Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#71649] 'Haandjærn' og 'Haandklover(e)'. Sak fra begynnelsen av 1750-årene.

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

I en straffesak fra begynnelsen av 1750-årene (A-A) var der en besiktigelse av Nedenes lens arresthus på Haugerød i Øyestad. Hovedårsaken var at en av fangene hadde forårsaket omfattende skader på arresthusets inventar (mulig rømningsforsøk?). I den forbindelse omtales noe av det han hadde ødelagt - bl.a. 'Haandjærn' og Haandklover(e)'. Jeg trodde at håndjern og håndklover var synonyme begreper - og stusset derfor over at begge var brukt i samme setning, tilsynelatende som betegnelser på to ulike sikkerhetsforanstaltninger. Er det noen her i forumet som kan gjøre greie for forskjellen?Det er også et par andre gjenstander fangen hadde ødelagt, som jeg er usikker på betydningen av: 'Livjærn' og 'Slagskive'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Livjern forklarer seg antekalig selv - altså en jernring fangen hadde rundt livet (og som kunne være lenget både til halsjern og fotjern). Illustrasjonen viser livjern og fotjern funnet i Nordmarka etter Ole Høilands ran av Norges Bank i 1835 (og påfølgende rømning fra Akershus festning:

bilete7440.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Beklager litt bokstavrot i forrige innlegg: 'antekalig' skal selvsagt være antakelig.Saken jeg refererer til er å finne i Tingbok for Nedenes (dato: 18. august 1752). 'Haandklover(e)' staves et annet sted i referatet 'Haandkløvere' - og 'Slagskive' skrives også 'Slaugskive'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

I en beskrivelse av fengsler i København fant jeg følgende (som riktignok ikke konkretiserer detaljert hvordan håndklover/håndkløver så ut):Saa var der 2 Par Haandkløver med Lænker ved, 1 Par Haandkløver til at sammenskrue, store og smaa Jernbolte, Jernbøjler og deslige.Ref.: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Og Ordbog over det danske sprog har følgende definisjon av 'slagskive', uten at jeg ser en tydelig relevans for de to slagskivene som var blitt ødelagt i Haugerød Arresthus:http://ordnet.dk/ods/opslag?id=547427Det måtte vel i såfall være betydning 2 som kunne tenkes å ha noen form for relevans her - en slags urverk(?), altså?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Slagskive ? Kan det være et klaffebord ? Et bord som er hengslet til veggen og kan slåes opp. I gamlehuset mitt er der slikt et bord anno 1849,meget plassbesparende er det. Mener min far ,f. 1883 kalte det slagbord,og da er ikke veien så lang til slagskive. Huset ligger på Ft 1900 Bakke V Agder ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

K. Knudsen: Unorsk og Norsk 1881 har: Slagbord (til at slå op på væggen og ned igjen), -skive.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk skal dere ha! Det høres logisk ut i forhold til konteksten i tingbokreferatet. Det er der snakk om to forskjellige slagskiver som arrestanten skal ha ødelagt:1. '...Brigserne af Bord tillige i støkker, samt en liden Slaugskive...' (i et av arrestkamrene).2. '...i støkker slaged en liden Slagskive...' (i kjøkkenet)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Og om vi går tilbake til oppslagsordet i Ordbog over det danske sprog (innlegg 5), så er jo faktisk en slik tolkning antydet i parentesen:Slag-skive, en. (ænyd. slagskive, klap-, slagbord)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Og fangene måtte gå på sine ben fra hjemstedet og til slaveriet,de ble sendt med vakt fra lensmann til lensmann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jo, det var et nådeløst strafferegime! Den aktuelle fangen gikk for øvrig fra vondt til verre. Han endte sine dager i Københavns Stokhus - som et sted beskrives slik:Stokhuset (Verificeret)Stokhuset, straffeanstalt i København, der i 1670 indrettedes i en bygning på hjørnet af Øster Voldgade og Stokhusgade. Stokhuse var militære arresthuse, hvis navn hidrørte fra en stok eller bjælke med udskårne huller, hvori fangernes ben blev anbragt ved anklen. Stokhuset i København fik med tiden et videre anvendelsesområde end kun at være et militært fængsel. Til Stokhuset blev knyttet den i 1686 oprettede Inkvisitionskommission, der virkede som undersøgelseskammer, specielt i tyveri- og hælerisager. I 1741 blev Stokhuset en egentlig straffeanstalt til fuldbyrdelse af strafarbejde i jern. Stokhuset er blevet skildret i dystre farver. Fangelokalerne var lavloftede og ofte overfyldte, men forholdene behøver ikke at have afveget fra den almindelige europæiske standard inden for fængselsvæsenet. Stokhuset blev nedlagt som straffeanstalt i 1851.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Hans liv og skjebne er for øvrig mer detaljert drøftet her: Lenke clemetsen&nr=1&antinnlegg=80&startnr=&antall=&spraak=#anker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Ang. slagskive.Sjå i Kalkar, s. 873: Slagskive = slagbord

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jf. Ordbog over det danske sprog ser det vel ikke ut til å være noen prinsipiell forskjell på håndjern og håndklove. Muligens kan det være snakk om ulike 'modeller' - og i så fall er vel håndklove kanskje et eldre begrap enn håndjern:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Det var tøffe avstraffelses-metoder, og i lenken i innlegg 10 er det ei prisliste over 'tjenestene', og på èn av dem er prisen 2 riksdaler for 'å slå navnet på galgen', hva betyr det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Til # 18.Skrive navnet til den hennrettede og slå det opp på galgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.