidel FT 1801, Gran: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Ser av sidene til Per Nermo, at moren til dåpsbarnets far, Hans Frisach, het Sidsel Catharine Gløersen. Hun er kanskje søster til Johan E. Meidels mor, Cecilia Gløersen? Da er i så fall Hans Frisach og Johan E. Meidel søskenbarn.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Har kikket mer på Nermos side. Det virker som familiene Gløersen og Frisach er koblet sammen via flere ekteskap. Pga dette og en del like navn, er det noe vanskelig å få en god oversikt over de ulike slektskap.FT 1801 av fam. Meidel (Mejdell)[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f18010534&gardpostnr=18&personpostnr=495&merk=495#ovre>Lenke viser Cecilia (kalt Sidsel Cathrine på Nermos side) Gløersens søster, Cathrine 56 år, og deres mor Magdalena Gløersen 78 år. Denne Magdalena må vel være Magdalene Frisach, som var gift med Gløer Olsen Gløersen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Takk mye, Grete og Svein Arnolf. Jeg var forbauset å se et dåp i Jevnaker for Frisach. Ser ut som familien etter Hr. Hans Frisach bodde i flere flyker. Ja det er Anne Sophie jeg prøver å finner. Tenkte at kanskje var hun datteren til en av Hans eldeste barna. Jeg setter pris på hjelpen fra alle. Takk. Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Joy - har du navnene på barna til Anne Sophie Frisach og Rasmus Tisvilde?I FT 1801 finner jeg fire med etternavn Tisvilde:Cæcilia Maria Tiswilde, 29 år, og broren Christopher Rasmussen Tiswilde, 33 år - begge i Ullensaker, AK - [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=36&filnamn=f1801&gardpostnr=7116&personpostnr=92616&merk=92616#ovre>LenkeCatrine Tisville, 36 år, Strøm, AK - LenkeHans Thiesvilde, 36 år, Dårehuset, Oslo -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Takk, Grete. Barna til Anne Sophie og Rasmus: Catharine Geisler f 1765 Nord Aurdal Karen f. 1766 Nord Aurdal Christoffer f. 1767 Hans f. 1768 Bartholomaus f. 1769 Sidsel Marie f. 1771I 1801 er Cæcilia Maria, den yngste Sidsel Marie, gift med Ole Jensen, og en sønn er Bartholomæus, men jeg fant ikke broren Bartholomaus i FT. Bygdeboka forteller at Cæcilia/Sidsel tok over garden etter moren sin døde i 1794. Faren Rasmus d. 1777. Navnene Kathrine Geisler, Hans, Bartholomaus, og Sidsel/Cæcilia er navn i Frisach familien, ikke sikker om Christoffer eller Karen. Etternavnene i 1801 er interresante.Takk igjen, Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Sogneprest Hans Frisach og Catarine Larsdatter Stub hadde i følge denne nettsiden 10 barn, seks sønner og fire døtre. LenkeTror jeg har funnet navnet på 9 av barna, her i tilfeldig rekkefølge:Lars (Lauridz), Jørgen, Bartholomeus, Adolf, Christen, Hans, Magdalene, Else og Johanna Catharina. Har ikke funnet navnet på den siste datteren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

