Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ola Ljødal

[#71558] Glomma - elveløp i eldre tider

Recommended Posts

Guest Ola Ljødal

I 'Store norske' kan man lese at Glomma tidligere hadde et annet løp enn idag, via Vingersjøen og Vrangselva til Vãnern i Sverige. Ingen tidfsting er nevnt i artikkelen. Vet noen her i forumet NÅR Glomma fikk det løpet den har idag?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Om Glomma i Hedmark står det på Wikipedia bl.a.: Når det er storflom kan noe av flomvannet renne inn i Eidskog og dermed ende opp i Vänern og til slutt Göteborg, et løp som er betydelig lengre.Hvis dette noen gang har vært hovedløpet, har dette sannsynligvis vært før historisk tid. Kfr. om Sarpsfossen og Sarpsborg grunnleggelse på 1000-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Ja, her er det nok snakk om tiden rett etter siste istid. Det lå visstnok en morenerygg mellom Galgebert og Kurudsand i Vinger, som demmet opp for elva - dermed rant den videre sørover i stedet.Men etterhvert ble moreneryggen gjennomgravd av vann, og elva fikk dagens løp.Dette skjedde uansett LENGE før historisk tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Takk! Da er det vel antagelig klart at Glomma gjorde svenske av seg lenge før historisk tid. Såvidt jeg vet ligger Åmotsfors i Sverige på Glommas gamle bunn. Grunnen til at jeg spør, er at jeg i et gammelt manuskript ser at forfatteren stiller spørsmål om hvordan Ribbungene tidlig på 1200-tallet kunne dra fra Vãrmland i Sverige til Vorma i Eidsvoll med en 14 'sesse' og 12 andre skip. Er det mulig at Glomma akkurat da gjorde en sving innom Vãrmland, slik at de kunne benytte den helt derfra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

I hver vårflom så renner det større eller mindre mengder vann fra Glomma gjennom Vingersjøen og videre nedover Vrangselva, så de kan jo ha vært heldige med høy vannføring :)Jeg kjenner ikke til båttypen du nevner, men hvis de var av typen 'små vikingskip', og like flatbunnede, så var det nok ikke noe problem å padle / stake dem opp Vrangselva fra Glafsfjorden forbi Åmotsfors og Eda. Det er ingen store fall i elva, bortsett fra dammer som er bygget i mer moderne tid.Fet kan nok være svingete og trangt en del steder, men skulle nok la seg gjøre å få ganske store båter forbi de fleste steder.Hele dette strekket er en flat elvedal, der man tydelig kan se at elva nok har skiftet løp flere ganger siden 1200-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Her er noen kartskisser av Norge noen år f. kristus og er fra boka 'Kulturminner og Skogbruk',(men jeg vet ikke hvordan de vet at Norge så slik ut da?)Men hvis en ser på Glomma ser det mistenkelig likt ut der den renner i dag? Men jeg vet ikke hvor korrekt det er?

bilete7431.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Fikk opp meldingen om feil i 'hovudløkka ved forrige innlegg' og la seg ikke inn 'med grønt' på temalista.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Må vel legge til at jeg ikke vet om disse skissene er representative for tidsrommet 5-8000 år f. kristus for de er vel ment bare for å vise skoginnvandringen opp gjennom tidene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Kartene har - som du selv påpeker - til hensikt å vise skoginnvandringa, og til det har man for enkelhets skyld brukt et moderne norgeskart. Kartet sier ingenting om verken elveløp eller havnivå for x antall tusen år siden. 8000 f.Kr. sto for eksempel havet såpass mye høyere på Østlandet at det gir utslag selv på kart i denne målestokken.Når det gjelder Glommas løp i sagatida, kan vi vel slå fast, at når elva først hadde gravd seg ned gjennom moreneryggen som er nevnt i innlegg 4, kunne den umulig skifte hovedretning tilbake mot Sverige. Med mindre vikingene bygde opp moreneryggen igjen, da :)Våre forgjengere her i landet var ikke fremmede for å dra skip over land når det var nødvendig. Håkon Håkonsson skal ha dratt med 34 skip fra Oslo til Romerike i 1226. Håkon Håkonssons saga (som er en samtidssaga og sikkert nokså korrekt hva dette angår) forteller at skipene ble dratt over land, over myr og gjennom skog, og at man omsider passerte Stalsberg i Skedsmo. Ferden må ha gått gjennom Lørenskog, der Fjellhamarelva nok har vært til noe hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Jeg er helt enig med deg Kristian, det er moderne kart bare for å vise skoginnvandringen og det kom jeg på først etterpå, for det var vel ingen som tegnet slike kart for 8000 år siden:) Og da har sikkert elvene forandret løp mange ganger over noen tusen år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Både leksika og Ketils innlegg (nr.3) nevner at noe flomvann fortsatt kan trenge inn i Sverige, dette som kan ha vært til Ribbungenes fordel på 1200-tallet. Og etter Kristians innlegg (10) var det ikke mange hindringer som satte stopp for vikingenes båtferder. En teori om at de kan ha seilt Glomma til Skarnes, fulgt Opstad-åa, Storsjøen og Råsan i Odalen og derfra dradd båtene opp gjennom urskogen til Utsjøen og fulgt vassdraget derfra til Eidsvoll, virker derfor ikke som noen umulighet.(Nevnte manuskriptforfatter (5) har nemlig drøftet denne mulighet, så han har da slett ikke vært 'helt ute på jordet')! Takk for interessante innspill. (Dessverre har jeg aldri lest Håkon den gamles saga. Det bør gjøres)!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.