Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Solvang

[#71599] Bergen Rådstue 1657 - 'proffsbreff' ifm. Gynette Bell sitt dødsfall i Bergen

Recommended Posts

Guest Svein Solvang

Lurer på om det er noen tilgjengelige kilder som tar for seg saker fra Bergen Rådstue i 1657?Bakgrunnen er en innførsel i Tingbøker fra Ryfylke, niende bind, 1653-1661, ved Hans Eyvind Næss, utgitt 1991 av Statsarkivet i Stavanger, s. 143 (tilsvarer originalt fol. 74a).Datoen er 6. og 7. nov. 1657: '(...) lod Oplese et proffsbreff daterit Bergen Raadstoffue den 5 Augustij Sist forschinnet Vnder borgemester og Raads Zignetter om dauid sin Moder gynette behll Sin Endeligt Och Affgang aff denne Verden Som nu for Retten med Andre fremlagde ducamenter bleff lest och paaschreffuet'.Skulle gjerne visst mer om hva som står i dette 'proffsbreff'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Bergen har dessverre vært utsatt for en mengde branner, og disse har tatt kraftig for seg av byens arkiver. I 1702 gikk det meste av eldre materiale tapt. Kort fortalt: Det er ikke bevart rådstueprotokoll fra 1657.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.