I den artikkelen som det er lenke til i 13, står det at Hans Frisach, var født 19. april 1681 i Danmark av sannsynligvis tyske eller østerrikske foreldre, og at hele den Frisakske familie i Norge stammer fra sognepresten i Lom.Hvis ikke Anne Sophie er datter til Hans Frisach og Catarine Larsdatter Stub, kan hun være datter av en av de eldste sønnene deres. Lars og Bartholomeus tror jeg er de eldste, f. ca 1719-1720. Broren Jørgen er født ca 1721. Bartholomeus er jo interessant, siden Anne Sophie hadde en sønn med dette navnet.Lars Hansen Frisach var gift med Frederica Mariana Munch, og de døpte sønnen Hans i Lom, 27. mai 1745 - Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9240&idx_id=9240&uid=ny&idx_side=-68>Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Ja, takk, Grete. Jeg også har fant bare 9 barn til Hans F og Catarine L Stub. Bygdeboka for Lom, bind 3 s. 148 Prestgarden-Mo (jeg sa i dag på Gudbrandsdalen stevne) lister bare ni barn--de samme som vi begge to har: Lars f. 1720 i Oslo Jørgen, konfirmert i Lom 1737 Bartolomeus, nemnd av Kleiven Magdalena, konfirmert i Lom 1738 Hans, konfirmert i Lom 1743 Adolf, konfirmert i Lom 1743 Christian f. ca 1729. Konf. i Lom 1745, i 1801 var han busett på Kjekstad i Gran, ug., prokurator Else, konfirmert i Lom 1745 Johanne Katrine f. 1735Les litt om Jørgen: http://home.chello.no/~alangang/Kattahistorie2.htmI 1801 er det bare to i FT med navnet som begynner med 'Bart' og etternavnene Andersen og Winger. Stevnet ble sluttet i dag så jeg ikke kan sjekke 'Kleiven.'Hvis du er interessert, var bestemoren til Catherine Larsdtr Stub - Cathrine Geisler. Anne Sophie og Rasmus Tisvilde hetet sin første datter Catharina Geisler. Navnene til barna anviser at Anna Sophia kom fra Hr Hans Frisachs familie.Forhåpentligvis skal jeg finner Anne Sophia en dag!Takk, Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Har prøvd å kartlegge litt mer rundt Hans Frisach og Catarine Larsdatter Stub, og oppsummere litt fra debatten over. Håper andre kan komme med innspill og kommentarer.”Hans Frisach var først amanuensis hos biskop Bartholomæus Deichmann i Viborg, Danmark, som i 1713 ble forflyttet til Christiania. I 1716 var Hans Frisach feltprest i det Vesterlehnske Regiment, men forrettet i 1718 i Grue Kirke i Solør. Han ble utnevnt til sogneprest i Lom 29. april 1719, og var der til sin død 30. desember 1744, altså i over 25 år. Catarina Larsdatter Stub og Hans Frisach ble viet - ved een Christelig Sammenvielse udi vores kiere Forældres Huus, udi Opsloe Hospital, ved Biscopen, Høiædle og Høiærverdige Hr Bartholomæus Deichmann den 29. Martii 1719.'Opplysningene over er hentet fra Arne Jokstad, som har brukt Ivar Kleivens bok: 'Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen, Lom og Skjåk' som kilde. – [url="http://www.undernorefjell.com/Norefjell1998/1998-2/982-07-08.htm>LenkeSamme kilde hevder at paret fikk 6 sønner og 4 døtre, men det er mulig det riktige skal være 6 sønner og 3 døtre. Det er i alle fall dette som kildene så langt har avslørt, og det er ”trangt om plassen” for de eldste barna.Som nevnt over, ble Catarina Larsdatter Stub og Hans Frisach viet 29. mars 1719 av biskop Bartholomæus Deichman. Én måned senere, ble Hans Frisach utnevnt til sogneprest i Lom. Kirkebøkene i Lom starter i 1733, og i tur og orden nevnes den yngstes fødsel i 1735 og barnas konfirmasjon (konfirmasjonslister fra 1737). Jørgen er den første som nevnes, han konfirmeres i 1737, og er født ca 1721. Vi må dermed plassere to eldre brødre mellom han og vielsen til foreldrene, (forutsetter ingen barn før 29. mars 1719) fordi de to eldste må være konfirmert før 1737. Jeg velger å sette Bartholomæus først - oppkalt etter biskopen? Tar også med de barnebarn jeg har kommet over underveis, har ikke brukt tid på å kartlegge disse.1. Bartholomæus f. ca 