Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#71485] 'Finne i vest og Hane i nord' (NST-artikkel fra 1980)

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

I NST XXVII/IV (1980) er det en artikkel av Henrik Finne med ovenstående tittel. Med utgangspunkt i Finne-slekten i Risør og Kongsberg, fører forfatteren et kreativt resonnement (historisk, genealogisk, geografisk og etymologisk) som navnemessig inkluderer navnene Finne, Kock, Kukko og Hane.Er det noen som kjenner til hvilken status denne artikkelen har i dag - eller om den noen gang er blitt diskutert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Artikkelen står på sidene 321-331. Finnes hypotese tar utgangspunkt i et opprinnelig slektsnavn Hane (muligens med opprinnelse på 1500-tallet ved Sala gruver i Sverige), som ved innvandring til Finland er blitt forstått som 'hane' og oversatt til finsk 'kukko' (selv om hane på svensk heter 'tupp'). Ved tilbakevandring til Sverige (og etter hvert til Norge) er navnet så importert dels som Hane, dels som Kock/Koch. Slektsrepresentanter finnes (jf. Henrik Finne) i 1680-årene på Kongsberg Sølvverk med navnevariantene Kock, Hane, Finne og Schwed (og muligens også Schröder/Schröter). Når det gjelder navnene Finne og Schwed, hevder Henrik Finne at disse antakelig må forstås som epiteter ('fra Finland', 'fra Sverige'), som skygger for det opprinnelige slektsnavnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser at Henrik Carstensen Finne også har skrevet andre artikler knyttet til Finne-slekten. Mitt spørsmål gjelder imidlertid ikke primært Finne-slekten i og for seg - men det mulige Hane-opphavet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.