Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per B. Lilje

[#71693] En annen sanger med norske aner: Grace Slick

Recommended Posts

Guest Svehn Ruskelöv

Her gifter Haagen og Marth(e)a sig 21/10-1857 nr.34 : LenkeSvehn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Men hva heter disse gårdene i Ullensaker? Se lenker i (28) til (31)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svehn Ruskelöv

Arnfrid,er det din el. min Haagen som er riktig???.I tellingen 1865 er Haagen 37 år, og når han gifter sig 1857 er han 28 år??.Haagen födt 13/6-1828 nr.34, foreldre Hans Haagensen og Kirstine Haagensdtr. : LenkeSvehn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Nei, den blir vanskelig. Begge tellingene i USA sier at Marta er et år eldre enn Haagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svehn Ruskelöv

Og det er hun her også, alså ett år eldre. Tellingen 1865 : Haagen 37,Martha 38år. Under vigde 1957 : Haagen 28, Martha 29 år.De burde da väre födt c.1828 begge 2.Marhas dåp 1828 (30) er riktig, og jeg tror Haagen födt 1828(33) er riktig også.Svehn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Martas konf i 1843 Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=561&idx_id=561&uid=ny&idx_side=-33>Lenke Permanent bildelenke: Lenke og da skal det vel stå 22. aug der, altså f dato som stemmer med lenken i (30)Haagen skal vel da være f 2 halvår av 1828 eller 1. halvår av 1829.her er en som er f 24 juli 1829 Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Carsten, har du Ullensaker-bøkene enda? I så tilfelle tror jeg du må undersøke litt hva som står der.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Jada, og jeg har bladd fram og tilbake, men bøkene er veldig dårlige på husmannsfolk. Hans Olsen på Kjos er bare nevnt som f.1794.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

artikkel # 75 her Lenke handler om Grace.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Jeg fikk dessverre ikke sett innom denne tråden som jeg startet før nå, og jamen er det mye som har kommet. Jeg skal forsøke å lage en systematisk sammenfatning. Jeg hadde jo misset med en generasjon, på hjemmesiden jeg fant først var ikke farfaren Arthur med, så jeg fikk oldeforeldrene som bestforeldre.Men uansett, da er hun 1/4 norsk med farfars far født i USA med norske foreldre og farfars mor født i Norge.Ekstra morsomt var det at tippoldeforeldrene Jon Åsmundsson Bjørk og Sigrid Kjøransdatter Silla fra Etne var blant virkelig pionerene i organisert utvandring til Midtvesten så tidlig som i 1847. Først til Fox River-kolonien i Illinois (tidligste norske bosetning i Midtvesten fra 1835), deretter videre til Goodhue County i Minnesota mellom 1852 og 1857 (før Minnesota ble stat i 1858). De var jo tydeligvis en velstående bondefamilie i Etne, så man kan jo spørre seg om hvorfor de utvandret. Kanskje religiøse årsaker, siden det står at hans foreldre var de ledende haugianerne i Etne? (Men konvektikkelplakaten ble opphevet i 1842, og fra da av var det vel tillatt for legfolk å forkynne, så etter det var det vel neppe så stor grunn for haugianere å utvandre?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Den første familien som reiste til USA fra Etne dro i 1837. Noen få reiste så fra 1843 og utover noen år, og i 1847, samme året som Jon og Siri Bjørk/Vinje forlot gamlelandet, reiste 61 personer fra Etne og 92 fra Skånevik. Deretter var utvandringen fra Etne omtrent som for distriktet ellers. Fra ca 1870 forandret utvandringen seg til i hovedsak å gjelde enslige, mot at det før var mest familier som dro. En endring til; i den tidligste utvandringen var det mest gårdbrukere som reiste, mens det fra 1850 og utover ble mer og mer vanlig at også personer fra husmannsfamilier dro. Folketallet i Etne sank fra 2600 i 1860-årene til ca 2000 ved århundreskiftet (ca 1900).Man har undret seg på hvorfor så pass mange dro nettopp i 1847, - jeg har ikke noe svar på det, men vil arbeide videre med spørsmålet.Er det noen som kjenner til slektninger av Anne Elstad fra Ullensaker, altså konen til Joseph Wing. Hun skal være f 1858 i Ullensaker og dro sammen med, trolig hele, familien i 1870. Så det må vel i tilfelle være etterkommere etter søsken av hennes mor og/eller far. Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Nasjonalt var jo 1847 virkelig stadig pionertid når det gjelder emigrasjon. I følge Odd Lovoll's 'The Promise of America - A History of the Norwegian-American People' var det 1600 emigranter i 1847 (sammen med 1843 høyeste tall i noe år før 1849), peanuts i forhold til de over 10.000 pr. år (opp til over 25.000 i enkelte år) man fikk etter 1865. Bortsett fra Restaurationen i 1825, var første kjente organiserte emigrasjon (og første som gikk rett til Midtvesten) i 1836, med briggene 'Norden' og 'Den norske klippe' fra Rogaland. Fra og med 1836 var det emigranter hvert år, men mange var de ikke i forhold til det som kom senere.I følge samme bok var det i pionertiden (før 1850-årene) i stor grad folk fra bondebakgrunn som emigrerte. Reisen var svært mye dyrere enn den ble senere med dampskip, dette var før Homestead Act av 1862 etc., derfor trengtes det mye mer kapital enn husmannsfolk og andre fattige som regel stort sett kunne skaffe til veie. Men i følge Lovoll var den største gruppen som emigrerte i 1830- og 1840-årene yngre sønner fra større gårder (med familie) sammen med en del bønder fra forholdsvis små gårder. Men her var det jo selveste odelsfamilien på en temmelig velstående gård som solgte gården ut av slekten og dro. Det var i følge Lovoll temmelig sjelden, og hadde ofte spesielle årsaker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