1719. Nevnt som fadder tre ganger mellom 1733-1748, i 1743, -44 og -45. De to siste som fadder for søskens barn. Lenke, Lenke, Lenke2. Lars (Lauridz) f. ca 1720 (eller tvilling med Bartholomeus). Kapellan hos faren i Lom, sogneprest i Kråkstad 1748 etter sin morbror sogneprest Jacob L. Stub, og fra 1770 sogneprest i Lom – Lenke (kap. 10). Lars ble gift 4. mars 1744 i Vågå med Frederica Mariana MUNCH, datteren til sogneprest Anders (Andreas) Munch – Lenke De hadde i alle fall to barn: Hans 1745 - Lenke og Anders ca 1750 – Lenke, Lenke3. Jørgen f. ca 1721, konfirmert i Lom 1733 – Lenke Død i Kråkstad 1755, 34 år gammel. – Lenke4. Magdalena f. ca 1723, konfirmert i Lom 1738 – Lenke 78 år i FT 1801 - Lenke Død i Gran 1808, 84 år gammel – Lenke Magdalena ble gift 19. des 1743 i Lom med Gløer Olsen GLØERSEN - Lenke Barn: Sidsel Cathrina 1744 – Lenke, Cathrine ca 1745, Hans Frisach 1749, Marthe Elisabeth 17525. Hans f. 1727 (tvilling med Adolf?), konfirmert i Lom 1743 - Lenke Død i Land 4. aug. 1786, 59 år gammel – Lenke Offiser (se Olai Ovenstads militærbiografier hos Norsk Slektshistorisk Forening: Lenke) Gift med Sidsel Catharine GLØERSEN. Barn: Hans 1773 (Far til dåpsbarnet i innlegg 1)6. Adolf f. ca 1727-28 (tvilling med Hans?), konfirmert i Lom 1743 - Lenke Kapellan - Lenke7. Christen f. 1729, konfirmert i Lom 1745 - Lenke 72 år og ugift FT 1801 - Lenke Prokurator8. Else ca 1730, konfirmert i Lom 1745 - Lenke Gift 14. feb 1754 på Toten med Adolph An. HALMSTED - Lenke9. Johanna Catharina f. 1735 - Lenke Sønnen Hans født utenfor ekteskap, Nesodden 1756 - Lenke Offentlig skriftemål - ” d 6 oktober stod Johanna Katharina Frisach skriftemål og utla til barnefar Lars Olsen, dragon” Lenke Ble gift med samme mann, da kalt Lars Olsen LUND, 5. feb 1765 på Toten - Lenke---------------------------------------------------------Og så SPØRSMÅLET: Hvor kan Anne Sophia Frisach, f. ca 1740, plasseres i denne sammenhengen?Som Joy skriver, må Anne Sophia kunne knyttes til sogneprest Hans Frisachs familie. Navnene på hennes barn viser dette. Anne Sophia ble gift med Rasmus Tisvilde før 1765. De fikk fem barn:Catharine Geisler f. 1765, Nord Aurdal (Catarine Larsdatter Stubs mormor het Cathrine Geisler) - Lenke FT 1801, på Grimsland i Odalen, hos Jens Leegaard og Maline Brochman - LenkeKaren f. 1766, Nord Aurdal - LenkeChristoffer f. 1767, Ullensaker - Lenke Procurator Frisach (Christen) er en av fadderne. FT 1801, ”vanvittig”, hos søsteren i Ullensaker - LenkeHans f. 1768, Ullensaker - Lenke FT 1801, ”vanvittig”, på Daarehuset - LenkeBartholomæus f. 1769, Ullensaker - Lenke Captein Leutnant Frisach (Hans) er en av fadderne.Zidsel Maria f. 1771 i Ullensaker - Lenke FT 1801, Haug i Ullensaker -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Madame Tiswilde (Anne Sophia Frisach) død 1794 i Ullensaker, alder ikke oppgitt - Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Jomfru Anna Sophia Frisak fadder til Hans Frisak, døpt 29. juli 1749 i Ullensaker. Foreldre: Sorenskriver Gløer Gløersen og hustru - Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Takk igjen, Grete. Ullensaker Bygdeboka står at Anne Sophia ble født ca 1740 men jeg vet ikke hvorfor siden jeg ikke har fant en dato for henne.To barna til Anna Sophia hadde faddere fra Frisach familie, Christoffer i 1767 i Ullensaker, fadder Procurator