Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rita Hole

[#71719] Rakkestad, Christen Thoresen 1654 - 1723 Tjernes

Recommended Posts

Guest Rita Hole

Christen Thoresen Tjernes / Kjærnes ble begravet 18 april 1723, 69 år og 3 mnd.gl. Kjennes hans 1ste kone ? Jeg kjenner til deres 2 døtre :1) Berthe Christensdatter 1676 - 1737 N. Bøen i Aremark. Hun var gift med Ole Thordsen Bøen sønn av Thord Arildsen Søgaard og Anne Olsdatter Skjørtorp.2) Eli Christensdatter 1679 - 1737 Vortvedt i Rakkestad g.m Anders Amundsen Vortvedt.Hvor mange barn han hadde ? Bla.2 sønner som jeg ikke vet noe om Christen og Anders. 1 datter Johanne som ble begravet 22 mai 1732, 15 år og 7 uker gl.Da Christen Thoresen døde i 1723 var han gift med Kari Jensdatter 1683 - 1749 datter av ? Hvem barn de hadde sammen ? Som enke ble hun gift med Aslach Andersen Fange 1704 - 1774 Grinnestad i Rakkestad. Han var sønn av Anders Hansen Fange i Aremark.Gården Holene i Rakkestad skal også tilhøre familien.Noen som vet noe ?Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Dette var ikke lett å finne ut av! Jeg har nå funnet at sønnen Anders Christensen Kjærnes/ Tjernes ble som enkemann gift i Øymark 1761 med Maria Larsdatter Søgaard. Hun var datter av Lars Ahlsen Søgaard og Johanne Olsdatter Halvorsrud i Øymark. Noen videre opplysninger om Anders og Maria har jeg ikke funnet.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erlend Eriksen Mæhlum

Hei. Siden Tjernes var dragongård, så er denne nevnt i dragonrullene. I dragonrullen for 1690 så er bonden Christen Tordsen 40 år, dragonen Jacob Olsen 20 år og tjenestedrengen Hans Ifversen 11 år innskrevet. Hvis Christen hadde hatt noen sønner så skulle disse vært innskrevet i rullen, men det finnes selvfølgelig unntak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Glørud

Hei Rita!Et spor som kanskje kan være verdt å undersøke:I '1914-boken' om Rakkestad nevner Krosby Christen Torsen 'paa Nygaard i Eidsberg' som i 1683 sammen med Anders Olsen Eng utsteder en panteobligasjon på 12 rdlr. i Eng til Jens Haugsten. (Rakkestad Herred 1814 - 1914, del II, s. 241.)I Eidsberg g.hist, b. VI, s. 397 fortelles at eieren av Nygård i Eidsberg, Jens Biering, i 1683 stevnet leilendingen Christen Nygård for 1,5 rd. i bygselpenger.Kan dette være samme Christen som ble begr. fra Tjernes i 1723???? I 1711 var det i hvert fall en annen bruker på Nygård.Et indisium er at Eng, Haugsten, Holene, Tjernes ligger i samme grenda i Rakkestad. Christen eller hans første kone kan f.eks. ha en eller annen tilknytning til Eng. 2. kone, Kari Jensdatter er datter av Jens Haugsten??? Krosby fant bare en sønn etter Jens Haugsten, Thor Jensen (1679-1773).Iflg. Krosby er eierne av Holen ca. 1650 - ca. 1750 etterkommere etter Rasmus Stemme.mvh Egil G.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjersti aamodt

Hei RitaJeg kommer med bare brukerne på Tjernes 1664 Skylder 1 skp tungen og 1 spd smøroppsitter Jermund Tellefsen 54 år bruger 2 parteropsitter Tore Persen 29 år bruger 3 de partTjenestedreng Olle Tollefsen 14 år er soldat 1711 skoskatten er Christen Toresen nevnt på Tjernes her er en lenke fra Kari Thingvolds avfotograferte slektskilder http://slektskilder.blogspot.com/Hilsen Kjersti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Takk Erlend, Egil og Kjersti !Om det noen forbindelse til Eidsberg (4)?I 1664 bor Tore Persen 29 år, han kan jo være Christen Thoresens far. - Hvem som er mor til hans 2 eldste dødtre Berte og Eli (1) ? - Hvem som er far til Karen Jensdatter ?Christen Thoresen og Karen Jensdatters barn har jeg nå funnet ut av.1 ) ELI 1710 - 1742 Rud.Gift 1731 med Anders Rasmussen Rud. ( Anders gift 2g. 1742 med Magnild Brynildsdatter )2 ) KARI 1711 - 1738 Levernes. Gift 1736 med Baard Christophersen ( Baard 2g. 1740 med Kari Iversdatter. 3g. 1745 med Berte Eriksdatter )3 ) CHRISTEN 1714 - 1747 Grinnestad. Gift 1741 med Anne Marie Torgersdatter ( hun hadde før vært gift med 1 ) Even Arnesen og 2 ) Simen Olsen Halvorsrud i Øymark.4 ) JOHANNE 1717 - 1732 Tjernæs/ Kjernæs5 ) ANDERS 1720 - 1769 Tjernæs / Kjernæs. Gift 1 ) 1748 med Marthe Halvorsdatter Holløs. Gift 2 ) 1761 med Maria Larsdatter Søgaard i Øymark.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erlend Eriksen Mæhlum

Hei.En liten kommentar. Marthe Halvorsdatter Holløs var søster av en av mine forfedre Johannes Halvorsen Holløs. Foreldre Halvor Simensen Holløs og Guri Iversdatter Filtvedt. Halvor døde 27 april 1756 på TJÆRNES, begravet 9 april i Rakkestad. Etter dette forpliktet sønnen Johannes og svogeren Anders Christensen Tjærnes å forsørge Guri resten av hennes levetid. Jeg har ikke lykkes å finne Guri død i Rakkestad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei Erlend !Guri Iversdatter ble begravet 30 sept 1766 på Kiernæs, 68 år gammel.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erlend Eriksen Mæhlum

Hei. Takk for den opplysningen! Du har ikke funnet ut hvor Halvor Simensen kommer fra? Har prøvd å lete litt, det er to Simener i Rakkestad i 1711, den ene (Simen Gutesen) på Tierbue og den andre (Simen Pedersen 1651-1733) på store Fosser. Men Halvor trenger ikke nødvendigvis være fra Rakkestad heller....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.