M.a.o. i 1847 var ca 10 % av alle emigranter fra Etne og Skånevik!!Det mangler utflytterlister fra Etne for 1847. Vet ikke hvor bygdebokforfatteren har funnet opplysninger om utflyttede, men skal gå gjennom Etnesoga og se om der er noen likhetstrekk hos de som dro i 1847.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

68-70 og 74 her er de første som dro fra Etne, altså i 1837 http://www.norwayheritage.com/p_list.asp?jo=12Passenger list 1837 - bark Ægir Captain Christian K. Behrens Departure Bergen Apr. 7 Arrival Source New York June 10 Roll # 33, Arr. no. 407

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Leser litt mer i boka til Lovoll som jeg kjøpte i det norske immigrasjonsmuseet i Decorah, Iowa, for 20 år siden: Emigrasjonen i pionerperioden var svært flekkvis, i omtalen i samtiden av og til sett på som en epidemi som plutselig slo ned i en bygd, og så i en helt annen bygd, uten å treffe bygdene mellom. Alt i 1837 ble uttrykket Amerikafeber brukt, selv om det bare var et par hundre som hadde reist da. Den aller første emigrasjonen (1836/37) kom for det meste fra Ryfylke og Jæren, samt litt fra Sunnhordland (og da er vi jo på rett spor). Men blant disse reiste det fra Telemark (nesten alle fra Tinn) hele 59 emigranter til Amerika alt i 1837, som de første organiserte emigranter fra Østlandet. Grunnen var at to brødre fra Veggli i Numedal, Ole og Ansten Nattestad, i 1836 var på handelsreise til Rogaland og så emigrantene som reiste med 'Norden' og 'Den norske klippe'. De fortalte om dette i Numedal og i Tinn, og i Tinn slo dette altså veldig an. Ansten og Ole reiste selv med disse. Ansten kom tilbake til Norge alt i 1838 og fortalte meget entusiastisk om hva han hadde opplevd i Amerika. Dermed kom det en stor tidlig emigrasjon fra Numedal. En annen bygd med stor tidlig emigrasjon var Vik i Sogn. Der reiste noen så tidlig som i 1839, så noen flere i 1841, og så i de tre årene 1844, 1845 og 1846 reiste hele 244 til Amerika.Ser ut til at to ingredienser var nødvendig: 1) Noe måtte ulme, dårlige fremtidsutsikter ved å bli der de var, og 2) En fra bygda eller med forbindelse med bygda må ha gitt et puff, ved å sende brev fra Amerika, komme tilbake fra Amerika med lovprisninger el.l.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

her er noe om Osmund Wing, John og Saras sønn f 1842 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.