Frisach, som jeg tror er Christian. Og Bartholomæeus i 1769 i Ullensaker, fadder Capt. Lieut. Frisach som må være Hans f. 1727 og d. Lom 1786. Derfor jeg tror at Anne Sophia er fra den familie, men kunne hun har vært uekte? Jeg fant en bok av Gunnar Nygård med titelen Vesty-slekta fra Blådammen. Websiden har et bilde av Hans Frisach og innholdslisten inkluderer: Den danske capellanen, Prestefamilien i Lom, Stub-ætta, Jeg sendte en email til ham men har hadde intet svar.Jeg fortsetter å lete etter Anna Sophie. Har ikke fant henne i kirkebokene til Lom eller Toten. Eller vielsen.Takk igjen, Grete. Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Hvis Anne Sophie var fadder i 1749 - Må hun jo være født før ca 1733!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Hennes mann, Rasmus Tisvilde, ble f. 1726, og deres første barn f. 1765 og den siste var 1771. Ja, jeg hadde ikke regnet ut datoen! Og det er mulig at hvis hun ble født ca 1730, og skulle har vært 40-41 år da den siste var født i 1771. Men bygdeboka står at de flyttet til Ullensaker i 1766 og kanskje giftet seg nettopp før datteren f. 1765 i Aurdal. Tror ikke de giftet før 1749 men fikk ikke barn til 1765. Kanskje det var en annen Anne Sophie som var fadderen i 1749? En som giftet seg med ???? Uffa meg. En annen å finne.Jeg ser du bor i Hadeland. Familien til moren min kom fra Jevnaker i 1870. Men det spiller ingen rolle når vi snakker om Frisach.Tror jeg må se på kirkebokene igjen. Takk mye, Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Ja, dette er noe utfordrende, men moro likevel... Nei, jeg tror vi har funnet den riktige Anne Sophie Frisach.6 sønner og 4 døtre.... jeg tror nå at Anne Sophie er den fjerde datteren til Hans Frisach og Catarine Larsdatter Stub. Hun må være konfirmert etter at familien flyttet fra Lom. Fra 1747 finnes flere av Frisach-familien i Ullensaker, også madam Frisack (Catarine Larsdatter Stub). Eks: Else Frisach er fadder til Gløer Gløersen og Magdalene Frisachs barn, Karen Magdalena, 27. juni 1747 – Lenke Når de flyttet til Toten vet jeg ikke sikkert, men det virker som de bodde en tid i Ullensaker.Har sjekket konfirmasjonslistene i Ullensaker, men har ikke funnet Anne Sophie.Anne Sophie Frisach og Rasmus Tisvilde kan selvsagt ha giftet seg flere år før Catharine Geisler ble født i 1765. Det blir derfor ekstra utfordrende å lete etter giftemålet...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Interessant. Lenke Toppen på venstre. Hva betyr det? Det står Hovind men hvem ble konfirmert? Christian og Else var konfirmert begge to i Lom i 1745 så sannsynligvis var moren der ennå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

#23 - Det står 1747 22 mai 'af hr Frisach Confirmerede ved Hovind Annex'. - Det er ingen Frisach konfirmert her. Hr Frisach = kapellan Lars Hansen Frisach. Han ble sogneprest i Kråkstad i 1748, se #16.Jeg tror Anne Sophie Frisach er født ca 1732 og konfirmert ca 1748. Vi må følge i fotsporene til de forskjellige familimedlemmene for å finne henne. Kanskje hun ikke flyttet med til Toten, men bodde hos noen av sine eldre søsken - Magdalene kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Det må vel finnes skifter etter Hans Frisach, død 1744 i Lom, og Catarine Larsdatter Stub, død 1766 på Toten? Dette bør sjekkes opp!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.